ĐẠI HỘI HTr. GĐPT VIỆT NAM LẦN IX

a11bde33d41b2e059f5b66ee93df81a7 49986494.backgrounddh20122 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX

(Theo gdptvietnam.com)

Ngày 13.10.2012 (nhằm ngày 28.08.Nhâm Thìn) vừa qua,  Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam chính thức cử hành trang nghiêm và trọng thể tại Tu viện Quảng Đức (số 33 Đặng Văn Bi, Thủ Đức).  Toàn thể  214 Huynh trưởng Đại biểu cho 22 BHD, BĐD, BCH  đã về tham dự Đại hội. Toàn thể Lam viên đã thành tâm cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng trong Hội đồng Tăng già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng Cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam quang lâm Đại hùng bảo điện để  chứng minh cho Đại hội Huynh trưởng toàn quốc GĐPT Việt Nam lần thứ 9.

Thành phần chứng minh:

–  Hòa Thượng  Đức  Chơn Thượng thủ Hội đồng Tăng già chứng minh

–  Hòa Thượng  Minh  Chiếu Phó Thượng thủ Hội đồng Tăng già chứng minh.

–  Hòa Thượng  Lưu  Thanh thành viên Hội đồng Tăng già chứng minh.

–  Hòa Thượng  Thanh Huyền Trưởng ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam.

–  Hoà Thượng  Đức Thắng phó ban Nội vụ – Ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam.

–  Hòa Thượng  Minh  Tâm phó ban Ngoại vụ – Ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam

–  Thượng Tọa  Nhuận Châu phó thư ký – Ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam.

–  Thượng Toạ Chơn Thức – thành viên Ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam, Trú trì Tu viện Quảng Đức.

–   Thượng Toạ  Nguyên Hiền thành viên Hội Đồng Cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam.

 Trước hết là Lễ cầu nguyện trước Tam bảo. Hòa Thượng Đức Chơn Thượng thủ Hội đồng Tăng già chứng minh đã niêm  hương bạch Phật,  chư tôn trong Hội đồng Tăng già chứng minh cùng Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT giáo hạnh Việt Nam và toàn thể Đại biểu đồng tụng bài  tựa Kinh Thủ Lăng nghiêm với hùng lực trang nghiêm,  lời kinh được tiếp nối với Tứ hoằng thệ nguyện, và sau phần kết thúc Lễ cầu nguyện là Lễ khai mạc Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam lần thứ 9.

 Mở đầu Lễ khai mạc là  Giáo từ của  Hòa thượng Thượng thủ Hội đồng Tăng già chứng minh thượng Đức hạ Chơn.

“Kính thưa chư tôn Hòa thượng Hội đồng Tăng già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam.

Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng trong BHDTƯ/GĐPT Việt Nam cùng toàn thể quý anh chị Huynh Trưởng có mặt về tham dự Đại hội hôm nay.

Tất cả anh chị em Huynh Trưởng về tham dự trong Đại hội hôm nay hãy nên nhớ rằng trong sinh hoạt GĐPT chúng ta các anh chị phải ứng dụng Ái ngữ pháp đối với mọi người có như vậy mới giác ngộ và hoằng hóa được các em trên con đường tu học Phật. Ngày nay các anh chị Huynh Trưởng đã có Hội đồng Tăng già chứng minh và Hội đồng cố vấn, hỗ trợ GĐPT Việt Nam sinh hoạt tu học, nếu có gì vướng mắc các anh chị thỉnh thị xin ý kiến góp ý để các anh chị GĐPT Việt Nam thực hiện phật sự mỗi ngày được tốt hơn. Cuối cùng kính chúc quý anh chị Huynh Trưởng chân cứng đá mềm và tinh tấn để dìu dắt cho các em trên con đường tu học phụng sự lý tưởng và phụng sự Đạo pháp dân tộc”

Tiếp theo chương trình của buổi lễ:

–  Hòa Thượng Thanh Huyền, Trưởng ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam  cung tuyên danh sách Chư tôn  thành viên  Hội đồng Tăng già chứng minh  (xem văn bản)

– Hòa thượng  Minh Tâm, Phó ban – Ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam tuyên đọc Bản quy nguyện của Hội Đồng Cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam gồm: 7 chương, 19 điều và 41 khoản đã được Hội đồng Tăng già Chứng minh và Hội đồng cố vấn  giáo hạnh GĐPT Việt Nam thông qua ngày 24.05.2012 tại chùa An Linh, quận 12, TP. HCM được Hòa Thượng Thượng Thủ ký và áp dụng từ ngày ký (xem văn bản).

– Thượng Tọa Thích Chơn Thức  cung tuyên danh sách   thành viên Ban Thường trực Hội đồng Cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam gồm: 16 vị (xem văn bản)

– Thượng Tọa  Thích Nhuận Châu, Phó Tổng thư ký Ban thường trực Hội đồng cố vấn tuyên đọc danh sách Ban cố vấn giáo hạnh của các BHD GĐPT Tỉnh, Thành…

Ban tổ chức Đại Hội cung thỉnh Hòa Thượng Thích Lưu Thanh, thay mặt Hội đồng Tăng già chứng minh  ban đạo từ:

Đạo từ của Hòa Thượng thay mặt hội đồng Tăng già chứng minh đã mang đến cho toàn thể Đại hội một sinh khí mới, đầy niềm tin và tinh thần cống hiến cho lý tưởng phụng sự Đạo pháp và dân tộc.

 Lễ Cầu nguyện cho  Đại Hội  GĐPT Việt Nam tại ngôi Chánh điện Tu viện Quảng Đức đã hoàn mãn trong niềm hân hoan đón chờ những sự kiện mang ý nghĩa định hướng cho tương lại hành hoạt của sứ mệnh người Huynh Trưởng trong giai đoạn mới.

 LỄ KHAI MẠC

ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG TOÀN QUỐC LẦN 9

GĐPT VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2012 – 2016

— o0o —

Sau Lễ cầu nguyện là Lễ khai mạc Đại Hội

Vào lúc 09h, ngày 13.10.2012 (nhằm ngày 28.08.Nhâm Thìn) tại Tu viện Quảng Đức (số 33, Đặng Văn Bi, Thủ Đức) tiến hành phiên khai mạc Đại hội Huynh Trưởng toàn quốc GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Lễ khai mạc dưới sự chứng minh của quý Chư Tôn Đức Hội đồng Tăng Già chứng minh và Ban Thường Trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam.

–   Hòa Thượng Đức Chơn Thượng thủ Hội đồng Tăng Già chứng minh

–   Hòa Thượng Minh Chiếu Phó Thượng thủ Hội đồng Tăng Già chứng minh.

–   Hòa Thượng  Lưu Thanh thành viên Hội đồng Tăng Già chứng minh.

–   Hòa Thượng Thanh  Huyền Trưởng ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam.

–   Hoà Thượng Đức Thắng phó ban Nội vụ – Ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam.

–   Hòa Thượng Minh  Tâm phó ban Ngoại vụ – Ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam

–   Thượng Tọa Nhuận Châu phó Tổng thư ký – Ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam.

—  Thượng Toạ Chơn Thức – thành viên Ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam, Trú trì Tu viện Quảng Đức.

–   Thượng Toạ thượng Nguyên hạ Hiền thành viên Hội Đồng Cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam.

 Trước khi bước vào buổi lễ là nghi thức cử Phật giáo kỳ và cử bài ca chính thức của GĐPT Việt Nam, phút tưởng niệm Chư vị Tiền Bối Hữu Công, Chư vị Ân Sư, Chư vị Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam đã quá cố và đã hy sinh bảo tồn Đạo Pháp và  dân tộc.

Chủ tọa buổi lễ khai mạc gồm có:

– Anh Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU, Trưởng BHDTƯ GĐPT Việt Nam.

– Anh Như Thật NGUYỄN CÔNG MINH, Phó Trưởng ban BHDTƯ GĐPT Việt Nam.

– Chị Diệu Lãng NGUYỄN THỊ NGUYỆT Phó Trưởng BHDTƯ GĐPT Việt Nam.

Khách mởi Đại Hội

– Anh Tâm Kiểm BẠCH HOA MAI, TTK BHDƯ GĐPT Việt Nam trên thế giới ,Trưởng BHD GĐPT Việt Nam tại Hải ngoại.

– Anh Tâm Tựu SỬ THÀNH thành viên BHD GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ.

 Tham dự Đại Hội GĐPT Việt Nam lần thứ 9 gồm: 214 Đại biểu của các Tỉnh, Thành trên toàn quốc về tham dự.

Anh Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU, Trưởng BHDTƯ GĐPT Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc:

            “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

            Ngưỡng bái bạch Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa Hội đồng Tăng Già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam chứng minh.

            Hôm nay trong không khí trang nghiêm của toàn thể Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam chúng con được vinh hạnh cung thỉnh quý Ngài về chứng minh buổi lễ và được quý Ngài tuyên đọc bản quy nguyện bản thệ Tăng già, sau 40 năm GĐPT Việt Nam được tổ chức Đại hội HT toàn quốc GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016, mặc dù gặp nhiều chướng duyên, khó khăn nhưng anh chị em Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam vẫn phải luôn cố gắng để vượt qua mọi thử thách của nội ma ngoại chướng trùng bủa, BHDTƯ GĐPT Việt Nam đã lèo lái con thuyền đi đúng hướng và cũng có lúc chúng con phải im lặng như Chánh pháp để cho tổ chức thăng trầm rồi vượt qua mọi nguy khó, toàn thể Đại hội chúng ta phải luôn vâng theo lời của quý Chư Tôn Đức trong Hội đồng Tăng già, Hội đồng cố vấn giáo hạnh để tiến tu trên bước đường phụng sự lý tưởng, chúng con xin đê đầu đãnh lễ quý Chư Tôn Đức, chúc quý vị quan khách và toàn thể quý HTr GĐPT Việt Nam luôn thân tâm an lạc và tuyên bố khai mạc Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2016…”

Những lẵng hoa tươi thắm do chị Uỷ Viên Thanh Nữ và chị Uỷ Viên Nữ Oanh Vũ thay mặt  BHDTƯ GĐPT Việt Nam, kính dâng lên Chư Tôn Đức những lẵng hoa tươi thắm để tỏ lòng thành kính và biết ơn.

Các BHD trong ngoài nước đã chúc mừng Đại Hội

– Lẵng hoa của BHD GĐPT Việt Nam trên thế giới chúc mừng Đại hội

– Lẵng hoa của BHD GĐPT Việt Nam tại hải ngoại chúc mừng Đại hội

– Lẵng hoa của Ban Điều Hợp GĐPT miền Tây Nam Phần chúc mừng Đại hội

– Lẵng hoa của BHD GĐPT Ninh Thuận chúc mừng Đại hội

– Lẵng hoa của BHD GĐPT Đà Nẵng chúc mừng Đại hội

– Phần quà lưu niệm của BHD GĐPT Quảng Nam 1 chúc mừng Đại hội

– Phần quà lưu niệm của BHD – GĐPT Khánh Hòa chúc mừng Đại hội

– Phần quà lưu niệm của BHD – GĐPT Bình Định chúc mừng Đại hội

– Phần quà lưu niệm của BHD – GĐPT Cam Ranh chúc mừng Đại hội

Cùng các điện thư chúc mừng của các BHD – GĐPT tại hải ngoại và các Tỉnh Thành trên toàn quốc.

– Phát biểu của anh: Tâm Kiểm BẠCH HOA MAI, Trưởng BHD GĐPT Việt Nam tại Hải ngoại “Kính thưa quý Chư Tôn Đức cho phép con được khóc òa lên để mừng cho ngày Đại hội mà cách nay gần 40 năm chúng con mới được tổ chức, được sự che chở của quý Ngài chúng con mới được diễm phúc này. Chúng con không biết nói gì hơn để bày tỏ sự biết ơn, chúng con xin đảnh lễ với quý Ngài một lạy và xin đảnh lễ với Đại hội 2 lạy để nói lên sự cùng kham cùng khổ để tổ chức thành công Đại hội này…”

Thay mặt Hội Đồng Tăng già chứng minh, Ban thường trực Hội Đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Huyền – Trưởng Ban thường trực Hội đồng cố vấn  giáo hạnh GĐPT Việt Nam ban pháp từ

            “Kính bạch Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa trong Hội đồng Tăng Già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng cố vấn  giáo hạnh GĐPT Việt Nam.

            Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng trong BHDTƯ GĐPT Việt Nam và quý anh chị HTr của các đơn vị GĐPT Tỉnh Thành có mặt về tham dự buổi đại hội hôm nay.

            Thời gian đã trôi qua gần 40 năm tất cả anh chị em chúng ta đã nằm gai nếm mật cho đến nay mới được tươi sáng, đó là kết quả của chúng ta đã chịu cố gắng tu học, tụng kinh niệm phật mới được như ngày nay, chúng ta phải sống như thế nào như bông hoa sen “Gần bùn mà chẵng hôi tanh mùi bùn”. Đạo Phật đã dạy chúng ta phải biết kiên trì nhẫn nhục để vượt qua gian lao thử thách, phong ba bảo táp, chúng ta phải nhận thấy rằng trên vai chúng ta đang mang nặng một trọng trách là giáo dục thế hệ đàn em đi theo con đường Chánh Pháp, phải biết hỷ xả, luôn thể hiện lòng từ bi để phụng sự đàn em, phụng sự Đạo Pháp, giữa cuộc sống đời thường với bao gian lao cạm bẫy và thử thách chúng ta phải thật sự cố gắng, chúng ta phải thấy rằng trãi qua hơn nữa thế kỷ chúng con mong rằng các Ngài hãy dủ lòng thương, dìu dắt đối vối chúng con để cho chúng con trong những ngày tới đây cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Kính chúc quý Ngài Pháp thể khinh an, chúc Đại hội thành công tốt đẹp”

Anh Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN – Tổng Thư Ký BHDTƯ – GĐPT Việt Nam cảm tạ, nguyện thực hành nhưng lời pháp nhũ của Hoà thượng “Kính bạch Chư Tôn Đức Hội đồng Tăng Già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam. Kính thưa quý anh chị trong BHDTƯ GĐPT Việt Nam.

            Kính thưa quý anh chị trong Hội đồng cấp Dũng.

            Chúng tôi rất lấy làm cảm động khi nhìn thấy có số anh chị HTr từ các nơi đã vân tập về đây từ mờ sáng, và rất vui mừng được tề tựu đông đủ, được các Ngài hoan hỷ về chứng minh buổi lễ. Chúng con xin kính chúc quý Ngài Pháp thể khinh an, chúng con xin Y giáo phụng hành, xin kính chúc Đại hội thành công viên mãn’’

Phiên khai mạc được kết thúc lúc 10h cùng ngày.

Toàn thể Đại Hội  GĐPT Việt Nam cung thỉnh Chư Tôn Đức Hồi Quy Phương Trượng

PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI

— o0o —

 1. Phiên họp khoáng đại 1:

            Đến 10h25 cùng ngày, phiên họp khoáng đại 1 được tiếp diễn dưới sự chứng minh cùa Chư Hòa Thượng trong Hội đồng Tăng già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam.

 Chủ tọa có quý anh chị:

– Anh Như Thật NGUYỄN CÔNG MINH ,Phó Trưởng ban điều hành BHD TƯ GĐPT Việt Nam.

– Chị Diệu Lãng NGUYỄN THỊ NGUYỆT, Phó Trưởng ban ,BHDTƯ GĐPTViệt Nam.

Anh Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN,Tổng Thư Ký BHDTƯ GĐPT Việt Nam.

Mở đầu cho phiên khoáng đại 1, Anh Đạt Thịnh TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG ,Phó TTK/BHDTƯ/GĐPT Việt Nam thay mặt BHD TƯ GĐPT Việt Nam, Báo cáo tổng kết tình hình sinh hoạt tu học của BHDTƯ GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2008 – 2012. Sau đó Chị Diệu Thuận PHẠM THỊ XUÂN HÒA, Phó TTK/ BHDTƯ/ GĐPT Việt Nam thay mặt BHDTƯ/GĐPT Việt Nam đọc Phương hướng kế hoạch sinh hoạt tu học của BHDTƯ/ GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Phiên họp tạm khép lại lúc 12giờ cùng ngày.

Toàn thể Đại hội cung tiễn Chư Hòa Thượng chứng minh Hồi Quy Phương Trượng và thọ trai.

 1. Phiên họp khoáng đại 2:

1. Bầu cử thành phần nhân sự BHDTƯ/GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2016:

– Ban tổ chức Đại Hội đã cung thỉnh quý Chư tôn đức trong Hội đồng Tăng già chứng minh  – Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam chứng minh phiên họp khoáng đại 2

– Chủ tọa: Huynh Trưởng cấp Dũng: Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU, Trưởng BHDTƯ / GĐPT Việt Nam.

– Huynh Trưởng cấp Dũng Như Thật NGUYỄN CÔNG MINH, Phó Trưởng BHDTƯ/ GĐPT Việt Nam.

– Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Kiểm BẠCH HOA MAI, TTK BHD /GĐPT Việt Nam trên thế giới ,Trưởng BHD GĐPT Việt Nam tại Hải ngoại.

– Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Huy PHAN ĐÌNH THĂNG, UV Nội vụ BHDTƯ/GĐPT Việt Nam.

Trước khi bước vào phiên họp khoáng đại 2, Hoà Thượng Thích Thái  Hòa Tổng thư ký ban thường trực Hội đồng cố vấn  giáo hạnh GĐPT Việt Nam ban pháp thoại cho Đại hội cùng nghe và thực hiện trong 3 điều: Hòa hợp, Thanh tịnh, Thương yêu. Toàn thể Đại hội xin y giáo phụng hành.

Toàn thể Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2012 xin từ nhiệm. Anh Như Thật Nguyễn Công Minh đại diện BHD TƯ/GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua “Xin chân thành cám ơn quý Chư tôn thiền đức cùng các Anh Chị giúp đở tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ do Tổ chức giao phó..”

Trước khi tổ chức bầu nhân sự cho nhiệm kỳ mới Anh Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN đọc Quyết định của Viện Hóa Đạo GHPHVN TN bổ nhiệm Anh Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam và chức vụ Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ.

Số lượng Huynh trưởng Đại biểu chính thức tham dự bầu Ban thường vụ : 212 Đại biểu.

Anh Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN đại diện Tiểu ban nhân sự giới thiệu nhân sự ứng cử vào Ban thường vụ, kết quả quý anh chị trúng cử trong Ban Thường Vụ nhiệm Kỳ 2012-2016.

 1. Anh Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU, được Đại Hội suy cử Trưởng BHDTƯ GĐPT VN

Đại hội bầu theo danh sách đề cử của Tiểu ban nhân sự và các Miền.

 1. Anh Như Thật NGUYỄN CÔNG MINH
 2. Chị Diệu Lãng NGUYỄN THỊ NGUYỆT
 3. Anh Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN
 4. Anh Tâm Huy PHAN ĐÌNH THĂNG
 5. Chị Diệu Thuận PHẠM THỊ XUÂN HÒA
 6. Anh Thị Nguyên  NGUYỄN ĐÌNH KHÔI
 7. Anh Nguyên Thanh NGÔ VĂN CHƠN
 8. Anh Đạt Thịnh TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG
 9. Anh Nguyên Hạnh PHẠM PHƯỚC HÙNG
 10. Anh Nguyên Lễ TRẦN CÔNG LỘC

Tân  ban thường vụ, BHDTƯGĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016 đọc lời phát nguyện trước Hội đồng Tăng già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam và trước toàn thể Đại hội.Anh Nguyên Tín thay mặt tân Ban thường vụ “… chân thành tri ân Chư tôn thiền đức đã tín nhiệm, chúng con (tôi) cố gắng hoàn thành nhiệm vụ do tổ chức giao phó…”

Hòa Thượng Thượng Thủ thay mặt Hội đồng Tăng già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng cố vấn  giáo hạnh GĐPT Việt Nam công nhận lời phát nguyện của tân Ban thường vụ, BHDTƯ GĐPT Việt Nam. Tân Ban thường vụ, BHDTƯ GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016 xin Y giáo phụng hành.

Tân Ban thường vụ, BHDTƯ GĐPT Việt Nam. họp thường vụ để công cử các chức danh trong Ban thường vụ, công cử các Uỷ viên BHD TƯ GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2016.

LỄ BẾ MẠC

ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG TOÀN QUỐC LẦN 9

GĐPT VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2012 – 2016

 Đến 18h00 cùng ngày, Lễ bế mạc Đại Hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam,  dưới sự chứng minh của chư Hòa Thượng trong Hội đồng Tăng già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam.

– Anh HTr cấp Tấn Tâm Huy PHAN ĐÌNH THĂNG tân Uỷ viên Nội Vụ BHD TƯ GĐPT Việt Nam, tuyên đọc danh  sách tân BHDTƯ GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2016. Sau đó đọc lời phát nguyện trước Tam bảo, trước Hội đồng Tăng già chứng minh, trước Ban thường trực cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam. Toàn thể tân BHDTƯ GĐPT ViệtNamđãnh lể trước Tam bảo.

Hoà Thượng Thích Lưu Thanh thay mặt Hội đồng Tăng già chứng minh và Ban  thường trực Hội đồng cố vấn  giáo hạnh GĐPT VN gắn phù hiệu chức vụ cho tân BHDTƯ/ GĐPTVN.

Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Tâm thay mặt Hội đồng Tăng già và Ban  thường trực Hội đồng cố vấn  giáo hạnh GĐPT Việt Nam công nhận lời phát nguyện của tân BHDTƯ/GĐPT Việt Nam và có lời pháp nhủ đến toàn thể Huynh trưởng GĐPT Việt Nam “… Người HT chúng ta dến với tổ chức GĐPT bằng cả tinh thần ý thức trách nhiệm, bằng cả tình yêu thương, chứ không phải vì học thức cao, kiến thức rộng, cũng chẳng vì chức vụ cao, cấp cao để rồi ngã mạn tự cao, tự đại mà phải thật sự bằng tình thương vô ngã…”

Huynh Trưởng cấp Tấn Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi, tân Tổng thư ký BHD TƯ/ GĐPT Việt Nam tuyên đọc quyết nghị của Đại hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam lần thứ 9.

Tất cả anh chị em Lam viên cung tiễn Chư Tôn Đức chứng minh hồi quy phương trượng và dây thân ái ra về trong sự vui mừng, hoan hỷ, hoà hợp thương yêu.

VP BHD TƯ GĐPT Việt Nam

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb