Lễ thọ cấp cho HTr tân thăng – niên khóa 2022

Với mục đích truyền thừa sự nghiệp nhà Lam, tạo thuận duyên cho Huynh trưởng thăng tiến cấp bậc, gánh vác trách nhiệm, hoàn thành sứ mạng trước tổ chức một cách danh chánh là điều đã được xác lập trong Quy chế Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Việc Huynh trưởng phát nguyện thọ cấp chính là tự phát lập Bồ Đề tâm nguyện nhằm thăng tiến tự thân và góp phần thăng tiến tổ chức GĐPT Việt Nam. Lễ thọ Cấp mang đầy đủ tinh thần  “truyền đăng tục diệm” đó.

Trong không khí hoan hỷ của mùa Xuân Di Lặc còn đọng lại; vào thời khắc bình minh ngày 12/02/2023 (nhằm ngày 21 tháng Giêng năm Quý Mão – PL.2566). Được Hòa thượng trú trì chùa Từ Vân tạo thắng duyên lành; thừa ủy nhiệm của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, BHD.GĐPT Cam Ranh long trọng cử hành Lễ thọ Cấp cho 08 HTr tân thăng vào hàng Cấp Tín và 01 HTr tân thăng vào hàng Cấp Tập – niên khóa 2022.

Trước đó, tối ngày 11/02/2023, toàn thể HTr tân thăng cấp Tập, cấp Tín vân tập về chùa Từ Vân trì tụng thời kinh Sám hối dưới sự hướng dẫn của Đại đức Ân sư Thích Giác Dưỡng. Sau khóa lễ, các HTr được tiếp truyền “Ánh sáng vô tận” từ Phật đài và kinh hành đến Quan Âm Cát. Trong ánh lạp lung linh tạo cho không gian thêm phần trang nghiêm thanh tịnh, các HTr tân thăng được truyền đạt về bổn phận – trách nhiệm đối với tổ chức GĐPT, và nghi thức lễ thọ Cấp.

Vào lúc 4 giờ 30, HTr tân thăng trang nghiêm đạo tràng tọa thiền tĩnh tâm trước Đại hùng Bửu điện chùa Từ Vân. Đúng 5 giờ, ba hồi chuông trống Bát Nhã trầm hùng vang lên cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm chánh điện; lễ thọ cấp khai pháp dưới sự chứng minh của Chư vị ân sư thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh: Đại đức đạo hiệu Thích Chúc Lạc và Đại đức đạo hiệu Thích Giác Dưỡng.

HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh, chủ tọa buổi lễ. Cùng sự hiện tham dự của quý HTr thành viên BHD GĐPT Cam Ranh; quý Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng các Đơn vị có HTr tân thăng cấp bậc.

Sau nghi thức tụng Kệ Thủ Lăng Nghiêm, lễ Phật, lễ chào kỳ hiệu Sen Trắng và các tiết thứ hành chánh; đại diện BHD tuyên đọc Quyết định của BHD.TƯ GĐPT Việt Nam công nhận HTr tân thăng cấp Tín, Quyết định của BHD GĐPT Cam Ranh công nhận HTr tân thăng cấp Tập; tuyên đọc bổn phận, trách nhiệm của Huynh trưởng hàng cấp Tín, cấp Tập được quy định trong Quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam. Sau đó, các Huynh trưởng tân thăng quỳ trước Đại hùng Bửu điện tuyên dâng lời phát nguyện thọ cấp.

HTr cấp Tấn Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh, thay mặt cho tổ chức công nhận lời phát nguyện và ban huấn từ sách tấn HTr tân thăng.

Đại đức ân sư Thích Chúc Lạc ban đạo từ khuyến tấn các HTr tân thăng cấp bậc cần phải tinh tấn tu học, làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người HTr GĐPT để góp phần quang huy cho tổ chức.

Sau nghi thức hồi hướng, lễ thọ cấp hoàn mãn vào lúc 6 giờ cùng ngày trong niềm hoan hỷ chan hòa đạo vị, lam tình.

Tin và hình ảnh: BBT trang nhà gdptcamranh.net

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb