Home » Phật Pháp

10 ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT

1. Tôn giả Xá Lợi Phất – Trí tuệ bậc nhất Trong hàng Thanh Văn đệ tử của đức Phật Thích Ca, Xá Lợi Phất được coi là người có trí tuệ bậc nhất. Ngài xuất thân trong một gia đình Bà-la-môn, thân phụ Đề xá là một luận sư nổi danh trong giáo đoàn […]

ĐỨC TRẦN NHÂN TÔNG – TỔ SƯ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM

Cuộc đời xuất gia của Tổ Trúc Lâm là một cuộc đời hoạt động sôi nổi, tích cực. Ngoài các mùa kết hạ tại các am núi hay các chùa, thời gian còn lại Ngài thường đi vân du hoằng hoá đây đó. Năm 1304, “Điều Ngự đi khắp mọi nẻo thôn quê, khuyên dân […]

BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC – QUẢ TIM BẤT DIỆT

Hòa thượng Thích Quảng Đức, pháp danh Thị Thủy, pháp tự Hành Pháp, thế danh Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897 tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, thuộc miền Trung Việt Nam, trong một gia đình có bảy anh chị em, thân phụ là cụ Lâm Hữu Ứng và mẫu thân […]

Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật

Nguồn gốc của lễ tắm Phật bắt nguồn từ sự tích đức Phật đản sinh, Tương truyền khi Phật giáng sinh, có chín vị rồng tới phun nước tắm rửa cho Ngài. Cùng với nước là hương hoa do các vị trời rơi xuống làm thanh tịnh thân Phật. Về sau Ấn Ðộ, các tự […]

SÁM KHÁNH ĐẢN

  Đệ tử hôm nay, Gặp ngày Khánh Đản, Một dạ vui mừng, Cúi đầu đảnh lễ Mười phương tam thế, Điều Ngự Như Lai, Cùng Thánh, Hiền, Tăng. Chúng con cùng pháp giới chúng sanh, Bởi thiếu nhân lành, Thảy đều sa đọa, Tham sân chấp ngã, Quên hẳn đường về, Tình ái si […]

Lễ Đặt Bát Cúng Dường Đến 22,600 Vị Sư Tại Bangkok

Sáng chủ nhật, ngày 25 tháng 03 năm 2012, Phật lịch 2555, trong dịp kỷ niệm 2600 năm Đức Bồ-Tát thành đạo, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã long trọng tổ chức lễ cúng dường đặt bát đến 22.600 vị Tỳ Kheo và Sa Di trong Phật Giáo, địa điểm là Bùng Binh […]

Truyện tranh: CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Bồ Tát Hộ Minh tiền sanh của Đức Phật Hoàng Hậu Ma Da nằm mộng thọ thai   Lễ đặt tên cho Thái Tử  Tiên A Tư Đà xem tướng Thái Tử  Ngồi nhập định thấy Chúng Sanh khổ  Văn võ Thái Tử hơn người Dạo bốn cửa Thành thấy bốn Tướng Khổ  Kết hôn với […]

Chiêm nghiệm về Vô thường

 HT.Thích Trí Quảng Nói đến vô thường, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy muốn buông xuôi tất cả, vì vô thường thì nỗ lực làm gì cho mất công. Nghe vô thường, chúng ta cảm thấy cuộc đời có rồi không, luôn thay đổi từ khi con người sinh ra rồi già, […]

Sám Tụng Phật Niết Bàn

Đệ tử nay một lòng thành kính, Giờ phút này quì giữa Đạo tràng. Kỷ niệm ngày Phật Bát Niết Bàn, Trên đất Ấn thành Câu Thi cũ. Bốn bộ chúng tổ thành đầy đủ, Khắp Nhân Thiên hóa độ chu chuân. Chấp thuận lời cầu thỉnh Ba Tuần, Xả tuổi thọ trước kỳ ba […]

Sám Tụng Xuất Gia.

Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đỗ, ( ) Xót sinh linh kiếp số trầm luân, Cảnh sinh, già, đau, chết, gian truân, Luống chịu khổ không ngừng gây khổ. Mê chấp tánh tham, si, tật đố, Mãi cùng nhau vầy […]