Home » Huấn Luyện » Tuyết Sơn

Đàn và Đàn kiểu mẫu

Đàn và Đàn kiểu mẫu

( Tài liệu Huấn Luyện Đầu Thứ Đàn – Tuyết Sơn do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ấn hành ) I.  ĐÀN : Định nghĩa : Đàn là một nhóm Oanh Vũ có từ 4 đến 6 em, kể cả 2 em Đầu và Thứ Đàn, chơi thân với nhau, cùng học một trường, […]

Trại Tuyết Sơn năm 2014.

Trại Tuyết Sơn năm 2014.

Theo đề án Phật sự năm 2014 của Ủy viên ngành Đồng đã được BHD.GĐPT Cam Ranh  xét duyệt. Trong hai ngày 19 và 20/7/2014 , được Thượng tọa trụ trì  Tịnh xá Ngọc Mỹ thương tưởng tạo thắng duyên lành, BHD.GĐPT Cam Ranh long trọng tổ chức Trại Huấn luyện Đầu, Thứ Đàn năm 2014. […]

Thông tin: Trại Huấn luyện Đầu – Thứ Đàn Tuyết Sơn năm 2014

Thông tin: Trại Huấn luyện Đầu – Thứ Đàn Tuyết Sơn năm 2014

  Khai mở từ 6 giờ ngày 19/7/2014 đến 17 giờ ngày 20/7/2014 tại tịnh xá Ngọc Mỹ.