Lá Thư Trưởng Ban

                                  

 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

               Anh, Chị Huynh trưởng và các Em Đoàn sinh trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh thân mến!

             Nhờ Hồng Ân Tam Bảo gia hộ độ trì; nhờ tinh thần hy hiến chung xây mái nhà Lam Cam Ranh – Cam Lâm của tất cả Lam viên. Anh – Chị – Em chúng ta vừa hoàn thành một Phật sự vô cùng quan trọng: “ kiến lập mỹ mãn Đại hội Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2024”.

             Từ Đại hội này, chúng ta đã nhận chân được thành quả tu học và sinh hoạt trong những năm vừa qua; kiểm thảo để tích lũy được những thuận duyên cần tô bồi làm hành trang tiến về phía trước – cùng với những trở duyên, những khuyết điểm tồn tại cần sám hối khắc phục để hoàn thiện chính mình và tổ chức của mình.

               Toàn thể Đại hội đã nhất quán:

 • Gần 70 năm qua cũng là ngần ấy thời gian GĐPT Cam Ranh nói riêng và GĐPT Việt Nam nói chung lao đao trong muôn trùng khốn khó. Hết ngoại chướng rồi đến nội ma – và cả nội ma ngoại chướng liên minh hiệp đồng – vây bủa khảo đảo, cố tình bức tử hủy diệt “một tổ chức giáo dục Thanh Thiếu Đồng niên, lấy sự đào tạo “con người toàn diện với đầy đủ ba đức tính Bi – Trí – Dũng” làm mục đích để tiến tới một xã hội Phật giáo”.

 • Tuy vậy, dù dòng đời lúc thịnh lúc suy, nhưng nhờ chư Phật mười phương, chư anh linh Thánh Tử Đạo gia hộ; nhờ bản thệ Tăng Già thanh tịnh che chở đùm bọc; nhờ bao thế hệ Anh Chị trưởng thượng cao minh kiên trung lèo lái, con thuyền GĐPT mới vững vàng vượt qua muôn trùng sóng dữ để tồn tại và phát triển rộng khắp.

 • GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm được thừa hưởng di sản quý giá, truyền thống tốt đẹp gần 70 năm qua của Chư vị Tôn Túc, Ân Sư cố vấn Giáo hạnh, tiền bối hữu công, đạo hữu ân nhân và bao thế hệ Lam viên xây dựng nên nền tảng vững chắc cho mái nhà Lam hôm nay.

 • Người Huynh trưởng cần phải đặt quyền lợi, danh dự của Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam lên trên sinh mệnh và danh dự của cá nhân mình. Đấy chính là hoài bảo, là kỳ vọng của tiền nhân đối với hàng hậu bối. Để đáp đền công đức của tiền nhân trong muôn một, từ những thành quả Phật sự đạt được trong 4 năm vừa qua, giờ đây Đại hội hãy phát tâm hoan hỷ, thanh tịnh để cùng nhau tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến xây dựng mục tiêu Phật sự trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2024. Đây là Kim Chỉ Nam cho thành viên BHD và Ban Huynh trưởng các Đơn vị trong việc hoạch định đề án Phật sự cụ thể cho từng chức năng, phần hành nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ mới.

               Từ những nhận định trên. Bằng tất cả tâm huyết, toàn thể Đại hội đã thể hiện ý chí và tinh thần trách nhiệm cao nhất đồng tâm quyết nghị.

 1. Luôn phụng thờ Tam Bảo; phát Bồ đề tâm, hành Bồ tát đạo

 2. Tuyệt đối trung kiên với mục đích, lý tưởng của GĐPT, thượng tôn Nội quy GĐPT Việt Nam và Quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam; vui sống trong tinh thần “Lục Hòa cộng trụ” để giữ gìn mạng mạch của tổ chức.

 3. Kham nhẫn trước mọi thử thách; hoàn thiện tư cách, tác phong; tu rèn thân giáo; thể hiện đầy đủ 4 đức tính cao quý của người Huynh Trưởng: tình thương, kiên nhẫn, hy sinh, trung kiên để dấn thân hy hiến phụng sự sứ mệnh của người Huynh trưởng GĐPT Việt Nam bằng tinh thần tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên.

 4. Đồng tâm hiệp lực để gánh vác, chia sẻ trách nhiệm, cùng nhau hành hoạt đề án Phật sự trọng tâm của BHD.GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2020 – 2024 viên thành như bản nguyện.

              Đại hội đã tín nhiệm suy cử thành phần tân Ban Hướng Dẫn để điều hành Phật sự trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2024, giao phó cho tôi nhiệm vụ Trưởng Ban. Quả thật, đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là một trọng trách mà cá nhân tôi và tất cả Anh Chị thành viên tân Ban Hướng Dẫn phải nhận lãnh, phải đem hết tinh thần và năng lực để phục vụ cho sự thăng tiến của mái nhà Lam Cam Ranh – Cam Lâm, sao cho xứng đáng với kỳ vọng của Đại hội.

           Trước hồng ân của thập phương thường trụ Tam Bảo chứng minh; trước sự chứng tri của BHD. Trung ương GĐPT Việt Nam. Với tâm nguyện hy hiến phụng sự cho mục đích, lý tưởng của tổ chức GĐPT Việt Nam; bằng tất cả tinh thần trách nhiệm của người HTr GĐPT. Toàn thể thành viên tân BHD.GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2020 – 2024 xin thọ lãnh nhiệm vụ và nhất tâm phát nguyện:

 • Nguyện tôn thờ Tam Bảo; quy ngưỡng bản thệ Tăng già thanh tịnh thường trụ trong mười phương.

 • Nguyện trọn đời trung kiên, thống thuộc với mục đích, lý tưởng của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 • Nguyện sống đúng tinh thần “Lục Hòa cộng trụ” để bảo tồn mạng mạch nhà Lam, vun bồi GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm ngày càng phát triển và góp phần xây dựng GĐPT Việt Nam dũng tiến trên đường Đạo.

             Chúng tôi sẽ khắc cốt ghi tâm lời phát nguyện này, thể hiện qua việc lãnh đạo – điều hành tu học và sinh hoạt, bắt đầu từ ngay khi kết thúc Đại hội.

              Anh – Chị – Em thân mến.

           Lam viên Cam Ranh – Cam Lâm đã được thọ hưởng truyền thống tốt đẹp từ Chư Ân Sư giáo hạnh, tiền bối hữu công, đạo hữu ân nhân và bao thế hệ Lam viên xây dựng nền tảng vững chắc cho mái nhà Lam hôm nay.  Để thừa hưởng di sản quý giá của tiền nhân một cách xứng đáng; không cách nào khác là chúng ta phải kham nhẫn, chịu đựng trước mọi thử thách – hòa nhập nhưng không hòa tan –  không để GĐPT bị lôi cuốn vào con đường chính trị; dấn thân hy hiến phục vụ sứ mệnh giáo dục với tinh thần vô úy, tùy duyên bất biến, hòa hợp thanh tịnh, kiên định ý chí và lòng nhiệt tình cao nhất, củng cố phát triển nhà Lam Cam Ranh – Cam Lâm ngày càng thăng tiến, góp phần chung xây GĐPT Việt Nam rạng rỡ hơn nữa.

            Anh Chị Em chúng ta vốn có truyền thống Huynh Đệ lục hòa; trên dưới nhất quán; tình thương yêu đã thấm nhuần vào mỗi Lam viên. Vậy thì, hãy làm hết sức mình để xứng đáng là người con Phật phụng sự chánh pháp; làm tốt công tác giáo dục đối với Đoàn Sinh; tạo tình thương và mối dây đoàn kết vững bền.

            Chúng ta hãy thắp sáng và giữ vững niềm tin vào:

 –         Chân lý của Đạo Phật mãi mãi trường tồn, càng lúc càng sáng ngời trên mọi quốc độ; niềm tin giáo lý Phật Đà đã và đang nhân rộng vào đời sống tâm linh của nhân loại.

 –       Mục đích “đào luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật Tử chơn chính; góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo” của GĐPT Việt Nam là một sứ mệnh giáo dục cao cả, gieo mầm Bồ Đề để mai này dâng hiến cho Đạo pháp, cho quê hương đất nước những con người hội đủ nhân tính đức tài. Không một ai có thể phủ nhận sứ mệnh tốt đẹp này được.

             Đó chính là tư lương, là vốn liếng, là nguồn năng lượng giúp tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam trụ vững trước cơn bão táp khốc liệt của thời đại trong nhiều năm qua. Giờ đây, tôi thiết tha xin Anh, xin Chị, xin Em: hãy nắm chặt tay nhau cùng thẳng tiến lên phía trước bằng tinh thần Bi – Trí – Dũng. Chắc chắn, chúng ta sẽ vượt qua mọi chướng duyên, sẽ an nhiên tự tại để phụng sự Đạo pháp và lý tưởng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

             Thân ái kính chúc quý Anh – Chị – Em vô lượng an lạc, vô lượng tinh tấn.

PL.2564, Cam Ranh ngày 27 tháng 7 năm 2020

Minh Thiền – Phạm Bá Quyết