Thành Phần BHD.GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2016 – 2020

13835697_1141792259220211_460805087_o

13833565_1141795929219844_1488640020_o