TÂM THƯ CỦA CHỊ TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

BI – TRÍ – DŨNG

*****

  PL.2555, Cam Ranh ngày 20 tháng 3 năm 2012

 TÂM THƯ

                       Kính gửi : Anh, Chị Trưởng và các Em Đoàn sinh, thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh.

Anh – Chị – Em thân mến,

             Nhờ Hồng Ân Tam Bảo gia hộ độ trì; nhờ tinh thần hy hiến chung xây mái nhà Lam Cam Ranh – Cam Lâm của tất cả Lam viên. Anh – Chị – Em chúng ta vừa hoàn thành một Phật sự vô cùng quan trọng: “tổ chức thành tựu Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2012 – 2016”.

             Từ Hội Nghị này, chúng ta đã nhận chân được thành quả tu học và sinh hoạt trong những năm vừa qua; kiểm thảo để tích lũy được những thuận duyên cần tô bồi làm hành trang tiến về phía trước – cùng với những trở duyên, những khuyết điểm tồn tại cần sám hối khắc phục để hoàn thiện chính mình và tổ chức của mình.

             Các Huynh Trưởng Đại biểu đã thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao nhất, làm việc tích cực nhất để thảo luận và thông qua đề án Phật sự cho nhiệm kỳ 2012 – 2016 – là tiền đề, là định hướng tu học và sinh hoạt của chúng ta trong những năm sắp đến – như Nghị quyết đã được toàn thể Huynh Trưởng Đại biểu nhất quán đồng thuận và nhất tâm cùng nhau thực hiện:

 1.      Hướng về Tăng Bảo, y c bản thể Tăng Già thanh tịnh thường trụ trong mười phương để tu học và bảo vệ Đạo Pháp.

2.      Trung kiên với Tổ chức GĐPT Việt Nam; nhất quán, thống thuộc vào Ban Hướng Dẫn Trung Ương để bảo vệ, xiển dương mục đích – lý tưởng cao đẹp của Tổ chức Áo Lam.

3.      Củng cố, kiện toàn hệ thống Tổ chức và nề nếp sinh hoạt trên mọi mặt. Kết chặt Lam tình, nội bộ hòa hợp thanh tịnh. Bởi vì, sự lơi lỏng kỷ cương, bất ổn, mất đoàn kết trong tình hình đầy chướng duyên như hiện nay chính là sự tự hủy diệt.

4.      Hoàn thiện phương thức tổ chức – điều hành các bậc học trường kỳ, các trại Huấn Luyện của Huynh Trưởng và Đoàn sinh. Chú trọng việc thân giáo, tu tập của Lam viên bằng cách phổ cập những pháp môn tu thích hợp cho từng lứa tuổi, từng ngành.

5.      Dùng phương tiện để chuyển tải mục đích trong việc cải tiến, đổi mới phương thức sinh hoạt qua các hoạt độngVăn – Thể – Mỹ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm thu hút Đoàn sinh. Lưu truyền các lễ lượt truyền thống, hướng thượng tinh thần “uống nước nhớ nguồn” tri ân và báo đáp Tứ Trọng Ân. Vận dụng pháp “tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên” để mang lại lợi lạc cho mái nhà Lam.

             Hội Nghị đã tín nhiệm suy cử thành phần tân Ban Hướng Dẫn để điều hành Phật sự trong nhiệm kỳ mới 2012 – 2016, giao phó cho tôi nhiệm vụ Trưởng Ban. Quả thật, đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là một trọng trách mà cá nhân tôi và tất cả Anh Chị thành viên tân Ban Hướng Dẫn phải nhận lãnh, phải đem hết tinh thần và năng lực để phục vụ cho sự thăng tiến của mái nhà Lam Cam Ranh – Cam Lâm, sao cho xứng đáng với kỳ vọng của Hội Nghị.

              Trước Chư Tôn chứng minh, trước Đại diện BHD Trung Ương và trước các Huynh Trưởng Đại biểu, chúng tôi đã phát nguyện:

           “Với tinh thần trách nhiệm của người Huynh Trưởng GĐPT; với tâm nguyện hy hiến phục vụ cho Đạo pháp và mục đích, lý tưởng của Tổ chức GĐPT Việt Nam. Trong giờ phút trang trọng này, trước Tam Bảo chứng minh, toàn thể thành viên tân BHD.GĐPT Cam Ranh xin nhận lãnh nhiệm vụ và nhất tâm phát nguyện:

1.      Nguyện quy ngưỡng Tam Bảo, phục vụ Chánh Pháp.

2.      Nguyện trung kiên với mục đích lý tưởng của Tổ chức Áo Lam.

3.      Nguyện kết nối Lam tình keo sơn gắn bó để gìn giữ mạng mạch, phát triển GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm ngày càng thăng tiến lên tầm cao mới.”

             Chúng tôi sẽ khắc cốt ghi tâm lời phát nguyện này, thể hiện qua việc lãnh đạo – điều hành tu học và sinh hoạt, bắt đầu từ ngay khi kết thúc Hội Nghị.

             Hội nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2012 – 2016 đã thành tựu tốt đẹp. Song bên cạnh đó, vẫn có những điều bất như ý, những nỗi niềm, trăng trở, ít nhiều làm xao xuyến Lam tình trong Anh – Chị – Em chúng ta. Tất cả đều do nhân duyên, vì cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia cũng không. Hiểu được lý này chúng ta mới biết lý do tại sao có những điều đáng lẽ không nên xảy ra lại xảy ra. Khi một hiện tượng bất trắc xảy ra ta thường đổ thừa, trách móc hoặc phê phán thị phi, nhưng khi hiểu rõ lý nhân duyên ta sẽ không còn thắc mắc, vì nó phải như vậy để đưa đến kết quả như vầy, không thể khác hơn. Với bản thể “thường lạc ngã tịnh” của chánh pháp luôn luôn trôi chảy trên mặt bằng vô tướng vô ngã và vạn pháp do nhân duyên sinh, thì hy vọng mọi khổ đau và đổ vỡ sẽ được chuyển hóa thành hoa trái ngọt ngào – để thăng hoa cho tổ chức hôm nay và đi vào tương lai rực rỡ.

             Anh – Chị – Em thân mến.

             Lam viên Cam Ranh – Cam Lâm được thọ hưởng nhiều phước báu, thiện duyên từ Chư Tôn Thiền Đức ân sư ban bố, che chở, giáo dưỡng. Anh Em chúng ta vốn có truyền thống Huynh Đệ lục hòa; trên dưới nhất quán; tình thương yêu đã thấm nhuần vào mỗi Lam viên. Vậy thì, hãy làm hết sức mình để xứng đáng là người con Phật phụng sự chánh pháp; làm tốt công tác giáo dục đối với Đoàn Sinh; tạo tình thương và mối dây đoàn kết vững bền.

             Gia Đình Phật Tử đang đối diện với một thời điểm đầy gian khó: nội ma ngoại chướng vây bũa thử thách; nội bộ bị lợi dụng, bị phân hóa; lập trường,ý chí, tinh thần của Huynh Trưởng trong chừng mực nào đó đã bị tác động.

             Nhưng chúng ta  tin chắc rằng con đường chông gai ấy sẽ không làm cho chúng ta chùn bước, chúng ta thừa nghị lực vượt qua để đi đến mục đích chân chính. Bởi vì:

 –         Chân lý của Đạo Phật mãi mãi trường tồn, càng lúc càng sáng ngời trên mọi quốc độ; niềm tin giáo lý Phật Đà đã và đang nhân rộng vào đời sống tâm linh của nhân loại.

 –         GĐPT luôn quy ngưỡng Tam Bảo, nương tựa Tăng Già hầu mong tu tập trau dồi trí tuệ, rèn luyện thân giáo để thực thi lý tưởng Áo Lam: phụng sự Đạo pháp, phụng sự Dân tộc và phụng sự Con người.

 –         Mục đích “đào luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật Tử chơn chính; góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo” của GĐPT Việt Nam là một sứ mệnh giáo dục cao cả, gieo mầm Bồ Đề để mai này dâng hiến cho Đạo pháp, cho quê hương đất nước những con người hội đủ nhân tính đức tài. Không một ai có thể phủ nhận sứ mệnh tốt đẹp này được.

             Đó chính là tư lương, là vốn liếng, là nguồn năng lượng giúp tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam trụ vững trước cơn bão táp khốc liệt của thời đại trong nhiều năm qua. Riêng GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm đã được truyền thừa truyền thống tốt đẹp từ Chư Ân Sư giáo hạnh, tiền bối hữu công, đạo hữu ân nhân và bao thế hệ Lam viên xây dựng nền tảng vững chắc cho mái nhà Lam hôm nay.

             Để thừa hưởng di sản quý giá của tiền nhân một cách xứng đáng; không cách nào khác là chúng ta phải kham nhẫn, chịu đựng trước mọi thử thách – hòa nhập nhưng không hòa tan –  không để GĐPT bị lôi cuốn vào con đường chính trị; luôn trung kiên với mục đích lý tưởng GĐPT; dấn thân hy hiến phục vụ sứ mệnh giáo dục với tinh thần vô úy, tùy duyên bất biến, hòa hợp thanh tịnh, kiên định ý chí và lòng nhiệt tình cao nhất, củng cố phát triển nhà Lam Cam Ranh – Cam Lâm ngày càng thăng tiến, góp phần chung xây GĐPT Việt Nam rạng rỡ hơn nữa.

             Tôi thiết tha xin Anh, xin Chị, xin Em: hãy nắm chặt tay nhau cùng tiến lên phía trước bằng tinh thần Bi – Trí – Dũng. Chắc chắn, chúng ta sẽ vượt qua mọi chướng duyên. Chắc chắn, mái Lam Cam Ranh – Cam Lâm sẽ an nhiên tự tại để Lam viên an trú trên đường phụng sự Đạo pháp và lý tưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

             Kính chúc quý Anh – Chị – Em vô lượng tinh tấn.

                                                                                                               Thân ái

                                                                                                              Tâm Hải

                                                                                     CÔNG TẰNG TÔN NỮ LƯƠNG

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb