ĐẠO PHẬT VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM

Bài viết của HTr Nhuận Hùng – NGUYỄN ANH TUẤN

Đạo Phật đã thể nhập vào Việt Nam hơn 18 thế kỷ qua – thể nhập bằng ý niệm hiếu sinh, hiếu hòa và giải thoát . Đạo Phật không những chỉ có khả  năng dung hợp các  thuyết lý và nếp sống khác biệt, để chuyển các thuyết lý đó và nếp sống đó vào một nền văn minh nhân bản toàn diện, mà chính còn là nền tảng nhận thức tạo dựng cho nền văn minh nhân loại nói chung và Dân tộc Việt Nam nói riêng ngày càng trở nên phong phú hơn bao giờ hết.

Do đó, cuộc sống của cả dân tộc Việt Nam đã sống theo chiều hướng giác ngộ và giải thoát của tinh thần Đạo Phật. Nếu có một sức mạnh tinh thần nào giúp cho dân tộc Việt bền vững đến ngày hôm nay, thì sức mạnh đó chính là sức mạnh của ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đạo Phật vậy.

Trong quá khứ cũng như trong hiện tại, những trang sử vàng son của Đạo Phật qua các triều đại, lúc thịnh đạt cũng như buổi suy yếu, chưa và không bao giờ người Phật Tử có thể đi ngược lại sức mạnh tinh thần truyền thống đó cả. 

Cụ thể có thể thấy :

1.      Về lượng số : Đạo Phật tại Việt Nam chính là sự phối kết của tám mươi lăm phần trăm dân số của toàn quốc

2.       Về thời gian : Đạo Phật đã gắn liền với dân tộc Việt Nam gần 20 thế kỷ, tạo cho dân tộc Việt tinh thần tự chủ bền vững.

Như vậy, trên hai phương diện đó thì Đạo Phật và Dân Tộc tuy hai mà một, Dân Tộc và Đạo Phật đã gắn kết với nhau đến nổi  chỉ còn là hai danh từ thể hiện của một thực thể duy nhất mà thôi.

SỰ TỒN VONG CỦA DÂN TỘC CHÍNH LÀ SỰ TỒN VONG CỦA ĐẠO PHẬT, và ngược lại SỰ TỒN VONG CỦA ĐẠO PHẬT CŨNG CHÍNH LÀ SỰ TỒN VONG CỦA DÂN TỘC.

Từ nhận thức không thể phủ nhận đó, chúng ta có thể khẳng định một cách hùng hồn rằng: NẾU AI TRONG CHÚNG TA, VÌ VÔ TÌNH HAY CỐ Ý LÀM SUY NHƯỢC TINH THẦN  DÂN TỘC TỨC LÀ LÀM SUY NHƯỢC ĐẠO PHẬT, và LÀM SUY NHƯỢC ĐẠO PHẬT CŨNG   CHÍNH LÀ LÀM SUY NHƯỢC DÂN TỘC. Cho nên, mọi hành vi làm suy nhược Đạo Phật và Dân Tộc, nhất định người đó sẽ có tội với lịch sử.

Sự thật của Đạo Phật hôm qua chính là sự thật của cả Dân Tộc. Những mưu đồ và hành động đàn áp đạo Phật phát xuất từ  ý thức hệ bạo hành. Những hình thái sinh hoạt ngoại nhập như hiện nay hoàn toàn đi ngược lại tinh thần Dân Tộc. Chính những độc tố này đã và đang phá hoại cơ thể Dân Tộc và Đạo pháp.

Đất Mẹ Việt Nam đã thanh bình, người Việt Nam đã chan hòa tình thương yêu – và mãi mãi sẽ an lành khi không còn một dị thuyết trá hình nào xâm nhập vào  bản sắc truyền thống của Dân Tộc.

Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta nhất định không thể là nơi để  các thế lực phi nhân bản, phi dân tộc dày xéo và khuynh loát. Đất Mẹ Việt Nam lại càng không phải là nơi làm địa bàn thí nghiệm của bất cứ một thế lực đen tối nào, vì người Việt Nam đã quá đau khổ, mất mát vì chiến tranh.

Sự đau khổ của cả Dân Tộc Việt cũng chính là sự đau khổ của Phật Giáo Việt Nam. Để bảo tồn,  trân quý những giá trị của dân tộc Việt Nam và của Phật giáo Việt Nam, tổ chức GIA ĐÌNH PHẬT TỬ đã  có mặt  tại dải đất hình chữ S vô cùng thiêng liêng này với mục đích: ĐÀO LUYỆN THANH, THIẾU, ĐỒNG NIÊN THÀNH PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH, GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI THEO TINH THẦN PHẬT GIÁO, để hy hiến cho Dân Tộc và Đạo pháp trường tồn, xán lạn.

Kỷ niệm 50 năm ngày pháp nạn của Phật Giáo Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau nguyện cầu cho tình thương của Dân Tộc và Đạo pháp mãi mãi nở hoa trong lòng những người con dân nước Việt.

NHUẬN HÙNG

 (Cộng tác viên)

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb