Home » Phật Pháp

Lễ Đặt Bát Cúng Dường Đến 22,600 Vị Sư Tại Bangkok

Sáng chủ nhật, ngày 25 tháng 03 năm 2012, Phật lịch 2555, trong dịp kỷ niệm 2600 năm Đức Bồ-Tát thành đạo, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã long trọng tổ chức lễ cúng dường đặt bát đến 22.600 vị Tỳ Kheo và Sa Di trong Phật Giáo, địa điểm là Bùng Binh […]

Truyện tranh: CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Bồ Tát Hộ Minh tiền sanh của Đức Phật Hoàng Hậu Ma Da nằm mộng thọ thai   Lễ đặt tên cho Thái Tử  Tiên A Tư Đà xem tướng Thái Tử  Ngồi nhập định thấy Chúng Sanh khổ  Văn võ Thái Tử hơn người Dạo bốn cửa Thành thấy bốn Tướng Khổ  Kết hôn với […]

Chiêm nghiệm về Vô thường

 HT.Thích Trí Quảng Nói đến vô thường, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy muốn buông xuôi tất cả, vì vô thường thì nỗ lực làm gì cho mất công. Nghe vô thường, chúng ta cảm thấy cuộc đời có rồi không, luôn thay đổi từ khi con người sinh ra rồi già, […]

Sám Tụng Phật Niết Bàn

Đệ tử nay một lòng thành kính, Giờ phút này quì giữa Đạo tràng. Kỷ niệm ngày Phật Bát Niết Bàn, Trên đất Ấn thành Câu Thi cũ. Bốn bộ chúng tổ thành đầy đủ, Khắp Nhân Thiên hóa độ chu chuân. Chấp thuận lời cầu thỉnh Ba Tuần, Xả tuổi thọ trước kỳ ba […]

Sám Tụng Xuất Gia.

Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đỗ, ( ) Xót sinh linh kiếp số trầm luân, Cảnh sinh, già, đau, chết, gian truân, Luống chịu khổ không ngừng gây khổ. Mê chấp tánh tham, si, tật đố, Mãi cùng nhau vầy […]

Thái Tử Tất Đạt Đa Xuất Gia

Kính thưa quí vị và các Bạn, Trước Thái tử Tất-đạt-đa, đã có nhiều vị xuất gia; sau đó và về lâu xa sau này cho đến hôm nay vẫn còn rất nhiều người cũng xuất gia, nhưng tại sao sự xuất gia của Ngài lại gợi lên trong lòng chúng ta và trong lòng […]

Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Sự Linh Ứng Của Chú Ðại Bi: Chú Ðại Bi này ở trong kinh “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Ðại Bi Tâm Ðà La Ni”. Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có đức Phật Thiện Quang Vương Tịnh Trụ ra đời, vì ngài Quán Thế […]

Lược Sử Bồ Tát Di Lặc.

  Tiểu Sử Bồ Tát Di Lặc Thích Nữ Tuệ Như A.     DẪN NHẬP Nhìn qua các cuộc bể dâu, người ta lo sợ trước cuộc sống. Sống là đi lần vào cõi chết, hay sống để suy tư tìm kiếm hạnh phúc. Phật giáo phân biệt có hai thứ hạnh phúc. Hạnh phúc với […]

HÀO QUANG ĐỨC PHẬT

HUỆ CHÁNH – NGUYỄN MINH QUANG (sưu tầm) Ðức Phật với thiên nhĩ thông, từ xa nghe tiếng đứa bé niệm danh hiệu của Ngài cầu cứu, bèn lập tức dùng thần thông đến chỗ đồng hoang, phóng ánh sáng hào quang màu trắng để bảo vệ đứa bé. Quỷ vương thấy đức Phật quang […]

Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Thích Ca Thành Đạo (08/12 ÂL)

Ngày mùng 8 tháng Chạp (Âm lịch) năm nay, như thường lệ, tín đồ Phật tử muôn nơi lại thành kính tưởng niệm ngày Thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây cũng là dịp để những người con Phật chúng ta suy tưởng sâu hơn về sự kiện vĩ đại này, từ […]