TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ: Lễ Huý Nhật lần thứ 29 – Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ.

{ …Năm 1982, trong buổi lễ hiệp kỵ của GĐPT Gia Định vào ngày 17 tháng 11 Âm lịch, tại Chánh điện Tu viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn, anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ đã quỳ trước Hòa Thượng thượng Trí hạ Thủ chứng minh và chư Tăng hộ niệm cho lễ húy kỵ này, dâng lời tác bạch rằng:

“Bạch Hòa Thượng, xin Ngài thương xót và hỗ trợ cho GĐPT Việt Nam chúng con sinh hoạt để vượt qua những giai đoạn khó khăn này”. Qua lời tác bạch của anh Như Tâm, các anh chị em trong BHD bấy giờ đều khóc. Hòa Thượng thượng Trí hạ Thủ không khóc, nhưng nước mắt của Ngài tự chảy và nói trong sự nghẹn ngào: “Tôi sẽ cố gắng”…}

*********************

Sáng nay ngày 10.04.2013(01.03.Quý Tỵ), môn đồ pháp quyến, tổ chức  Lễ Huý nhật cố Hoà Thượng thượng Tâm hạ Như tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam.

Đúng 8h00, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam; Trưởng phái đoàn Anh Như Thật Nguyễn Công Minh – Phó Trưởng Ban Điều Hành, Anh Nguyên Hoàng Lê Văn San – Phó Trưởng Ban đặc trách Ngành Nam, Anh Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi – Tổng Thư Ký, Anh Đạt Thịnh Trương Hùng Cường – Phó Tổng Thư Ký I, Chị  Diệu Thuận Phạm Thị Xuân Hoà- Phó Tổng Thư Ký 2, Anh Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng- Thủ Quỷ, Anh Tâm Huy Phan Đình Thăng – Uỷ Viên Nội Vụ, Anh Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn- Uỷ Viên Tổ Kiểm, Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường-Uỷ Viên Tu Thư, Chị Diệu Quang Cao Thị Liên Minh- Uỷ Viên Nữ Oanh Vũ, Anh Thiện Tịnh Lê Văn Nghệ – Đại Diện BHD TƯ tại Miền Quảng Đức, Tâm Châu Hà Xuân Kỳ Trưởng Ban Chấp Hành Cựu Huynh Trưởng cùng toàn thể BHD GĐPT Gia Định, Quảng Đức Sài Gòn, Ban Hành Hành Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam.

Sau phần niêm hương bạch Phật, đốt nén tâm hương tưởng niệm công ơn của cố HoàThượng đã ra sức che chở cho sự trường tồn của GĐPT Việt Nam.

Đến 9h00, Tu Viện Quảng Hương Già Lam tiến hành Lễ Tưởng niệm. Sám Chủ Hoà Thượng Thích Phước Trí Trú Trì chùa Vạn Phước và Pháp Vân cùng Chư Tăng Tu Viện, sau phần niêm hương bạch Phật, cầu siêu, cúng ngọ. Hoà Thượng Thích Nguyên Giác đại diện môn đồ pháp quyến dâng hương tưởng niệm.

Cố Hoà Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984), Hòa thượng thực thụ xuất gia, đầu sư với Hòa thượng Thích Viên Thành tại chùa Tra Am – Huế, được ban pháp danh Tâm Như, pháp tự Đạo Giám và trực tiếp thụ học với Bổn sư.

 Là bậc Cao Tăng, có công lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo, thống nhất Phật giáo Việt Nam, đào tạo, giáo dục Tăng Ni tài đức, hoằng dương Chánh pháp, khai sơn, xây dựng tự viện, trường Phật học, có nhiều công trình nghiên cứu Phật học, dịch thuật Kinh, Luật giá trị, suốt đời phụng sự cho Đạo pháp, dân tộc.

Đại lão Hòa thượng đã được cung thỉnh vào ngôi đàn đầu của nhiều đại giới đàn tại Phật học viện Nha Trang, đại giới đàn Quảng Đức tại tổ đình Ấn Quang (Chợ Lớn). Ngài là người thành lập Phật học viện Phổ Đà (Đà Nẵng), Viện Cao đẳng Phật học (Nha Trang), đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trường Tiểu học tư thục Bồ Đề tại Thành Nội Huế, mở đầu mạng lưới giáo dục tư thục Bồ Đề của Phật giáo, xây dựng chùa Pháp Hội – Sài Gòn (tiền thân của Viện Đại học Vạn Hạnh), đại trùng tu tổ đình Báo Quốc, khai sơn tu viện Quảng Hương Già Lam (Gò Vấp), xây dựng tổ đình Linh Quang (Quảng Trị).

Sinh thời, cố Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ từng trải qua nhiều trọng trách: Hội trưởng Hội Việt Nam Phật học Trung phần (trong hệ thống Tổng hội Phật giáo Việt Nam do cố Đức Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết lãnh đạo), Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh  GHPGVN Thống Nhất, Viện trưởng Viện Cao đẳng Phật học (Nha Trang), Đệ Tam Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Phụ tá Đức Tăng Thống GHPGVN Thống Nhất.

Lễ Huý Kỵ – Tưởng niệm hoàn mãn lúc 11h00 cùng ngày.

Ban Biên Tập

SsipebORf Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

jc3nPJas5O Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

cX7Yu2FhgI Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

eu4Ga60PE Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

bV7HXYcdfR Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

M1XKNgJFO Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

0QNuzIylV Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

u8Ix3PgVmd Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

7rdbpOZo Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

Lkje5RXgD Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

W1efxT5s Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

BZXnvFrl Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

STdFQEpl Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

lW0PBT7Iaz Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

bUd3LkKO Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

fXHgepPIK Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

7JXR2vdDU Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

Kfi9WNe Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

YpOiaEow Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

odwuR47Nx Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

TmkH0NYI3U Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

Gkgo6LHcNl Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

3HixfVnPw Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

ERfjoABt0 Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

GuEzpi8Xs Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

lcERazgnh Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

NmjZtVPlnx Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

KCzJsZL8 Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

cM86e2lxI Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

qr0ZLSGIP Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

lxjFoOwmpD Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

qx3QReAIc Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

MpJFvt4o2 Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

78RCGBcLDy Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

IMG 0857 Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

Bảo Tháp  phụng thờ tại Tổ Đình Báo Quốc

IMG 0858 Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

  NGUỒN : www.gdptvietnam.com

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb