Truyện tranh: CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Bồ Tát Hộ Minh tiền sanh của Đức Phật
Hoàng Hậu Ma Da nằm mộng thọ thai

 

Lễ đặt tên cho Thái Tử
 Tiên A Tư Đà xem tướng Thái Tử
 Ngồi nhập định thấy Chúng Sanh khổ
 Văn võ Thái Tử hơn người
Dạo bốn cửa Thành thấy bốn Tướng Khổ
 Kết hôn với Công Chúa Da Du Đà La
Thái Tử yêu thương mọi Người sâu sắc
 Nữa đêm từ biệt Vợ Con
 Rời Cung xuất gia
 Kiếm huệ cắt tóc
Liễu ngộ Trung Đạo xả bỏ khổ hạnh
Mục Nữ cúng dường
 Thề nếu chứng Đạo, bát này xin chảy ngược dòng
 Quán tưởng Duyên Khởi
 Long Vương hộ pháp
Ma Nữ chướng ngại
 Ma quân đầu hàng
Chứng Vô Thượng Chánh Giác
 Phạm Thiên thỉnh Phật chuyển Pháp Luân
 Tại Lộc Uyển Sơ Chuyển Pháp Luân độ năm Tỳ Kheo
 Độ hơn ngàn Đệ Tử
 Đức Phật về Cung thăm người thân
 Gặp lại Da Du Đà La
La Hầu La bái Xá Lợi Phất làm Thầy
 Đức Phật độ Nan Đà
 Thuyết Pháp cho Vua Tịnh Phạn lúc lâm chung
 Dưới gốc Bồ Đề Thuyết Pháp cho Chư Thiên
 Sau khi Thuyết Pháp Phật quay trở lại
 Phật hiện tướng bệnh sắp Nhập Diệt
 Dưới cây Sa La Phật nhập Niết Bàn
Cuộc Đời Vĩ Đại Của Đức Phật
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb