Nội Lệ Trang Nhà

13840617_1141811312551639_475599927_o

Trang Nhà Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh là tờ báo trực tuyến nhằm mục đích:

–    Rèn luyện cho Huynh Trưởng các Cấp lập trường kiên định về mục đích, lý tưởng của Gia Đình Phật Tử ViệtNam.

–     Cập nhật hóa và phổ biến các tài liệu Tu học, Huấn luyện bao gồm : Phật Pháp, Hoạt động thanh niên, Văn nghệ, Hoạt động xã hội ….v.v

–     Thông tin về đường lối, tin tức sinh hoạt trong nội bộ các đơn vị trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh nói riêng và GĐPT Việt Nam nói chung

–     Giáo dục về truyền thống; Tôn vinh Ân Sư, Tiền bối hữu công, Lam viên đã trọn đời vun xây cho nhà Lam thân yêu.

Với mục đích trên, Nội lệ Trang Nhà gồm các điều khoản sau :

I.        Chịu trách nhiệm chung: Văn phòng BHD Cam Ranh – Ban Quản Trị Trang Nhà

II.      Chịu trách nhiệm bài vở: Ban Biên Tập.

III.     Đăng bài: Văn phòng BHD Cam Ranh – Bộ phận chuyên môn các Chuyên mục.

IV.     Nội dung bài viết:

  1. Dựa trên nền tảng giáo lý Đạo Phật làm căn bản.
  2. Phải đi đúng mục đích, lý tưởng của tổ chức Gia Đình Phật Tử ViệtNam.
  3. Không đề cập và luận bàn về chính trị.
  4. Không vi phạm Pháp luật hiện hành và Nội quy – Quy Chế Huynh Trưởng GĐPT ViệtNam.
  5. Không được công kích, mạ lị, bôi nhọ nhắm vào một cá nhân một đoàn thể, tôn giáo khác.
  6. Bài viết hoặc hình ảnh không đi ngược lại thuần phong mỹ tục của dân tộc ViệtNam.
  7. Không quảng cáo thương mãi, kinh doanh, hoặc vận động tài chính dưới bất cứ  hình thức nào.       

V.       Những bài viết sẽ tạm không đăng:

Những bài viết vi phạm Nội lệ Trang Nhà hoặc mang tính chất nhạy cảm sẽ tạm không đăng. Ban biên tập sẽ đệ trình Thường Vụ BHD Cam Ranh để xin ý kiến.

VI.       Qui định gởi bài:

–     Bài viết gởi về theo định dạng Unicod, phong Arial hoặc Times New Roman cỡ chữ 12.

–     Bài viết phải có Họ tên, pháp danh, địa chỉ, số điện thoại… để tiện liên lạc khi cần thiết.

–     Các bài viết hoặc sưu tầm có tham khảo, sữ dụng nguồn trích dẫn, phải ghi chú rõ ràng để độc giả tiện tra cứu.

                                                     BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH