Home » Hiếu Hỷ

Lam viên GĐPT Cam Ranh mừng Khánh tuế Anh Cả Nguyên Tín-Nguyễn Châu

Lam viên GĐPT Cam Ranh mừng Khánh tuế Anh Cả Nguyên Tín-Nguyễn Châu

XIN TRUY CẬP VÀO LINK DƯỚI ĐÂY Lễ mừng Khánh tuế Anh Cả Nguyên Tín-Nguyễn Châu

Thành kính phân ưu cùng HTr Nhuận Hùng Nguyễn Anh Tuấn

Thành kính phân ưu cùng HTr Nhuận Hùng Nguyễn Anh Tuấn

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT – BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH; – BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPT THẠNH NHUẬN; – HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN GĐPT CAM RANH. Vừa nhận được tin buồn: Cụ Ông PHAN TÁM – Pháp danh TÂM MINH – Sinh ngày 09.9.1933. Tạ thế lúc 15 g 50 ngày […]

Thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng ân sư thượng Thanh hạ Huyền

Thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng ân sư thượng Thanh hạ Huyền

Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng THANH hạ HUYỀN – Thành viên Hội đồng Tăng-già Bản thệ, Ân sư GĐPT Việt Nam; – Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên GHPGVNTN; – Nguyên Chánh Thư ký Hội đồng Tăng-già Bản thệ; – Nguyên Trưởng ban Ban thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam. Thuận thế vô […]

Cầu nguyện hương linh cố HTr cấp Tấn Thiện Pháp Nguyễn Văn Phải

Cầu nguyện hương linh cố HTr cấp Tấn Thiện Pháp Nguyễn Văn Phải

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN GĐPT CAM RANH Vô cùng kính tiếc Huynh trưởng cấp Tấn NGUYỄN VĂN PHẢI – Pháp danh THIỆN PHÁP  – Thọ Bồ tát giới tại gia. Sinh năm 1950. Nguyên quán Phú Yên. […]

Lam viên GĐPT Cam Ranh nhất tâm đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão HT thượng Đồng hạ Tâm.

Lam viên GĐPT Cam Ranh nhất tâm đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão HT thượng Đồng hạ Tâm.

Hòa Thượng Thích Đồng Tâm – Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ tân viên tịch

Hòa Thượng Thích Đồng Tâm – Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ tân viên tịch

CÁO BẠCH CỦA HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ THÔNG TƯ CỦA BHD.TƯ GĐPT VIỆT NAM VỀ LỄ TANG CỦA CỐ HÒA THƯỢNG

Cáo tang: Mẫu thân của Đại đức Thích Thanh Quang từ trần.

Cáo tang: Mẫu thân của Đại đức Thích Thanh Quang từ trần.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT – Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh; – Ban Huynh trưởng GĐPT Thanh Sơn. Vô cùng kính tiếc Cáo tang: Cụ bà HOÀNG THỊ NHI – Pháp danh THANH THIỆN. Sinh năm 1922. Nguyên sinh: Thừa Thiên – Huế. Trú quán: thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện […]

Lam viên GĐPT Cam Ranh đảnh lễ Giác Linh Hòa thượng THÍCH LƯƠNG PHƯƠNG tân viên tịch

Lam viên GĐPT Cam Ranh đảnh lễ Giác Linh Hòa thượng THÍCH LƯƠNG PHƯƠNG tân viên tịch

Lam viên GĐPT Cam Ranh kính tiếc anh Tâm Huy – Phan Đình Thăng

Lam viên GĐPT Cam Ranh kính tiếc anh Tâm Huy – Phan Đình Thăng

Khấp báo: HTr cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng vừa từ trần.

Khấp báo: HTr cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng vừa từ trần.