Sinh hoạt Hội đồng Huynh trưởng cấp Tín.

Ngày 16/12/2018, vào lúc 8 giờ, tại Đoàn quán GĐPT Ngọc Mỹ, Hội đồng Huynh trưởng cấp Tín GĐPT Cam Ranh đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết Phật sự năm 2018” – “Định hướng sinh hoạt HĐ cấp Tín năm 2019”.

Đến tham dự có HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD kiêm Chủ tịch UBQTHT.GĐPT Cam Ranh; cùng quý HTr trong Thường vụ BHD.GĐPT Cam Ranh.

HTr Quảng Tu Huỳnh Văn Tiến, Chủ tịch HĐHTr cấp Tín GĐPT Cam Ranh, chủ tọa Hội nghị; cùng sự hiện diện của 29 HTr cấp Tín trực thuộc.

Sau phần nghi thức và diễn từ khai mạc của Chủ tịch HĐ cấp Tín, hội nghị đã kiểm thảo tình hình sinh hoạt, tu học của HĐ cấp trong năm 2018. Qua đó, đánh giá ưu khuyết điểm để sách tấn nhau tinh tấn tu học, sinh hoạt năm 2019 được thành tựu hơn nữa.

HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết tán thán tinh thần phụng sự tổ chức của hàng HTr cấp Tín GĐPT Cam Ranh. Anh kêu gọi sự hòa hợp nhất quán, thúc liễm thân tâm, trưởng dưỡng năng lực và tinh thần trách nhiệm của tất cả anh chị hầu mong thành toàn bổn phận, trách nhiệm của người HTr cấp Tín trong việc chịu trách nhiệm thịnh suy của Đơn vị GĐPT trú xứ, và liên đới chịu trách nhiệm thịnh suy của GĐPT Cam Ranh.

Buổi sinh hoạt của Hội đồng HTr cấp Tín kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày sau nghi thức Hồi hướng, trong niềm hoan hỷ của tất cả Lam viên hiện diện.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb