Lễ Hiệp Kỵ năm Kỷ Hợi – 2019 – PL.2563 của GĐPT Cam Ranh

“Sen tỏa ngát mùi hương thanh tịnh
Nén trầm thơm đảnh lễ Pháp vương
Hương hoa hiệp kỵ cúng dường
Chân thành khấn nguyện mười phương Phật về
Xin chứng giám lòng con thanh tịnh
Nguyện Anh linh Thầy Tổ, bạn lành
Nguyện cho tất cả chúng sanh
Thoát vòng lục đạo tử sanh luân hồi”

Theo lời Phật dạy: tri ân và báo ân là bổn phận và trách
nhiệm của người Phật tử. “Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người trồng cây” là
đạo lý, là văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Trên Lam lộ của GĐPT Cam Ranh suốt gần 70 năm qua, bao lớp người đã xả thân vì đạo pháp, vì lý tưởng GĐPT Việt Nam, tận hiến từng ngày nguyện đắp xây xã hội theo tinh thần Phật giáo. Lam viên GĐPT Cam Ranh luôn ngưỡng vọng thâm ân cao cả của chư Tôn thiền đức, quý vị tiền bối sáng lập, quý anh chị trưởng, quý vị bảo trợ ân nhân.

Trong ý niệm hiếu hạnh, Lễ hiệp kỵ hằng năm vào dịp vía khánh đản Đức Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật đã trở thành ngày truyền thống của Lam viên GĐPT Cam Ranh, với ý nguyện dâng trọn lòng thành nhất tâm tưởng niệm thù ân trong muôn một công đức thâm sâu của chư Giác linh Thầy Tổ, chư Chơn linh, Hương linh Tiền bối hữu công cùng Anh Chị Em Đoàn viên GĐPT đã dấn thân hy hiến phụng sự cho Đạo pháp, cho mục đích – lý tưởng của GĐPT Việt Nam.

Kết nối truyền thống, trong hai ngày 07 và 08/12/2019 (12 – 13/11 năm Kỷ Hợi), được Đại đức trụ trì chùa Thanh Sơn tạo thắng duyên lành, Lam viên các Đơn vị GĐPT trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh vân tập về ngôi phạm vũ thân thương để kiến lập đàn tràng tác lễ Hiệp kỵ.

+ Lúc 14g30 ngày 07/12/2019 (nhằm ngày 12/11 năm Kỷ Hợi), đạo tràng trang nghiêm cung nghinh Đại đức đạo hiệu Thích Trí Niệm – sám chủ, cùng Chư tôn đức Ban Kinh sư quang lâm linh đường lâm nghi lễ Tiên thường và Mông sơn thí thực.

+ Ngày 08/12/2019 (nhằm ngày 13/11 năm Kỷ Hợi). Từ sáng sớm, hằng trăm Lam viên đã vân tập trong khuôn viên chùa Thanh Sơn. Các đơn vị trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh tuần tự đảnh lễ dâng phẩm vật tiến cúng lên Linh đài.

Lúc 08 giờ. Ba hồi chuông trống Bát Nhã trầm hùng vang lên, hòa với tiếng trống lân của đội lân GĐPT Thanh Sơn, hội chúng trang nghiêm cung nghinh Hòa thượng đạo hiệu thượng Tịnh hạ Nghiêm, Đệ nhất Phó Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Trưởng ban Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh; cùng 30 vị Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng – ni Giáo phẩm, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT tại Cam Ranh và Cam Lâm quang lâm chứng minh lễ Hiệp kỵ.

Trước lễ đường, trên 300 hội chúng trang nghiêm đạo tràng. Thành phần gồm: HTr Nguyên Tường Hoàng Văn Xuân, đại diện BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; các phái đoàn đại diện BHD.GĐPT Khánh Hòa, BHD.GĐPT Ninh Thuận; thân quyến của Lam viên quá cố; quý vị đạo hữu ân nhân bảo trợ; quý vị nguyên là Huynh trưởng, Đoàn sinh từng sinh hoạt trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh qua các thời kỳ; HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết – Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh, HTr Nguyên Thọ Trần Nguyện – Trưởng ban Ban tổ chức Lễ Hiệp kỵ, cùng các Huynh trưởng thành viên BHD, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh 17 đơn vị trực thuộc.

Dưới Phật đài trang nghiêm, ánh vàng rực rỡ từ màu huỳnh y của Chư tôn thiền đức trong giờ phút hiển linh trang trọng, Lễ tưởng niệm chư Giác linh Thầy Tổ, chư Chơn linh Tiền bối hữu công, chư Hương linh Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh quá cố, được cử hành với đầy đủ tiết thứ khoa nghi.

HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết – Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh, thay mặt cho toàn thể Lam viên xin nương vào oai đức của chư Tôn đức hiện tiền cung kính dâng lời cẩn bạch, ngưỡng vọng tưởng nhớ chư Tiên linh đã vĩnh viễn từ bỏ thế gian nhưng công đức vẫn mãi lưu truyền – đã mất mà vẫn mãi thường còn, để Lam viên GĐPT Cam Ranh theo gương sáng đó mà hy hiến dấn thân tiếp nối lý tưởng phụng sự Đạo pháp, phụng sự Dân tộc, phụng sự Con người…

HTr Nguyên Tường Hoàng Văn Xuân thừa ủy nhiệm của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam đảnh lễ tri ân chư Tôn thiền đức đã thương tưởng tạo thắng duyên, và tán dương hạnh lành của Lam viên GĐPT Cam Ranh trong việc duy trì thường niên hiếu sự Hiệp kỵ mang đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc này.

Toàn thể Hội chúng trang nghiêm đón nhận đạo từ của Hòa thượng chứng minh. Ngài nhắc nhở về đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, về ý nghĩa của lễ Hiệp kỵ. Ngài dạy đoàn viên GĐPT phải luôn quy ngưỡng Tam Bảo và hộ trì Chánh pháp; luôn luôn tưởng nhớ, tri ân công đức của các bậc giáo hạnh, tiền nhân hữu công, Huynh trưởng và Đoàn sinh quá cố, không được quên nguồn gốc mình là người Việt Nam; luôn luôn vui sống hòa hợp thanh tịnh, gìn giữ mạng mạch nhà Lam. Có như vậy mới mong báo đền được công đức của tiền nhân… Cuối cùng, Ngài thay mặt cho chư Tôn đức tăng ni cầu nguyện chư Giác linh – Chơn linh – Hương linh liệt vị liên tòa được siêu sanh tịnh độ; chúc toàn thể đạo tràng vô lượng an lạc.

HTr Nguyên Thọ Trần Nguyện, Phó Trưởng ban Ngành nam, Trưởng ban Ban tổ chức Lễ Hiệp kỵ, tuyên dâng lời tri ân chư Tôn thiền đức đã từ bi quang lâm chứng minh, trợ tiến năng lượng cầu nguyện; cảm tạ sự trợ duyên quý báu của Đạo hữu và Lam hữu gần xa.

Sau lời tri ân cảm tạ của Ban tổ chức, Hòa thượng chứng minh dẫn niệm Hồi hướng công đức. Đạo tràng Lam viên nghiêm trang cung tiễn chư Tôn thiền đức hồi liêu. Tiếp đó, Ban Kinh sư lâm nghi kỳ siêu, tiến linh.

“Tâm hiếu hạnh dâng lên ngày hiệp kỵ

Dưới mái chùa nắng đẹp gió reo vui

Đoàn áo lam lòng thương tiếc bùi ngùi

Cùng tưởng nhớ chư tiên linh quá vãng

Gương tiền nhân mãi luôn ngời tỏa sáng

Hy hiến đời cho Đạo Pháp thăng hoa”.

Lễ Hiệp kỵ năm Kỷ Hợi – 2019 – PL.2563 của GĐPT Cam Ranh hoàn mãn lúc 11g30 phút cùng ngày trong niềm hoan hỷ của tình Lam thương yêu gắn bó, hòa hợp thanh tịnh; Lam viên đồng nguyện noi theo tiền nhân để cùng nhau tô bồi mái nhà Lam ngày càng bền vững.

Thực hiện: Nhật Trường Lê Đức Thọ – Vạn Phú Trần Viết Thi

HÌNH ẢNH LỄ HIỆP KỴ

LỄ TIÊN THƯỜNG

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là uQS38_ioBYPEkUqpOXFwnG-a7I3G0GRz0xJleNAZS-R7WpjRGfy2NZx8KvIYYnWOKPwkA00TKEEUcytHKS1EllklX4Cv0AvEdpsLdia0DCibj64py0Rfl1C81M-ENo-W7DdK1hmZ42wgLVxE3QvhEhDUlU5WsZRO6JTYivAV-_VR0T44oyGZPqMmuX8GINRmvvNB6L3kt15nldiE-lP9yg23ChVG9MG2U06VE3XscajSmZO-hX-kwmUwDMxsTCSD0Ywz-6Z7AoRbQQbjKjNPWC4FR72DVqEEOCfNR3BVGKOsZ8-ACUFEetniy-wJxp--oJ36fm9SJ2m1l2YnxfFTnxcWVcqDe1bUSmg6DfkU1g5aq1dP7yqmQB1e3nyxuYlQphlmI0LzG9YX54MEtfdsbUtuUaOHgez2JhYxehoKpVKFFanMweCvSDJEsryT6pqbmsTVaSW_L3QimhwjzXBdi7Ci1ly-dLYdcsB0UEQ-iGkZprwMF_Zt4btxuzWiK0ngCp2uMowBgmCV4Bkmy0kIKcx3RtgcmJlrRUAJpWmc2yBb6flTrm7UwY0Sqigf74ApRq3UjXG_ZJozZfSavj5_RWoAKlneE5SWQI4vLnPbOF0246E23782LAmmlK1btdAFIofbFNbI1UrAp7fyCYE-FG46Aa4EnKRw7GYXaw3awA9DBjaqyrKSYA=w1111-h625-no

LỄ TƯỞNG NIỆM

Các đơn vị dâng lễ phẩm tiến cúng

Cung nghinh Chư tôn thiền đức và đón tiếp khách mời

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là VdyI9DyRs7DqJMS73MtyWDs96fEnrt0b2pAU7TjAaCYYW6635ZG_32D_1gqBMmvodmAriN54jTdLm-fzgmR8n9vsBHdnvCvc6J-jrecnGccBs01_pRnEksVXfkelb9wMNChcrjzr6FTtxIfhMJjdiSZqAyE-RZTimbMV2OQm5oaHXmja-K-eNS2z1sujdo52oXNGGI5TN0lJymKZ9pTcNU8a1OhqBhjvPsjQT_7T6ERBSZTY39GNjmqs5Iga9AwdRPlFOb5bE3uvM16cG55QQF-mI-vbBMnNNgwOwycHO0XqX10Gl8j6W_rgRKaXhsQb3jQfKC1yDN7Z3OpW0RzuD3EQzPAEXrS-TZyOttmeGQv39iETrZLh4T9vucMz4V3gHP07NKZaUM7orzun6A5AENzgVs-CJL-vpk3LmMjUT7e-H9kxwFIP1NtfHCnfhARdcWgElowsUjym1Xoxgt4_Vb2OMaxrWXyPOJT4uduW90JtMwzGzuYUXBtkKoMqzNrdzHYUe6p4JW_pgqptBR0DwjwfguRUZwYCOf_NFiBcsXRaWFO2Ga-j1ZDzISmx_bTnhG4T2GQf8vkZxMHeBS0oXykmSsOxDX97G0j37f-SG_jogMjsyux71utP7pAe7mfeNpd6YEeIcPVv6nlZlui7PdqXNw4MsV-XQTBVduSJDF3LSJI07qa5mw=w1111-h625-no

Tác lễ thỉnh Sư quang lâm chứng minh đàn tràng Hiệp kỵ

HTr Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh dâng lời cẩn bạch cảm niệm Hiệp kỵ.

HTr đại diện BHD Trung ương GĐPT Việt Nam phát biểu cảm tưởng.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là aXKFi3_Rr5nW4t_0xCgB338LClnQfqC7xNo9qbdr1ss1ItWd1aCs3JZ2Z0fnXE0-d7yp4Ow6xVZAaBRbyE1TOYdBskHUbgzO-irsWa8nRA70TKs9ACzZ5npxi7QxfWcLX4UhrFCkrsjHNnCrcERI5MjEEmXoe9gXv8F65xtgryEg2TUItgqWMA-RjXJ1UmuZ3dMf9Fx6nMUVxWONzyXSDNSSPiM9x1-YuN3J2h93_9Z7qBQy17tkwIXYbcUwm_0dsTG2Lnx-hMO8136QH6XsKuepEO9O4CtjdzZlDMjiInK9NDPC-LBxxNNlBwSPZgYFNYdb-P0aX5Mn4TbeFbU7Rz_mvGUULd7ZbzFOBEfxlkhMVVTADyFahtFh2PCBKF_xrCw77lyQOguuZabvPD1f75yJ9eIWASfi-xjstWNnaDQaJMQYJLaT2XxJe6pLNpAZf-Y7mCtsmLy4znD7ncI-YdfJD_DjmsJ8DzqMJ4hgNdaNnke0-rg-zw9s2xarnXfV1vuLqCvn4wWCjUy-aYU6GQGSPlasspnsdXbZeUlDLNPgAs3WdVgQVIag1k0CecX4DUn6TGsvRVPvLV9_JYzMGvio08dqJw4pKcJDA2OGobKpCyrRbm67cZsH1vjNS20P1PbTFuaMdDfKdjjktGeBy2bKlt0nmshQe6ZN8yAFkfjefI_sHUki4Q=w1111-h625-no

Hòa thượng chứng minh ban đạo từ.

HTr Trưởng Ban tổ chức lễ Hiệp kỵ dâng lời tri ân – cảm tạ

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Y3FTappmP_TZXaOuHab4KjXqRqfoR8JIYlMNdNbCYkQ7mOV5IYQ8UpNu4bnOc3Mv-fZWoS0wB2Sj42KR9JEokJ6rJZquVaIlvu8eZCZccRUYypbm6VXR5jqgi3esudZXBIi00mbT_yoHTYeRWaQ-O2Pk5SgP0krGULakrcV4PRXhqDQvtUA9cpTYmGkEH7ol2acB4AjNNS7yqClbGytUmh7uknRjPBuleVQIK7exA44laNWk5-nqyscEDdZ1EyMMLYOPf6UuPSxMRwguoxyj-5BvEdI7kFZ6sU0fut7Kz4b9nZsT4ZGVM2NQlZDbloWIw-eJGh8DIyn9Dz_EReO5Vf8qsNQ28y-upfFYI7BNfiIs8APkTUkwKWxKdSNOGHh5ndUa7ulyfnva6bVpdPJQF2tesftCf10pxFnwTERfYrMsJijAlYP1cW9AZIdlsYj5zKyqUe3gasInzkl9mWrxgH566vhsYc7k2wRNgazW6vFfYO9IBsIMcoykgAkxMRF0F4WvMcE-xorYXMtKegoIetgpPcDBjbUqeERwvQhHdH80qgqkNn6T6TZ7t92iOl8paJ_HD4PHqcvFqRNdSTMVaeWToC0jMRb4cF3wJwwUF87b9s4efn02-Jl760wL42rlM-2oS1oWK_l52hbUpVafyADGqeTn5S1BevW4GS2AJsoT9gI4la4Pmw=w1111-h625-no

Hồi hướng công đức – Cung tiễn Chư tôn đức hồi liêu

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là FkV5uUoloJZC-Jw-se5kUgsGUWFqq-5VnLkmQZZdAyTJEkhQeRZtYboZKW6LoT5tmxFvt9XcYEb3hgpIkKA5IAIyi7xht6TtLidZOztSPQIriPeZYwb_LrJFuFX0mDuSw41r2iG0jcQ8EGfNE41LyVtusA_y-rX-qgEn_RaD-G2CbivunxxaRqdO8qQ5eG-Rehj7m_-G6n6h16JKpxeQyLZTdtX0XZfKQHCNXyjJx0EG9UPC4JWZgqp1hKESWoW1dOwzBomY1aqBqvDf9jEUHU1VBRRjd1Y1TlFVWWxn78GA891rNsD5Xco1MyNTBYFQsniLSYWe2JhM_kzOU5FYQWWnIIC5OsPrsG_YD-6lXePDKiEsbvyq3TvE6O5PrtDuyagAZ8gTToIE8zLkcFejlDksiNXs5AlUfhEIl74KE--tamMW_1c8TrQQpQXj_ObWZSx1RubX3qkDKKtc5CG74ivcBIdbk9DXvlECO9HnVSD1OjbXqIXFsWA0oemV1xn2boBQHtHN0R07IDcQy8vYqrht7XB4fYLW0TuUfOKRDw-nKu7teDYVB2H7seeUU4AoQid1TMv3nVEFCv_iNkZKiiplmwbgpp5zJUqFzbIqb5C33DKXG29nw4V2u8jcieD5X3QLUbvLTQaMyIMDho4VUaQQM5xM_nqas6tt9x0i5qRqvJXer_fz6A=w1111-h625-no

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là OaeCD3Du-63OyvXPt9CB1yNhHIjsCnWTFTiEJhKXoM9YglIju7xYdGoMrrSm-LSwAbLl39hW5ArPNZq_WZ3x2AK2AQ2NEA0960dMqGB64jcKGsnrRIhaKsLo9aY2MwYFK_lrIoa0n8bPKN0hNoqtcbqW0ZXVm_Bkncy1PC-OdfLqUE4GeYANRymYty_n-bPURixn2Ny84pOdBwHKor97JZOukrslz6t08G62YTeZ68L3wKBhuQ4TDH4Dn1noVQA6woXoDoxsq8AspThobRP-9gv7ZX1TlhFzMaWcYq4yfQSWBVKFbRynmCLwUYvt2I497GzSqxwEZcGb-Q4K2YHqiCq8apqo-Gyj5Cv0-fEi90Z660ByDjZeu1vPSLqkyA9Ti2P2-t588H-A7o8pDI4q1R92BiTTLXp9zCeLufql923K6QYlWESYv8GTBHKZQhd-ZVAvKto-ERgTz-cMFPPveI3sUxul1K5lH_hFyC63cXk51XGcAoI5M30xJYsLFdzuSII8KNemTJJ9E8ym_PKktYNlha6C2NXbxxt5mXaPFQrdg_3-ksBd_D7H6pO7ipz_nyVjdjIoSTQCuoLwgQzb1GF8uF-ulQncfBT7XbBOj3Q_TWzHVDQzy0NPGhPjgVAX72AXYvcGYjqQXwjRd9GTQjeBU1WjupEdF_MPlARYOR6g_Fxiy5AK1A=w1111-h625-no

LỄ KỲ SIÊU

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb