About banbientap

Post by banbientap

Thành kính phân ưu cùng HTr cấp Dũng Nguyên Thanh Nguyễn Văn Cỏi

Thành kính phân ưu cùng HTr cấp Dũng Nguyên Thanh Nguyễn Văn Cỏi

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH Nhận được tin buồn: Huynh trưởng cấp Tín LÊ THỊ CẨM VÂN – Pháp danh DIỆU NGA. Sinh năm Kỷ Mão (1939). Nguyên Liên Đoàn trưởng GĐPT Bồ Đề – Nha Trang (thuộc BHD.GĐPT Khánh Hòa).  Là hiền thê của Huynh trưởng […]

Tưởng nguyện húy nhật lần thứ 34 Cố Hòa thượng đạo hiệu Thích Hạnh Phát – Ân sư cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh.

Tưởng nguyện húy nhật lần thứ 34 Cố Hòa thượng đạo hiệu Thích Hạnh Phát – Ân sư cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh.

Cố Hòa thượng đạo hiệu thượng HẠNH hạ PHÁT (1929 – 1989) Khai sơn Vạn Hạnh tự – Ân sư Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh. Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Nhị Thế Khai Sơn Vạn Hạnh Tự. Húy thượng Thị hạ Tấn, tự Hạnh Phát, hiệu Phước Huệ Hòa […]

Lễ khai khóa tu học Huynh trưởng – năm 2023

Lễ khai khóa tu học Huynh trưởng – năm 2023

Tu học trường kỳ là bổn phận và trách nhiệm của người HTr GĐPT Việt Nam. Tu là để luyện rèn thân giáo, trưởng dưỡng Đạo tâm. Học là để tô bồi kiến thức về giáo lý Phật Đà. Được Hòa thượng ân sư lân mẫn tạo thắng duyên lành, vào lúc 8:00 ngày 05/3/2023 (14/02/Quý […]

Trại Kiền Trắc – kỷ niệm ngày Dũng – năm 2023

Trại Kiền Trắc – kỷ niệm ngày Dũng – năm 2023

Nhân Vía Xuất gia PL.2566. Để tưởng nhớ đại hạnh “dũng mãnh cắt ái ly gia, thực hiện chí hướng xuất trần tìm cầu chân lý cứu độ chúng sanh” của Thái tử Tất Đạt Đa – trước khi trở thành Phật Thích Ca. Được Chư Tôn thiền đức giáo phẩm, Cố vấn giáo hạnh […]

Viếng tang thân phụ của HTr Nhuận Thủy Nguyễn Thị Tịnh

Viếng tang thân phụ của HTr Nhuận Thủy Nguyễn Thị Tịnh

Vào lúc 14 giờ ngày 18/02/2023 (28 tháng Giêng năm Quý Mão), phái đoàn BHD Gia đình Phật tử Cam Ranh đã đến viếng tang Cụ ông NGUYỄN MUA – Pháp danh HỒNG PHƯỚC tại tư gia TDP Lợi Thịnh, phường Cam Lợi, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Cụ là thân phụ của Huynh trưởng cấp Tín Nguyễn […]

Lễ thọ cấp cho HTr tân thăng – niên khóa 2022

Lễ thọ cấp cho HTr tân thăng – niên khóa 2022

Với mục đích truyền thừa sự nghiệp nhà Lam, tạo thuận duyên cho Huynh trưởng thăng tiến cấp bậc, gánh vác trách nhiệm, hoàn thành sứ mạng trước tổ chức một cách danh chánh là điều đã được xác lập trong Quy chế Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Việc Huynh trưởng phát nguyện […]

Thành kính phân ưu cùng HTr Nhuận Thủy Nguyễn Thị Tịnh và tang quyến

Thành kính phân ưu cùng HTr Nhuận Thủy Nguyễn Thị Tịnh và tang quyến

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT – BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH; – BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPT THIÊN LONG; – HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN GĐPT CAM RANH; Vừa nhận được tin buồn: Cụ Ông NGUYỄN MUA – Pháp danh HỒNG PHƯỚC – Sinh năm 1930 (Canh Ngọ). Nguyên quán: Phú Lộc – Thừa Thiên Huế. […]

Nhất tâm cầu nguyện Chơn linh Cố HTr cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương

Nhất tâm cầu nguyện Chơn linh Cố HTr cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT. ———————————- Nhất tâm cầu nguyện Chơn linh Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam. NGUYỄN ĐỨC THƯƠNG – Pháp danh Nguyên Từ Thọ Bồ Tát giới tại gia pháp tự PHƯỚC NHẪN Sinh ngày 13.09.1934 (Giáp Tuất) tại Thừa Thiên – […]

Anh Nguyên Tín Nguyễn Châu chúc tết trong giờ giao thừa năm Quý Mão – 2023

Anh Nguyên Tín Nguyễn Châu chúc tết trong giờ giao thừa năm Quý Mão – 2023

LỜI CHÚC TẾT của Huynh trưởng Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam, trong giờ giao thừa năm Quý Mão – 2023.

MỪNG XUÂN DI LẶC – NĂM QUÝ MÃO – DL 2023 – PL 2567

MỪNG XUÂN DI LẶC – NĂM QUÝ MÃO – DL 2023 – PL 2567

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Từ Thị Di Lặc Tôn Phật TÂN XUÂN VẠN HẠNH Khánh chúc Chư tôn Hòa thượng; Chư Thượng tọa, Đại đức Tăng – Ni nhị bộ: Tứ đại nhu hòa, Giới châu minh tịnh, Đạo lạp miên trường. Kính chúc Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam; […]