LỜI DẠY CỦA HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

LỜI DẠY CỦA HÒA THƯỢNG THƯỢNG ĐỨC HẠ CHƠN: 
“Người Phật tử cần có nhận thức chân chính rằng: Nền tảng để ta học đạo, hành đạo và hóa đạo là sự thật. Và TRÊN NỀN TẢNG SỰ THẬT LÀ SỰ HÒA HIỆP, không còn có đạo lý hay pháp lý nào khác cho lý do tồn tại của Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Và cũng KHÔNG CÓ NỀN TẢNG NÀO KHÁC NGOÀI SỰ THẬT VÀ HÒA HIỆP để chấp nhận hay không chấp nhận sự hiện diện của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
Gia Đình Phật Tử Việt Nam được khai sinh bằng tâm nguyện học đạo và hành đạo, với lý tưởng phụng sự Dân tộc và Đạo pháp”.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb