THÀNH LẬP BAN CHẤP HÀNH BAN BẢO TRỢ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Kể từ năm 1968 đến nay đã 45 năm qua, trong hệ thống tổ chức của GĐPT Việt Nam, bên cạnh sự thương yêu, chở che, giáo dưỡng của Chư Tôn Thiền Đức cố vấn giáo hạnh; cùng đồng hành với mục đích “Đào luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật Tử chân chính; Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo” còn có sự đồng cảm, trợ duyên tận tình của Ban Bảo Trợ.

Theo điều thứ 2 của bản Nội lệ Ban Bảo Trợ GĐPT Việt Nam: “Mục đích của Ban Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử là đoàn kết các Phụ Huynh của đoàn viên GĐPT; các cựu Đoàn viên GĐPT; cùng tất cả các đạo hữu có cảm tình với GĐPT để giúp đỡ các cấp GĐPT về mọi nhu cầu tinh thần, vật chất và công tác”.

Trước năm 1975, GĐPT Cam Ranh cũng đã mời và kiến lập được một Ban Bảo Trợ hoạt động rất hữu hiệu, gắn bó với tổ chức mãi đến những năm của thập niên 1980. Nhưng sau đó, do nhiều chướng duyên từ thời cuộc xã hội đã làm gián đoạn sinh hoạt của cả đôi bên.

Nhận thấy trên bước đường thực thi lý tưởng phụng sự Đạo pháp, phụng sự Dân Tộc, phụng sự Con Người của Tổ chức GĐPT không thể nào thiếu vắng sự đồng hành trợ duyên của Ban Bảo Trợ. Nay duyên lành hội đủ, BHD.GĐPT Cam Ranh đã thỉnh mời và được sự hoan hỷ hứa khả tham gia vào Ban Bảo Trợ của quý Đạo hữu Phật tử thuần thành, hằng quan tâm đến việc sinh hoạt của GĐPT.

Sáng ngày 15.6.2013 tại Chùa Phước Khánh, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức hội nghị  thành lập Ban Chấp Hành Ban Bảo Trợ GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Hội nghị vinh dự được cung nghinh Đại Đức Thích Quảng Thuần – Phó Trưởng ban trị sự GHPGVN thành phố Cam Ranh, trụ trì Chùa Phước Khánh, cố vấn giáo hạnh BHD.GĐPT Cam Ranh quang lâm chứng minh.

HTr Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương, Trưởng BHD.GĐPT Cam Ranh thân lâm chủ tọa. Tham dự  hội nghị gồm có quý Đạo hữu ân nhân, các HTr Thường Vụ, UV Xã Hội, UV Doanh Tế, các phụ tá Ban viên BHD Cam Ranh.

Hội nghị đã bầu Ban Chấp Hành Ban Bảo Trợ do Đạo hữu Huệ Hà Đỗ Văn Hải làm Trưởng Ban.

Sau đạo từ  khuyến tấn của Đại Đức chứng minh, Hội nghị thành tựu mỹ mãn trong niềm hoan hỷ thắm thiết đạo tình.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb