Thành phần BHD.GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2020 – 2024

ĐIỀU CHỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 22.109/HDTƯ/QĐ/TB, NGÀY 24.9.2022 CỦA BHD TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

******

1. BAN THƯỜNG VỤ (09 người)

 – Trưởng Ban : HTr Cấp Tấn Minh Thiền PHẠM BÁ QUYẾT

– Phó Trưởng Ban Ngành Nam : HTr Cấp Tấn Nguyên Thọ TRẦN NGUYỆN

– Phó Trưởng Ban Ngành Nữ : HTr Cấp Tấn Tâm Bản NGUYỄN THỊ SÔ

– Tổng Thư ký : HTr Cấp Tín Nguyên Niệm NGUYỄN VĂN CƯỜNG

– Q. Phó Tổng Thư  ký : HTr Cấp Tập Nhật Trường LÊ ĐỨC THỌ

– Thủ Quỹ : HTr Cấp Tấn Nhuận Hoa HUỲNH THỊ KHÁNH

– Ủy Viên Nội Vụ : HTr Cấp Tấn Huệ Quảng NGUYỄN PHÚC QUANG

– Ủy Viên Tổ Kiểm : HTr Cấp Tấn Tâm Thông TRẦN VĂN HỮU

– Ủy Viên Nghiên Huấn : HTr Cấp Tín Chúc Đại NGUYỄN HỒNG HẢI

2. CÁC ỦY VIÊN (10 người)

 – Ủy Viên Tu Thư : HTr Cấp Tín Nhuận Hùng NGUYỄN ANH TUẤN

– Ủy Viên Văn Nghệ : HTr Cấp Tín Chúc Lạc PHAN DUY XUÂN

– Ủy Viên HĐTN & Xã Hội : HTr Cấp Tín Ngọc Hạnh NGUYỄN THỊ ÁNH

– Ủy Viên Doanh Tế : HTr Cấp Tín Quảng Tu HUỲNH VĂN TIẾN

– Ủy Viên Nam Phật Tử : HTr Cấp Tín Nguyên Hiệu VÕ PHI HÒA

– Ủy Viên Thiếu Nam : HTr Cấp Tín Chúc Gia LÊ ĐÌNH CƯ

– Ủy Viên Nam Oanh Vũ : HTr Cấp Tín Quảng Nhu NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

– Ủy Viên Nữ Phật Tử : HTr Cấp Tín Diệu Vân NGÔ THỊ XUÂN HƯƠNG

– Ủy Viên Thiếu Nữ : HTr Cấp Tín Huệ Yến LÊ THỊ VÂN

– Ủy Viên Nữ Oanh Vũ : HTr Cấp Tín Nhuận Thủy NGUYỄN THỊ TỊNH

3. ĐẠI DIỆN QUẬN (01 người)

– Đại Diện BHD tại Cam Lâm : HTr Cấp Tín Đức Thành PHAN VĂN NGHĨA

 4. PHỤ TÁ BAN VIÊN (25 người)

 • Phụ tá UV Nội vụ: HTr cấp Tín Chúc Hòa – Phan Công Bình

HTr cấp Tín Diệu Chiếu – Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 • Phụ tá UV Tổ kiểm: HTr cấp Tín Huệ Lợi – Đào Lê Thiên Phước

HTr cấp Tín Quảng Khai – Nguyễn Thị Thanh Trí

 • Phụ tá UV Tu thư: HTr cấp Tập Vạn Phú – Trần Viết Thi
 • Phụ tá UV Văn nghệ: HTr cấp Tín Nhuận Dũng – Diệp Thế Kiệt

HTr cấp Tập Quảng Từ – Nguyễn Thị Kim Cúc

 • Phụ tá UV Xã hội:  HTr cấp Tín Diệu Thanh – Nguyễn Thị Xí

HTr cấp Tín Từ Ngọc – Nguyễn Thị Mẫn

HTr cấp Tập Đức Tấn – Trần Viết Chương

 • Phụ tá UV Doanh tế: HTr cấp Tín Nguyên Hải – Trần Thị Hà Sơn
 • Phụ tá UV Nam Phật tử: HTr cấp Tập Quảng Thọ – Nguyễn Phước Hải
 • Phụ tá UV Thiếu Nam: HTr cấp Tín Nhuận Phú – Võ Quý

HTr cấp Tập Quảng Tiến – Phạm Bá Dũng

 • Phụ tá UV Nam Oanh Vũ : HTr cấp Tín Đức Thơ – Trần Viết Văn

HTr cấp Tập Huệ Chánh – Nguyễn Minh Quang

 • Phụ tá UV Nữ Phật tử: HTr cấp Tín Chúc Tố – Huỳnh Thị Ái Mỹ Liên
 • Phụ tá UV T/ nữ: HTr cấp Tín Chúc Phượng – Huỳnh Thị Ái Mỹ Loan

HTr cấp Tín Huệ Cúc – Trần Thị Ngọc Lan

 • Phụ tá UV Nữ Oanh Vũ : HTr cấp Tín Chúc Lan – Trần Thị Tý Ly

HTr cấp Tập Diệu Đức – Nguyễn Thị Thêm

 • Phụ tá UV Đại diện BHD tại Cam Lâm:

HTr cấp Tín Đồng Khoa – Trần Văn Hai

HTr cấp Tín Quảng Trú – Trần Thị Như Không

HTr cấp Tập Vạn Vương – Phan Tấn Pháp

HTr cấp Tập Chúc Kim – Nguyễn Thị Thanh Cúc

******