About banbientap

Post by banbientap

Tuần lễ Huân tu của Lam viên GĐPT Việt Nam (Phần 2)

Tuần lễ Huân tu của Lam viên GĐPT Việt Nam (Phần 2)

PHẦN II: Trực tuyến khóa lễ ngày thứ Năm, thứ Sáu + Trực tuyến khóa lễ ngày thứ Năm + Trực tuyến khóa lễ ngày thứ Sáu   Phát lại chương trình truyền tải trực tiếp Ngày Thứ 6 – Tuần Lễ Huân Tu Cúng Dường Khánh Đản – GĐPT Việt Nam Phát lại chương […]

Tuần lễ Huân tu của Lam viên GĐPT Việt Nam (Phần 1)

Tuần lễ Huân tu của Lam viên GĐPT Việt Nam (Phần 1)

Từ ngày mồng 8 đến rắm tháng 4 năm Canh Tý (tức từ 30/4 đến 07/5/2020) – CÚNG DƯỜNG KHÁNH ĐẢN PL.2564 – DL.2020 – KỲ NGUYỆN DỊCH BỆNH TIÊU TRỪ – PHÁP GIỚI CHÚNG SANH ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI ————————– PHẦN I: TRỰC TUYẾN CÁC KHÓA LỄ TỪ NGÀY THỨ NHẤT ĐẾN NGÀY THỨ […]

GĐPT Từ Ân | Đêm nhạc ca mừng Phật đản PL.2564

GĐPT Từ Ân | Đêm nhạc ca mừng Phật đản PL.2564

Vào lúc 19:30, ngày 14 tháng 4 năm Canh Tý. PL.2564 (nhằm ngày 05/6/2020) GĐPT Từ Ân tổ chức đêm nhạc ca mừng Phật đản, chương trình được phát sóng trực tiếp trên trang Facebook của GĐPT Từ Ân.

Thông tin: Chương trình trực tiếp GĐPT Việt Nam cúng dường Khánh Đản PL.2564

Thông tin: Chương trình trực tiếp GĐPT Việt Nam cúng dường Khánh Đản PL.2564

HTr Nguyên Tín – Nguyễn Châu chúc từ Mừng Phật đản

HTr Nguyên Tín – Nguyễn Châu chúc từ Mừng Phật đản

 

HTr Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh khánh chúc đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020

HTr Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh khánh chúc đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020

HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết Trưởng ban Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh

GĐPT TỪ ÂN chúc mừng Phật đản PL.2564

GĐPT TỪ ÂN chúc mừng Phật đản PL.2564

Tuần Lễ Huân Tu Cúng Dường Khánh Đản Phật Lịch 2.564

Tuần Lễ Huân Tu Cúng Dường Khánh Đản Phật Lịch 2.564

“TUẦN LỄ HUÂN TU CÚNG DƯỜNG KHÁNH ĐẢN ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT PL.2564 – DL.2020; KỲ NGUYỆN DỊCH BỆNH TIÊU TRỪ – PHÁP GIỚI CHÚNG SANH ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI”

“TUẦN LỄ HUÂN TU CÚNG DƯỜNG KHÁNH ĐẢN ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT PL.2564 – DL.2020; KỲ NGUYỆN DỊCH BỆNH TIÊU TRỪ – PHÁP GIỚI CHÚNG SANH ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI”

Hướng về ngày Hiệp kỵ của GĐPT Việt Nam (7/3/Canh Tý – 2020)

Hướng về ngày Hiệp kỵ của GĐPT Việt Nam (7/3/Canh Tý – 2020)