Home » Huấn Luyện » A Dục

Giai đoạn 2 Liên Trại HLHT Lộc Uyển 16 – A Dục 14

Giai đoạn 2 Liên Trại HLHT Lộc Uyển 16 – A Dục 14

Trong hai ngày 08 – 09/7/2023, Liên Trại HLHT Lộc Uyển khóa 16 – A Dục khóa 14 đã kiến lập Trại trường để tiếp tục chương trình Huấn luyện giai đoạn 2. Đặc biệt, trong giờ sinh hoạt tinh thần, tối ngày 08.7.2023 Ban Quản trại kính mời HTr Trưởng ban và quý HTr […]

Khai mạc Liên trại Huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển 16 – A Dục 14 (2023)

Khai mạc Liên trại Huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển 16 – A Dục 14 (2023)

GĐPT Cam Ranh, kể từ năm 1967 – năm chính thức  là một BHD trong hệ thống tổ chức của GĐPT Việt Nam – việc tu học, huấn luyện đã được duy trì xuyên suốt hơn 55 năm qua nhằm đào tạo thế hệ Huynh trưởng kế thừa có năng lực, trí lực, đạo tâm, trung […]

Sinh hoạt hậu trại A Dục XIII-Huyền Trang V (đợt 2)

Sinh hoạt hậu trại A Dục XIII-Huyền Trang V (đợt 2)

Tiếp tục chương trình bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ý thức tu học tự thân, tinh thần phục vụ mục đích – lý tưởng của tổ chức GĐPT. Ngày 23/10/2016, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức sinh hoạt hậu trại đợt 2 cho HTr Trại sinh Liên Trại HLHT A Dục XIII – Huyền Trang V. Anh Minh […]

Sinh hoạt hậu trại A Dục XIII-Huyền Trang V (đợt 1)

Sinh hoạt hậu trại A Dục XIII-Huyền Trang V (đợt 1)

SINH HOẠT HẬU TRẠI (ĐỢT 1) __________________________________________________________________ 5 tháng sau ngày kết khoá Liên Trại HLHT A Dục XIII – Huyền Trang V. Hôm nay, ngày 24/7/2016, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức sinh hoạt hậu trại đợt 1 với mục đích bồi dưỡng cho HTr Trại sinh nâng cao nhận thức về ý thức tu học tự thân, tinh […]

Kết khóa Liên trại HLHT A Dục XIII – Huyền Trang V

Kết khóa Liên trại HLHT A Dục XIII – Huyền Trang V

Liên trại huấn luyện Huynh trưởng A Dục khóa XIII – Huyền Trang V khai mạc ngày 12.9.2015 và đã trải qua 3 đợt huấn luyện. Đến nay, trong hai ngày 27 – 28/02/2016,  toàn Liên trại tập trung tại chùa Bảo Hải để tổ chức kết khóa Trại. Hiện diện đợt này còn lại […]

Hình ảnh Liên trại A Dục XIII – Huyền Trang V (giai đoạn 2)

Hình ảnh Liên trại A Dục XIII – Huyền Trang V (giai đoạn 2)

Trong hai ngày 10 và 11/10/2015 Liên Trại HLHT A Dục khóa XIII – Huyền Trang V của GĐPT Cam Ranh tiếp tục chương trình huấn luyện giai đoạn 2. NGÀY 10/10/2015 NHẬP TRẠI HỌC KHÓA 7 HỌC KHÓA 8 SINH HOẠT THƯ GIÃN HỌC KHÓA 9 GIẢI NGHI – MẠN ĐÀM VUI QUANH ĐÈN […]

Liên trại A Dục XIII – Huyền Trang V giai đoạn 1 – (Khai mạc)

Liên trại A Dục XIII – Huyền Trang V giai đoạn 1 – (Khai mạc)

          Trong mạch nguồn yêu thương của trang sử lam GĐPT Việt Nam hơn 70 năm qua vẫn không ngừng tuôn chảy, tô bồi suốt ngần ấy thời gian. Từng thế hệ truyền trao, từng thế hệ tiếp nối. Riêng với GĐPT Cam Ranh, kể từ năm 1967 – năm chính […]

Đồng Ca Kết Đoàn (Trại ca A Dục)

Đồng Ca Kết Đoàn (Trại ca A Dục)

Phần nhạc, xin truy cập vào http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dong-ca-ket-doan-gia-dinh-phat-tu.u5qU4QHCCc.html A Dục Vương – Ðây là gương, nghìn sau vẫn còn truyền lưu chúng ta đại tâm vô lường A Dục Vương – Ðây là gương, để cho chúng mình cùng noi gieo rắc tình thương. Ð.K: Bầy em đang chờ mong chúng ta Chim non cánh yếu, thơ […]

Sinh hoạt Hậu Trại Lộc Uyển khóa 14 – A Dục khóa 12.

Liên Trại HLHT Lộc Uyển khóa 14 – A Dục khóa 12 do BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức, khai khóa vào ngày 22/6/2013 và kết khóa vào ngày 29/9/2013 sau 3 đợt huấn luyện tập trung. Theo quy định HLHT tại Quy chế Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam, ngày 25/5/2014, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức đợt […]

Kết thúc Liên Trại HLHT Lộc Uyển 14 – A Dục 12 (BHD.GĐPT Cam Ranh)

Sau đợt khai mạc (ngày 22 – 23.6.2013) và giai đoạn 2 (ngày 31.8 – 01.9.2013). Liên Trại HLHT Lộc Uyển 14 – A Dục 12 do BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức đã tập trung giai đoạn 3 – và cũng là đợt kết thúc – trong hai ngày 28 – 29.9.2013. Dù bị ảnh […]