Kỷ niệm ngày vía Bồ Tát ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN.

BT PHO HIEN

 

Bài viết của HTr Nhuận Hùng – NGUYỄN ANH TUẤN

Ngày 21/02 âm lịch hằng năm, người Phật tử lại tưởng nhớ đến ngày vía của Bồ Tát PHỔ HIỀN.

Hình ảnh Ngài Phổ Hiền cưỡi Voi trắng sáu ngà hiện đến ủng hộ người thọ trì KINH PHÁP HOA, cùng với công hạnh dấn thân xông pha vào cõi đời ngũ trược ác thế là một hạnh nguyện vô cùng cao cả, là lời phát nguyện vô cùng dõng mãnh của vị Bồ Tát ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN. Những người hành trì theo KINH PHÁP HOA với tinh thần tinh tấn, không thối chuyển, Ngài sẽ cưỡi voi trắng sáu ngà cùng với đại chúng Bồ Tát đến thủ hộ, an ủi những người đó và cúng dường KINH PHÁP HOA. Bồ Tát PHỔ HIỀN từ cõi tịnh đi vào cõi uế để bảo vệ người tu trì KINH PHÁP HOA!

Voi trắng: nói lên tâm hạnh vững mạnh rộng lớn mà thanh tịnh của Bồ Tát PHỔ HIỀN. Sáu ngà tượng trưng cho LỤC ĐỘ BA LA MẬT: Bồ Tát PHỔ HIỀN phát đại nguyện dấn thân vào cõi trần tục , ô uế nhưng với tâm hạnh lớn mạnh , trí tuệ sáng suốt không bị nhiễm ô, lúc nào cũng dùng Pháp LỤC ĐỘ BA LA MẬT an ủi , làm lợi ích cho chúng sanh chóng viên thành đạo quả …

Hình ảnh Ngài cưỡi voi trắng sáu ngà làm chúng ta nhớ đến bức tranh thứ 10 trong THẬP MỤC NGƯU ĐỒ của thiền tông: hình vị thiền sư mặc áo bày ngực, đi chân trần…đi vào xóm làng hòa mình vào cuộc sống của chúng sanh để hóa độ.

Các Ngài đã vào PHẬT QUỐC là chỗ THANH TỊNH, bấy giờ tùy căn cơ của của chúng sanh để cứu độ và làm lợi ích cho họ – đó là HẠNH NGUYỆN lợi sanh. Các Ngài phải lao mình vào trần thế để hóa độ chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh đến bờ giác, cứu độ chúng sanh hoàn toàn viên mãn – khi đó các Ngài mới chứng quả BỒ ĐỀ.

Nơi trái tim mỗi người Phật tử chúng ta luôn có một HOA SEN TRẮNG. Hãy trân trọng đóa sen này. Hãy nhớ rằng mình là hoa sen trắng khi bươn chải giữa chợ đời… Người Phật Tử  chơn chánh thì không bao giờ đánh mất niềm tin sắc son vào CHÁNH PHÁP, không để đôi mắt của mình bị những chủ thuyết sai lầm làm mờ đi bằng những thứ vật chất, những lời hứa hẹn nghe mùi tai, những chức vụ, chức danh hão huyền… Người Phật Tử mà không nổ lực tu trì, cứ  mơ mộng giữa ban ngày thì há phải uổng công một kiếp người.

Nhân ngày vía của Ngài, chúng con thành tâm cầu nguyện: 10 ĐẠI HẠNH CỦA NGÀI LUÔN SOI SÁNG CHO CHÚNG CON TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHỤNG SỰ ĐẠO PHÁP. TỔ CHỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ MÃI MIÊN VIỄN TRƯỜNG TỒN. DÒNG MÁU LAM VẪN CUÔN CHẢY DƯỚI SẮC LAM VỐN KHÔNG BIÊN CƯƠNG, LIỀN BIÊN GIỚI NHƯNG SUỐT ĐỜI THƯỢNG TÔN BI – TRÍ -DŨNG. HUY HIỆU HOA SEN TRẮNG CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ MÃI RẠNG NGỜI TRONG TIM CỦA CHÚNG CON.

NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT – TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

Nhuận Hùng – NGUYỄN ANH TUẤN

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb