MƯỜI VĂN

 

     Nghề Huynh trưởng phải dùng Văn,

Viết bài, diễn giảng, lưu bằng… về sau.

     Để cho hiệu quả bền lâu,

Tất phải nghiên cứu nối cầu Văn sanh:

     – Tấm lòng phục vụ chân thành,

Lương tâm trong sáng, an lành: Văn tâm.

     Văn ý: Độc sáng, tri âm,

Tân kỳ nhận thức, thâm trầm gia tăng.

     – Văn hệ: Nối các ý văn,

Hệ thống logic như rằng liệt kê.

     – Mở, Diễn, Kết khỏi lạc đề;

Thứ tự, cân đối khỏi chê: Văn dàn.

     – Văn sắc: Lớp áo đẹp sang,

Tu từ, bút pháp, diễn đàn mỹ hoa.

     – Văn khí: Ngôn ngữ hợp hòa.

Thông đạt hấp dẫn, hiểu ta hiểu người.

     – Văn thần: Hồn sắc nhuận tươi,

Qua lời, giọng nói làm người thích ta.

     Văn điệu: Nhịp phách điều hòa,

Tự nhiên… yểm trợ ý ta đạt truyền.

     – Ngoại hình, cử chỉ, tư riêng,

                   Ứng phó, quảng diễn hiện tiền:Văn phong.

     – Khen, chê: Văn thoát có, không?

Khiêm tốn, kiểm điểm và mong tiến hoài.

                                         Trí Thắng

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb