Lá Thư Trưởng Ban

                    

 

TÂM THƯ

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

           Kính thưa quý Anh, Chị Huynh trưởng và các Em Đoàn sinh trực thuộc Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Cam Ranh.

Nhờ hồng ân Chư Phật, Lịch đại Tổ sư, Anh linh Chư Thánh tử đạo, Hồn thiêng sông núi trên quê hương Cam Ranh – Cam Lâm, Chơn linh Chư tiền bối hữu công, Hương linh Chư đoàn viên quá cố gia hộ độ trì. Nhờ ơn đức của Chư tôn thiền đức tăng – ni giáo phẩm, cố vấn giáo hạnh từ mẫn tạo thắng duyên. Nhờ Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam quan tâm chỉ đạo sâu sát. Nhờ sự đồng hành hỗ trợ của Quý đạo hữu ân nhân bảo trợ, Quý bậc Phụ huynh đoàn viên… Duyên lành hội đủ, trong hai ngày 20 và 21/4/2024, dưới mái chùa Từ Vân thân thương, Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Cam Ranh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2028 được kiến lập trang nghiêm, long trọng.

Toàn thể Huynh trưởng đại biểu về phó hội đều thể hiện tinh thần hiến dâng chí nguyện cho tương lai xán lạn của Gia Đình Phật Tử Cam Ranh –  nói riêng và Gia Đình Phật Tử Việt Nam – nói chung bằng chất liệu “Thanh tịnh – Hòa hợp – Yêu thương”; đã thực hiện thành tựu mục đích của Đại hội là “Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2020 – 2024”, “Định hướng Phật sự trọng tâm nhiệm kỳ mới”, “Suy cử thành phần nhân sự tân Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Cam Ranh nhiệm kỳ 2024 – 2028”.

Đại hội nhất quán nhận định:

+ Hơn 70 năm qua, nương nhờ hồng ân Tam Bảo, Bản Thệ Tăng Già thanh tịnh thường trụ trong mười phương gia hộ độ trì; nhờ Chư tôn đức ân sư thương yêu tạo thắng duyên lành; nhờ Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam hết lòng dìu dắt; nhờ tập thể Đoàn viên kiên trung tận hiến phục vụ, Gia Đình Phật Tử Cam Ranh mới vững vàng vượt qua mọi chướng duyên để tồn tại và phát triển.

+ Đại hội viên thành khởi duyên cho Lam viên Gia Đình Phật Tử Cam Ranh hòa hợp yêu thương; cùng tập trung trí tuệ, hy hiến dấn thân để hoàn thành đề án Phật sự trọng tâm nhiệm kỳ 2024 – 2028. 

Sứ mệnh người Huynh trưởng trước sự thịnh – suy của Tổ chức ví người Huynh trưởng như là những thủy thủ đoàn trên con thuyền Lam giữa ngàn trùng sóng cuộn, chúng ta phải biết cách nhìn hướng gió để điều khiển thuyền tránh khỏi phong ba bảo táp, vượt qua chướng ngại…. Như lời của Hòa thượng ân sư đạo hiệu Thích Minh Tâm chỉ dạy: “…Vô ma khảo bất thành đại đạo, thời nào mà chẳng có ma vương và những kẻ tiếp tay với ma vương để phá đạo, chúng ta hãy xem đó là một trợ duyên vì lửa thử vàng, gian nan thử sức, Thầy mong các Lam viên giữ vững niềm tin vào lý tưởng của mình. Biết tha thứ để cảm hóa kẻ ác tâm, biết hy sinh để phụng sự, biết đoàn kết để sách tấn nhau, xóa bỏ nghi ngờ và đố kỵ, dòng Lam sử sẽ ghi đậm nét son lưu danh không lưu xú…”

Với ý niệm sống đẹp, sống có ý nghĩa, Huynh trưởng chúng ta lấy nguyện vọng của tập thể làm tâm nguyện cho cá nhân, lấy thành tựu Phật sự của Tổ chức làm nguồn an lạc cho chính mình. Muốn vậy, chúng ta hãy cùng nhau tâm niệm lời di huấn của Cố Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu, người Anh Cả của Gia Đình Phật Tử Việt Nam: “…Yêu thương nhau, cùng tha thứ cho nhau để hàn gắn những đỗ vỡ. Tinh tấn tu học, thực hành Bồ-Tát hạnh qua việc gìn giữ lý tưởng truyền thống của Gia Đình Phật Tử Việt Nam…”.

Đấy cũng chính là hoài bảo của Tiền nhân đối với hàng Lam viên hậu tấn! Vì vậy, hơn bao giờ hết, Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Cam Ranh phải đặt quyền lợi, danh dự của Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam lên trên sinh mệnh và danh dự của cá nhân mình để cùng nhau gìn giữ và phát triển vững bền mái nhà Lam thân yêu!

Kính chúc quý Anh, Chị, Em Lam viên Gia Đình Phật Tử Cam Ranh chúng ta vô lượng an lạc, vô lượng tinh tấn.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

 Mùa Phật Đản PL 2568 – DL 2024

TRƯỞNG BAN BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Huệ Quảng – Nguyễn Phúc Quang