12 HẠNH NGUYỆN CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

 1. Đem pháp tu hành mà khuyên độ khắp cùng.
 2. Thường ở biển phương Nam (Nam Hải) để cứu độ chúng sanh.
 3. Cứu độ kẻ nào kêu cầu tới Ngài ở cõi Ta bàU-minh
 4. Hàng ma trừ quái và độ cho chúng thoát khỏi u mê và không nhiễu nhương con người nữa.
 5. Tay cầm cành dương liễu vẩy nước cam lồ trong bình thanh tịnh để rưới tắt lửa lòng của chúng sanh.
 6. Thương xót người đói và sẵng lòng tha thứ, không phân biệt kẻ oán người thân, tất cả đều coi như nhau.
 7. Đêm ngày đi khắp đó đây để cứu giúp chúng sanh ra khỏi các sự tổn hại, cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh.
 8. Nếu ai quay về núi hướng nam mà hết lòng cầu nguyện thì dầu có bị gông cùm xiềng xích cũng được thoát khỏi
 9. Dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền, Ngài đi cùng trong biển khổ để độ hết chúng sanh.
 10. Nếu ai cầu nguyện và tu hành theo Ngài chỉ dẫn, khi rời bỏ xác thân này thì sẽ có phướng dài đi trước, tàng lọng quý giá theo sau, để rước về Tây Phương.
 11. Ở thế giới của Đức Vô Lượng Thọ (tức Phật A Di Đà), Ngài đã được cho biết trước là về sau sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà ở ngôi vị đó.
 12. Tinh tấn thực hiện 12 đại nguyện dù thân xác tan nát cũng đành.
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb