CHUYÊN MỤC: TRẠI HUYỀN TRANG KHÓA IV

BÀI THỨ 19:           Tâm Phong HOÀNG PHỤNG

 

QUAN  ĐIỂM PHỤC VỤ  TỔ  CHỨC

 Vai trò của một Liên Đoàn Trưởng lúc nào cũng có  tinh thần hy sinh cho tổ chức, lúc nào cũng chấp nhận mọi gian lao,  thống thuộc Cấp trên, kề vai sát cánh và đi sâu đi sát với các anh chị em Huynh Trưởng và Đoàn Sinh để đưa Gia Đình mỗi ngày một vững mạnh, vạch chương trình tu học cho các em, cùng nhau sách tấn tu học.

 

Liên Đoàn trưởng nêu cao tinh thần của một anh chị cả, luôn luôn coi đàn em thân yêu là là nguồn sống còn của tổ chức. Rèn luyện kỹ năng cho Huynh Trưởng và Đoàn Sinh về hoạt động thanh niên, tổ chức các lễ lược cho Gia Đình. Liên Đoàn trưởng là đầu tàu,  một Gia Đình có mạnh hay không là do người Liên Đoàn trưởng dẫn dắt, chịu sự thịnh suy của Gia Đình. Đối nội với tổ chức, với Giáo hội địa phương, nương tựa Tăng Già, vì đây là bóng cây che mát cho Gia Đình Phật Tử sở tại.

 

Có như vậy, tổ chức Gia Đình Phật Tử chúng ta không bị mai một.

 

TS số 16

                                                                  Tâm Phong HOÀNG PHỤNG

 

 

 

 

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb