Lễ Hiệp Kỵ năm 2017 (Đinh Dậu – PL.2561)

“Hằng năm Hiệp kỵ Chư Linh, Nhớ về nguồn cội, thắm tình Lam viên”. Đạo lý “uống nước nhớ nguồn”,  tinh thần “tri ân và báo ân” đã thấm nhuần và trở thành truyền thống của tổ chức GĐPT. Hằng năm, nhân Vía Khánh đản của đức Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, GĐPT Cam Ranh đều long trọng cử hành Lễ Hiệp kỵ. Đây là phước duyên để Lam viên nhất tâm thành kính tưởng niệm, truy tán thù ân trong muôn một công đức của Chư Giác Linh ân sư; Chư Hương Linh sáng lập viên – Tiền Bối hữu công – Ân nhân Bảo trợ  và Lam viên đã hy hiến cuộc đời để phụng sự cho Đạo pháp và mục đích – lý tưởng của tổ chức GĐPT Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống, trong hai này 30 và 31.12.2017 (13 – 14.11 Đinh Dậu), được Chư tôn thiền đức Giáo phẩm, Cố vấn giáo hạnh, cùng Đại đức trụ trì chùa Bảo Hải tạo thắng duyên lành, Lam viên các Đơn vị GĐPT trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh vân tập về ngôi phạm vũ Bảo Hải thân thương để kiến lập đàn tràng tác lễ Hiệp kỵ năm 2017 (Đinh Dậu – PL.2561).

LỄ TIÊN THƯỜNG

Chiều ngày 30.12.2017 (13.11 Đinh Dậu), lễ Tiên thường được cử hành trang nghiêm. Ban Kinh sư do Đại đức Thích Quảng Hậu, thành viên Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam, thành viên Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh, đăng lâm sám chủ.

LỄ TƯỞNG NIỆM – KỲ SIÊU 

7 giờ ngày 31.12.2017 (14.11 Đinh Dậu), Lam viên vân tập lễ đường đảnh lễ Chư linh, dâng phẩm vật cúng dường Hiệp kỵ. Quý HTr Trưởng ban, Phó Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh dâng phẩm vật của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam. Sau đó, Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn, cấp Tín, cấp Tập, các Đơn vị GĐPT trực thuộc tuần tự dâng phẩm vật cúng dường.

09 giờ, Hội chúng trang nghiêm cung nghinh Hòa thượng đạo hiệu thượng Tịnh hạ Nghiêm, Đệ nhất Phó Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Trưởng ban Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh; cùng 23 vị Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức tăng – ni Giáo phẩm, Cố vấn Giáo hạnh tại Cam Ranh và Cam Lâm quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm.

Trên 250 người hiện diện tại lễ đường để chung lòng cầu nguyện. Thành phần gồm: thân quyến của Chư vị hữu công, Lam viên quá cố; quý vị đạo hữu ân nhân bảo trợ; quý vị nguyên là Huynh trưởng, Đoàn sinh từng sinh hoạt trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh qua các thời kỳ; Huynh trưởng Minh Thiền Phạm Bá Quyết-Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh, cùng các Huynh trưởng thành viên BHD, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh 17 đơn vị trực thuộc.

Tiếp sau phần Chư tôn thiền đức lâm nghi niêm hương bạch Phật và lễ hành chánh, HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết thay mặt Lam viên GĐPT Cam Ranh dâng lời cẩn bạch:

“Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.      

– Phụng vì Giác linh Chư Tôn thiền đức Ân sư. Ngưỡng vọng bái bạch đảnh lễ tân viên tịch Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ thập tứ thế, Trùng kiến Quảng Hương Già Lam Viện chủ, Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ – Ân sư của GĐPT Việt Nam, Húy thượng Nguyên hạ Mỹ, tự Đức Chơn, hiệu Hải Tánh, Trưởng Lão Hòa thượng Giác Linh.                                              

 Phụng vị Chơn linh Bác Tâm Minh – Lê Đình Thám, Chư Chơn linh Tiền bối hữu công; Chư Hương linh Ân nhân Bảo trợ; Ban viên BHD; Gia trưởng và Đoàn viên GĐPT Cam Ranh  quá cố.

…Hằng năm vọng hướng suối nguồn cội rễ thiết lễ Hiệp Kỵ tưởng niệm tri ân Giác linh chư tôn túc Cố vấn giáo hạnh; tưởng nhớ chư vị Tiền bối hữu công và những Đoàn viên đã hy hiến cả đời mình cho Tổ chức GĐPT…Nhờ noi theo tấm gương sáng ngời hạnh nguyện vô cầu, tinh thần vô úy của Tiền nhân, mà ngày nay Đoàn viên GĐPT Cam Ranh đối với núi sông không hỗ thẹn; cùng đạo pháp không hèn; cũng không mong cầu ai thưởng ai khen, chẳng phiền muộn ai chê ai trách; lợi danh trong sạch, oan ức chẳng phân. Chỉ một lòng một dạ chánh chân nguyện giữ vững lập trường – lý tưởng, kết nối mạng mạch nhà Lam, nở hoa Lục Hòa, tình Lam keo sơn gắn bó, từng ngày an trú trong Chánh pháp, nương tựa Bản Thệ Tăng Già thanh tịnh thường trụ trong mười phương để sông trọn với lời phát nguyện: “Cõi ngũ trược con thề vào trước, nếu còn một chúng sanh chưa giải thoát thì  chúng con nguyện chưa hưởng an lạc  Niết Bàn” – để phụng sự mục đích của Tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam…

Đốt nén tâm hương, lòng thành thông ba cõi. Dâng lời cầu nguyện chánh ý tỏa mười phương. Trong khói trầm hương quyện tỏa, cảm nhận như chư Giác linh, chư Hương linh đang nhìn lớp hậu tấn với ánh mắt bao dung.  Được đại Tăng trợ tiến, Lam viên chúng con nhất tâm tưởng niệm, kỳ siêu. Nguyện chư Giác linh, Hương linh thừa nguyện lực cao đăng tịnh cảnh, chứng giám và phù hộ cho GĐPT Cam Ranh sáu thời an lành, hanh thông Phật sự…”

Toàn thể Hội chúng trang nghiêm đón nhận đạo từ của Hòa thượng chứng minh. Ngài tán thán GĐPT Cam Ranh luôn duy trì truyền thống hằng năm kiến lập đàn tràng Hiệp kỵ tưởng niệm thù ân công đức tiền nhân. Ngài dạy: “…Anh chị em GĐPT không phải chỉ biết “tri ân, báo ân tiền nhân” trong ngày Hiệp kỵ mà thôi. Mà còn phải luôn luôn thể hiện hạnh nguyện phụng sự, hộ trì Chánh pháp; chí tu học, sinh hoạt tinh tấn. Sống hòa hợp thanh tịnh, gìn giữ mạng mạch nhà Lam. Có như vậy mới mong báo đền được công đức của tiền nhân, và công đức của Cố Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ tân viên tịch…”

Huynh trưởng Nguyên Thọ Trần Nguyện – Phó Trưởng ban ngành nam BHD.GĐPT Cam Ranh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ Hiệp kỵ, tuyên dâng lời tri ân Chư Tôn thiền đức đã đại bi mẫn cố quang lâm chứng minh, bố thí kinh văn, gia tâm chú nguyện; cảm tạ sự trợ duyên quý báu của Đạo hữu và Lam hữu gần xa.

Tiếp đó, Chư tôn thiền đức đối trước linh đài trợ tiến năng lượng cầu nguyện cho Chư Giác linh Cao đăng Thượng Phẩm; Chư Hương linh siêu sanh Phật quốc. Ban Kinh sư lâm nghi kỳ siêu, tiến linh.

Lễ Hiệp kỵ năm 2017 – Đinh Dậu – PL 2561 của GĐPT Cam Ranh hoàn mãn lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày trong niềm hoan hỷ “đạo tình bất diệt”.

Ban Biên tập và Phóng viên Trang nhà đồng thực hiện.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb