Các Ngày Vía Phật – Bồ Tát Trong Năm

Lễ hội Di Lặc Bồ Tát thánh đản  Mùng một tháng giêng
Định Quang Phật thánh đản Mùng 6 tháng giêng
Cửu Tổ Tịnh Tông Ngẩu Ích Trí Húc viên tịch 21 tháng giêng
Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia Mùng 8 tháng 2
Huệ Năng đại sư thánh đản Mùng 9 tháng 2
Thích Ca Mâu Ni Phật nhập niết bàn 15 tháng 2
Quán Thế Âm Bồ Tát thánh đản 19 tháng 2
Phổ Hiền Bồ Tát thánh đản 21 tháng 2
Chuẩn Đề Bồ Tát thánh đản 16 tháng 3
Văn Thù Bồ Tát thánh đản Mùng 4 tháng 4
Lễ hội Đức Phật Thích Ca thánh đản 15 tháng 4
Dược Vương Bồ Tát thánh đản 28 tháng 4
Già Lam Bồ Tát thánh đản 13 tháng 5
Vi Đà Bồ Tát Mùng 3 tháng 6
Quán Thế Bồ Tát thành đạo 19 tháng 6
Đại Thế Chí Bồ Tát thánh đản 13 tháng 7
Ngày chư Phật hoan hỷLễ hội Vu Lan (báo ân cha mẹ) 15 tháng 7
Long Thọ Bồ Tát thánh đản 24 tháng 7
Địa Tạng Vương Bồ Tát thánh đản 30 tháng 7
Nhiên Đăng Phật thánh đản Mùng 2 tháng 8
Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia 19 tháng 9
Dược Sư Phật thánh đản 30 tháng 9
Đạt Ma Tổ Sư thánh đản Mùng 5 tháng 10
A Di Đà Phật thánh đản 17 tháng 11
Nhựt Quang Bồ Tát thánh đản 19 tháng 11
Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo Mùng 8 tháng 12
Giám Trai Bồ Tát thánh đản 23 tháng 12
Hoa Nghiêm Bồ Tát thánh đản 29 tháng 12
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb