CHUYÊN MỤC: TRẠI HUYỀN TRANG KHÓA IV

BÀI THỨ 15:                              Đức Thơ TRẦN VIẾT VĂN

 

                                                                                                    

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè kể chuyện

Tôi kể bạn nghe

Có một bài vè

Vè gì hả bạn?

Bạn hãy lắng nghe

Gia đình phật tử

Tổ chức kỳ trại

Tên là HuyềnTrang

Do Ban Hướng Dẫn

Cam Ranh tổ chức

Đợt trại lần đầu

Tổ chức tại đâu?

Tại chùa Phước Long

Ngôi chùa yên tĩnh

Annh chị trại sinh

Học hành tích cực

Thảo luận  sôi nổi

Sinh hoạt đông vui

Cải với quản trò

Tiếng cười rộn rã

Đợt trại đầu tiên

Anh chị em ta

Nội quy lờ mờ

Anh Ban quản trại

Nhắc nhở trại sinh

Khắc phục đợt sau

Tất cả mọi mặt

Từ cách đi đứng

An mặc chỉnh tề

Đợt trại thứ II

Không khí bồn chồn

Mới sáng 8 giờ

Giờ thi đã đến

Khi vào Đoàn quán

Trại sinh nghiêm túc

Làm bài rất chăm

Thi xong lại học

Học xong vui chơi

Vui chơi xong nấu

Trại này trại kia

Nhóm lửa khói lên

Cơm canh đã chín

Thế rồi được ăn

An xong lại tịnh

Là một huynh trưởng

Chúng ta phải hiểu

Vượt mọi khó khăn

Hoàn thành trách nhiệm

Noi gương Huyền Trang

Can trường gan dạ

Vượt bao gian nan

Bão cát sa mạc

Yêu quái ám hại

Nhưng vẫn vượt qua

Là một huynh trưởng

Cần phải noi gương

Theo ngài Huyền Trang

Không nề nguy hiểm

Vượt qua dễ dàng

Đem về thắng lợi

Phật tử chúng ta

Ngày càng tiến lên.

               

                          TS số 05

                Đức Thơ TRẦN VIẾT VĂN

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb