KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC (*)

“…Ở trong đời, kẻ nào có nhiều tham vọng cho bản ngã của mình, cho bản ngã của phe nhóm mình, những kẻ ấy sẽ bị tụt hậu về đạo đức, nghèo nàn về nhân cách và trí tuệ, nhưng lại giàu có về sự xảo quyệt, điêu ngoa, ngu muội và bạo động. Phát triển bản ngã cá nhân hay bản ngã tập thể và muốn những kẻ khác, những tập thể khác phải lệ thuộc và tôn sùng mình là những loại phát triển hoang tưởng và bệnh hoạn tâm thần.
Buông bỏ hai loại tư duy ấy, con người sẽ lấy lại cuộc sống minh bạch cho chính mình, biết nhìn nhận mọi người và muôn vật đối với mình và mình đối với mọi người bằng con mắt hổ dụng mà không lạm dụng; biết cùng nhau hiện hữu mà không tham vọng, không chiếm hữu. Con người cá nhân và con người xã hội từ đó mà đi lên, lên mãi cho đến vô cùng…”

(Vẻ đẹp của cuộc sống – Hòa thượng THÍCH THÁI HÒA)

****************

“…Nhiệm vụ của tất cả Nam Nữ Phật tử kể cả tại gia và xuất gia là làm sao xiển dương cho được GIÁO LÝ HÒA BÌNH của Chư Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Xóa bỏ mọi phân biệt hận thù và chia rẽ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thể hiện tinh thần hòa hợp thanh tịnh và yêu thương là tố chất kết nối và phát triển. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, thể hiện tính lắng nghe thấu hiểu, tôn trọng sự thật. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Xác lập chúng ta chỉ tranh đấu trên con đường giải thoát giác ngộ, tuyệt đối chúng ta không tranh giành quyền lợi, danh vị và tài sản. Quá khứ, bây giờ và sau nầy chúng ta luôn thực hiện tôn chỉ nầy…”

(Lá thư Sen trắng – NGUYÊN TÍN Nguyễn Châu, Trưởng ban BHD Trung ương

Gia đình Phật tử Việt Nam)

******

(Trích từ nội san SEN TRẮNG số 67)

(*) Tựa đề do BBT dặt

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb