Home » Tâm Tình Lam

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH Nhận được hung tin: Cụ Bà: TRẦN THỊ HOÀNG ANH Pháp danh Diệu Hoàng Sinh năm 1936 Vừa từ trần lúc 0g40 ngày 17.05.2016 (nhằm ngày 11.04 Bính Thân). + Là Thân mẫu của HTr Cấp […]

Lễ kỳ siêu Phật tử Nguyên Hảo – Trần Văn Điền

Lễ kỳ siêu Phật tử Nguyên Hảo – Trần Văn Điền

Vào lúc 15 giờ ngày 25.4.2016, Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh cùng với đại diện Ban Huynh trưởng tất cả các đơn vị GĐPT trực thuộc đã đến tư gia của HTr cấp Tấn Tâm Bản Nguyễn Thị Sô – Phó Trưởng ban ngành Nữ BHD.GĐPT Cam Ranh – để  phúng viếng chồng của chị là Ưu bà […]

Lễ tưởng niệm cố HTr Tâm Định Phan Văn Bưởi

Lễ tưởng niệm cố HTr Tâm Định Phan Văn Bưởi

14 giờ 30 ngày 24.02.2016, Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh và đại diện Ban Huynh trưởng các đơn vị GĐPT trực thuộc đã cử hành lễ tưởng niệm, kỳ siêu cố Huynh trưởng cấp Tín Tâm Định Phan Văn Bưởi – cựu Ban viên BHD Cam Ranh – tại tư gia của anh. Sau phần […]

Lễ phúng viếng, kỳ siêu mẫu thân HTr Quảng Tu Huỳnh Văn Tiến

Lễ phúng viếng, kỳ siêu mẫu thân HTr Quảng Tu Huỳnh Văn Tiến

Trưa ngày 22.2.2016, phái đoàn BHD.GĐPT Cam Ranh cùng đại diện Ban Huynh trưởng tất cả các đơn vị GĐPT trực thuộc đã đến tư gia của HTr cấp Tín Quảng Tu Huỳnh Văn Tiến – Ủy viên Doanh tế BHD.GĐPT Cam Ranh – để  phúng viếng mẫu thân của anh là cụ bà Mai […]

Cung chúc tân xuân Bính Thân – 2016 – PL.2560

Cung chúc tân xuân Bính Thân – 2016 – PL.2560

Tân Xuân Kính Chúc * Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng – Ni giáo phẩm; Cố vấn Giáo hạnh: Pháp Thể Khinh An – Chúng Sanh Dị Độ  * BHD Trung ương; BHD các tỉnh, thị;  Ban Bảo trợ; Gia trưởng; Huynh trưởng; Đoàn sinh các Đơn vị trực thuộc: Bồ đề […]

HTr Diệu Hồng – Cam Thị Hằng Nga chia sẻ tình Lam.

HTr Diệu Hồng – Cam Thị Hằng Nga chia sẻ tình Lam.

Sáng ngày 31.01.2016, dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Tế Đạt – trụ trì chùa Hòa Thành – ân sư cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm, Huynh trưởng Diệu Hồng – Cam Thị Hằng Nga đã về thăm và ủy lạo 50 phần quà tết cho các em Đoàn sinh […]

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CÓ CÒN ĐƯỢC TIẾP TỤC SINH HOẠT TU HỌC NỮA HAY KHÔNG?

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CÓ CÒN ĐƯỢC TIẾP TỤC SINH HOẠT TU HỌC NỮA HAY KHÔNG?

  LỜI HUẤN THỊ CỦA CHỊ CẢ TÂM CHÁNH – HOÀNG THỊ KIM CÚC TẠI ĐẠI TRAI ĐÀN CHẨN TẾ KỲ SIÊU HIỆP KỴ GĐPT GIA ĐỊNH NĂM 1980  “…Như trên đã nói dân tộc còn thì đạo pháp còn, mà đạo pháp còn thì Gia Đình Phật Tử còn. Vì Gia Đình Phật Tử […]

Thành kính phân ưu cùng HTr Vạn Vương Phan Tấn Pháp và gia quyến.

Thành kính phân ưu cùng HTr Vạn Vương Phan Tấn Pháp và gia quyến.

 NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT – Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh  – Ban Đại diện BHD.GĐPT Cam Ranh tại Cam Lâm – Ban Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Từ Hiệp –  Ban Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Kỳ Viên – Ban Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Từ Lâm – Hội đồng Huynh trưởng cấp Tín – Hội đồng Huynh […]

Thành kính phân ưu cùng chị Diệu Huyền – Hồ Thị Duyên

Thành kính phân ưu cùng chị Diệu Huyền – Hồ Thị Duyên

 – Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Cam Ranh – Ban Đại diện BHD.GĐPT Cam Ranh tại Cam Lâm – Hội đồng Huynh trưởng cấp Tín – Ban Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử Thanh Sơn Nhận được tin: Bà NGUYỄN THỊ THÂN, sinh năm Nhâm Thìn (1952)    Từ trần lúc 3 […]

Thành kính phân ưu

Thành kính phân ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật – Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Cam Ranh – Ban Đại diện BHD.GĐPT Cam Ranh tại Cam Lâm – Hội đồng Huynh trưởng cấp Tín – Ban Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử Kỳ Viên Nhận được tin     Cụ bà: […]