PHÂN ƯU

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa môn đồ pháp quyến

Hay tin Thượng Tọa Thích GIÁC HẠNH – Phó Ban Đại Diện Huyện Hội Phật Giáo Huyện Vạn Ninh Thâu thân thị tịch

Ban Đại Diện Huyện Hội Phật Giáo Cam Lâm kính nguyện cầu đức Phật A DI ĐÀ phóng quang tiếp độ Giác Linh Thượng Tọa Cao Đăng Phật Quốc.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

                                                                                     Chánh Đại Diện PG Cam Lâm

                                                                                  TT. Thích Đức Lưu

KÍNH BÁI

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb