TÂM TÌNH CỦA TRẠI TRƯỞNG

                                                                    

      Đồng Minh LÊ VĂN MỚI

(Trại Trưởng Trại Huyền Trang IV – Cam Ranh – 2011)

 

          Cùng các Anh, Chị trại sinh Trại Huyền Trang IV Cam Ranh/2011.

          Hữu duyên tôi được dự trại Huyền Trang II/TW/1970 do BHD Trung Ương tổ chức tại Trại Trường Đà Lạt, lúc đó tôi mới 29 tuổi, đạt số điểm trúng cách hạng ưu 7/72 trại sinh toàn quốc. Vấn đề này tự trọng chứ không tự tôn. Câu chuyện tâm tình mà Anh Trại trưởng (Như Tâm) nói với toàn thể trại sinh khi mới nhập trại tôi hằng khắc sâu trong tâm để vận dụng ứng xử, hành hoạt trong cuộc sống và phục vụ lý tưởng GĐPT cho đến hôm nay. Đó là gương đức hạnh tu trì, ý chí dũng cảm phi thường của ngài Huyền Trang.

          Trước hết là lệnh vua và tướng quân ngăn trở không cho Ngài ra khỏi biên thuỳ lãnh thổ Đại đường nhưng chỉ có ái ngữ thổ lộ tâm tình, từ bi và ý chí tha thiết Tây du cầu học, nhiêu ích cho dân tộc và nhân loại mà ai ai có nhiệm vụ ngăn trở cũng phải mở đường cho Ngài ra đi. Thân hành suốt 50.000 dặm đường gặp biết bao nhiêu ách nạn, Ngài đều vững vàng tâm chí khắc phục vượt qua. Sa mạc Gobi thăm thẳm đầy oi bức bão cát, ngày thì nóng khô hanh như cháy , đêm thì lạnh như cắt ruột gan, Ngài không một lời than khổ. Với bao núi cao sừng sững, đường cheo leo hiểm trở, thiếu cảnh giác một chút là có thể rơi xuống vực thẳm mất mạng. Ngài không một lời than khó nhọc. Gặp không biết bao nhiêu giặc cướp chặn đường thô lỗ, hung dữ khôn lường, sơ hở một lời nói nghịch tai bọn chúng  là có thể bị bằm xác dễ như chơi, nhưng nói với chúng thế nào để chúng buông thả là chủ tâm của Ngài với một đức tin mãnh liệt. Ngài luôn luôn trì niệm thần chú Kim Cang bát nhã: ”Thị Đại thần chú, thị Đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thế khổ. Chơn thiệt bất hư…” Ngài đến được Bồ đề Đạo tràng, ngày đêm cầu học không mệt mỏi. Không bao lâu, Ngài đã trở thành một pháp sư lỗi lạc, làm cho các môn phái Phật Giáo và ngoại đạo khắp sứ Ấn Độ kính phục như một vị Trời Như Lai. Khi về cố quốc Ngài được trọng vọng như vị Thánh hiện thực, làm nên sự nghiệp Phật Giáo ngàn năm vẫn không phai mờ…

          Đạo hạnh, ý chí, dũng lực phi thường của Ngài được văn hào Ngô Thừa Ân (Trung Quốc) mô tả qua nhân vật Tôn Ngộ Không (truyện Tây Du Ký) có tài ba lỗi lạc thần thông biến hoá náo động cả Tam Giới. Nhảy một cái tận 36 tầng trời, bức một sợi lông hoá ra vô số Tôn Ngộ Không đánh bại cả Thiên tướng, Thiên binh nhà Trời. Ngài Huyền Trang chỉ là một nhà tu hành, không động tay động chân mà nhiếp phục được Tôn Ngộ Không làm đệ tử, đem cái tài ba lỗi lạc ấy bảo hộ Đường tăng, phục vụ chánh đạo mới được giải thoát chứng đạo Bồ Đề thành Phật Đấu Chiến Thắng!

          Câu chuyện tâm tình nêu gọn sự mô tả tinh thần qua Giáo sử truyền bá Phật Giáo, chỉ cho hàng Huynh trưởng cấp lãnh đạo GĐPT chúng ta thấy rõ: Giới – Hạnh – Nguyện là những điều quan trọng đề nhiếp phục tự thân và mọi người cùng chung thực hiện mục đích cứu cánh thù thắng, hơn tất cả các thứ tiền tài danh lợi , vũ lực hay uy quyền mệnh lệnh.

          Con đường thăng tiến của Huynh trưởng Huyền Trang không chỉ có bổn phận trách nhiệm làm Liên Đoàn Trưởng. Dù là Đoàn phó, Đoàn Trưởng, phụ tá BV/BHD.v.v…đều có thể phát huy tinh thần Huynh trưởng Huyền Trang – thọ cấp Tín – kết khóa bậc lực vào trại Vạn Hạnh. Nói về thời gian GĐPT có đường hướng lâu dài không cùng tận nên Huynh Trưởng là yếu tố nhân sự có bổn phận nối tiếp, kế thừa lưu truyền mạng mạch GĐPT và Phật giáo trường tồn mới gọi là báo đền Phật ân. Nói về không gian thì GĐPT có hoài bão phát triển tổ chức ngày càng rông lớn khắp cùng nhân gian cho nên Huynh trưởng cũng là lực lượng mạnh mẽ, già dặn chất lượng để phát triển được vững vàng.

          Thực trạng GĐPT Việt Nam chúng ta ba thập niên trải qua không biết bao nhiêu trắc trở, mà các anh chị Huyền Trang lúc này là Đoàn sinh từ 20-10 năm trước có lẽ chưa cảm nhận được hết những gì mà lớp đàn anh, đàn chị hứng chịu để cho đàn em thân yêu được sinh hoạt, tu học. Và cho đến nay, vào trại Huyền Trang mới nghe chúng tôi xác định một cách kiên quyết và rõ ràng suốt chiều dài lịch sử 70 năm qua, GĐPT chúng ta luôn có pháp lý trong lòng Giáo Hội Phật Giáo tại Việt Nam và sinh hoạt hợp pháp trong xã hội không chỉ ở một làng, một xã, một huyện nào mà có khắp thị thành đến các nông thôn, trên bình diện cả nứơc Việt Nam. Hôm nay, còn lan rộng ra đến nhiều quốc gia, châu lục trên thế giới. Dù có ai nói ngã nói nghiêng, chúng ta cũng trụ vững như kiềng ba chân. Nếu như ai đó có nói không chính xác rằng: “GĐPT không có pháp lý, hoạt động bất hơp pháp”. Thì cứ xin thưa rằng: Nếu không có pháp lý và bất hợp pháp thì Giáo Hội Phật Giáo tối cao đã ban hành giáo chỉ, hoặc cơ quan chính phủ có văn bản chỉ thị giải tán, ngăn cấm GĐPT từ lâu rồi.

          Đều còn lại quan trọng lắm là nội bộ GĐPT chúng ta, anh chị em pháp quyến một nhà, sống lục hoà cộng trụ về mặt tổ chức từ trên xuống dưới: Ban Hướng Dẫn, Ban Huynh trưởng, các chức vụ lãnh đạo, điều hành, Trưởng Ban Hướng Dẫn, Gia Trưởng, Liên đoàn trưởng… là một tập thể lãnh đạo chứ không phải như sếp hay thủ trưởng trong thế tục. Làm gì cũng được thống nhất ý chí mới hành động, thiểu số phải phục tùng đa số.

          Người lãnh đạo tổ chức GĐPT phải cứng mới đứng mũi chịu sào, nhưng phải vững vàng trong từng bàn tay tin yêu của mọi người mới không bỏ cuộc hay ngã đổ bởi sự ganh tỵ, đố kỵ, tranh chức, tranh quyền đấu tố lẫn nhau như người đời Tham-Sân-Si và kiêu mạn.

          Cuối cùng người Huynh trưởng Huyền Trang phải tiên kỷ hậu bỉ: “nhiệm vụ nhỏ không hoàn thành được thì chẳng ai dám giao cho mình nhiệm vụ khác lớn hơn”. Cho nên, khi được tổ chức phân công Phật sự, nên vui vẻ nhận lãnh. Nếu cảm thấy nặng nề chưa quen, thì yêu cầu anh chị em hỗ trợ, chứ không được tránh né đùn đẩy cho người khác. Tính cách của người lãnh đạo chỉ huy công việc được thành quả tốt thì đó là công sức của mọi người “lợi hoà đồng quân”, còn như công việc có hiệu quả thấp hoặc thất bại mình phải chịu trách nhiệm, tự phê để rút kinh nghiệm cầu tiến chứ không đổ cho tại vì…bị…

          Bổn phân và trách nhiệm của GĐPT Cam Ranh chúng ta là củng cố và phát triển không ngừng các mặt tổ chức hoạt động ổn định vững vàng và tiến triển. Củng cố lại các GĐPT còn suy yếu vì thiếu Huynh trưởng sở tại như Mỹ Thanh, Hoà Vân, Thiện Mỹ, Quảng Phúc, Tây Thiên, và các đơn vị mới tái sinh hoạt sau bao nhiêu năm gián đoạn vì xa xôi cách trỡ như Cam Bình, Long Định – Huynh trưởng hầu hết là tập sự. Nếu những đơn vị đó mà chưa được củng cố ổn định, vững vàng thì làm sao chúng ta phát triển thêm những đơn vị GĐPT tân lập? Giai đoạn này, chúng ta đang có nhiều thuận duyên về tổ chức hoạt động của GĐPT, cũng như điều kiện đi lại, thông tin liên lạc… so với thời kỳ 1985-1995 như một trời, một vực.

          Tâm tình đến bao nhiêu cũng chưa cạn hết nỗi niềm. Nhưng cũng chia sẻ được phần nào tâm sự cùng Anh, Chị, Em trên hoài bão cũng cố và phát triển GĐPT chúng ta.

          Thân ái cầu chúc Anh Chị Em luôn hoan hỷ, trung kiên, tinh tấn.

                                                                                                                                                                                                                                         Đồng Minh LÊ VĂN MỚI.

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb