Home » Hiếu Hỷ

Thành kính phân ưu cùng HTr Chúc Cang Nguyễn Khắc Tâm và tang quyến

Thành kính phân ưu cùng HTr Chúc Cang Nguyễn Khắc Tâm và tang quyến

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT – BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH; – BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPT KỲ VIÊN; – HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN GĐPT CAM RANH. Nhận được tin buồn: – Cụ bà: MAI THỊ CHẤP, Pháp danh: Chúc Pháp. Sinh năm: Đinh Sửu. Nguyên quán: Hoài Nhơn – […]

Lễ Tưởng niệm – Kỳ siêu Tứ thất trai tuần HTr cấp Dũng – Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

Lễ Tưởng niệm – Kỳ siêu Tứ thất trai tuần HTr cấp Dũng – Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

Cố Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín  NGUYỄN CHÂU, Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ, Trưởng ban Thường trực Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, Trưởng ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, Trưởng ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam, đã xả bỏ báo thân lúc 13g30′ ngày 11 […]

Video: tang lễ Cố Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu – Trưởng ban BHD Trung ương GĐPTVN

Video: tang lễ Cố Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu –  Trưởng ban BHD Trung ương GĐPTVN

Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU – Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng Xả báo thân lúc 13g30′ […]

Thành kính tiễn biệt người Anh Cả của GĐPT Việt Nam

Thành kính tiễn biệt người Anh Cả của GĐPT Việt Nam

Khấp báo: Trưởng ban BHD Trung ương GĐPTVN Nguyên Tín – Nguyễn Châu xả báo thân

Khấp báo: Trưởng ban BHD Trung ương GĐPTVN Nguyên Tín – Nguyễn Châu xả báo thân

 

Nhất tâm cầu nguyện HTr cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Công – Lương Hoàng Đế vãng sanh Cực lạc quốc

Nhất tâm cầu nguyện HTr cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Công – Lương Hoàng Đế vãng sanh Cực lạc quốc

Thành kính phân ưu cùng BHD.GĐPT Khánh Hòa và tang quyến của HTr cấp Tấn Nguyên Hòa – Lê Văn Thuận

Thành kính phân ưu cùng BHD.GĐPT Khánh Hòa và tang quyến của HTr cấp Tấn Nguyên Hòa – Lê Văn Thuận

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT – BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH; – HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN GĐPT CAM RANH. Nhận được tin buồn: Huynh trưởng cấp Tấn LÊ VĂN THUẬN – Pháp danh NGUYÊN HÒA – Pháp tự MINH LẠC – Sinh năm 1951 (Tân Mão). – […]

Thành kính phân ưu cùng HTr Chúc Đại Nguyễn Hồng Hải và tang quyến

Thành kính phân ưu cùng HTr Chúc Đại Nguyễn Hồng Hải và tang quyến

Nam Mô A Di Đà Phật. – BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH; – BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPT KỲ VIÊN; – HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN GĐPT CAM RANH. Vừa nhận được tin buồn: – Cụ Ông: NGUYỄN VĂN KHA            – Sanh năm:1940 (Canh Thìn) – Thường trú tại: Thôn […]

Thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng thượng Thông hạ Anh tân viên tịch

Thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng thượng Thông hạ Anh tân viên tịch

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ Giác linh Hòa thượng đạo hiệu thượng THÔNG hạ ANH – Trụ trì chùa Từ Vân  Cam Ranh, – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cam Ranh, – Ân sư giáo dưỡng GĐPT Cam Ranh. Thuận thế vô thường thị tịch vào lúc […]

Thành kính phân ưu cùng HTr cấp Dũng Nguyên Thanh Nguyễn Văn Cỏi

Thành kính phân ưu cùng HTr cấp Dũng Nguyên Thanh Nguyễn Văn Cỏi

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH Nhận được tin buồn: Huynh trưởng cấp Tín LÊ THỊ CẨM VÂN – Pháp danh DIỆU NGA. Sinh năm Kỷ Mão (1939). Nguyên Liên Đoàn trưởng GĐPT Bồ Đề – Nha Trang (thuộc BHD.GĐPT Khánh Hòa).  Là hiền thê của Huynh trưởng […]