Lễ Khai khóa Tu học Huynh trưởng và Đoàn sinh Ngành Thanh – niên khóa 2024

Lễ Khai khóa Tu học Huynh trưởng và Đoàn sinh Ngành Thanh – niên khóa 2024

Thực hiện Đề án Phật sự năm 2024 của Ủy viên Nghiên huấn BHD.GĐPT Cam Ranh. Vào lúc 7h30 ngày 30.06.2024, tại Chùa Khánh Phước. Được Ni trưởng viện chủ và Sư cô trụ trì hoan hỷ tạo thắng duyên, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức Lễ Khai khóa các bậc Kiên, Trì, Định của Huynh […]

BHD GĐPT Cam Ranh họp triển khai Phật sự

BHD GĐPT Cam Ranh họp triển khai Phật sự

Sau khi Đại hội Huynh trưởng BHD GĐPT Cam Ranh lần thứ X nhiệm kỳ 2024 – 2028 suy cử thành phần nhân sự tân Ban Hướng Dẫn, tân BHD đã giới thiệu thành phần Phụ tá và được BHD thuận duyệt, tổ chức Lễ Phát nguyện thọ nhận nhiệm vụ của Phụ tá Ban […]

Hội nghị Hội đồng HTr cấp Tín nhiệm kỳ 2024 – 2028

Hội nghị Hội đồng HTr cấp Tín nhiệm kỳ 2024 – 2028

Sáng ngày 16/06/2024, tại Chùa Khánh Phước, được Ni trưởng trú trì tạo thắng duyên lành và Ủy ban Quản trị Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh thuận duyệt Đề án. Hội đồng Huynh trưởng cấp Tín GĐPT Cam Ranh đã tiến hành Hội nghị nhằm “Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2020 – 2024”, “Thảo […]

Lễ trao chứng chỉ trúng cách Trại HLHTr sơ cấp Lộc Uyển khóa XVI

Lễ trao chứng chỉ trúng cách Trại HLHTr sơ cấp Lộc Uyển khóa XVI

Trại HLHTr sơ cấp Lộc Uyển khóa XVI với mục đích giúp cho HTr trại sinh hiểu đại cương tổ chức của Đoàn và đào tạo Đoàn phó thực thụ, được BHD GĐPT Cam Ranh kiến lập qua 3 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 12-14/05/2023 tại tịnh xá Ngọc Y, giai đoạn 2 […]

Lễ phát nguyện của Tân Phụ tá Ban viên BHD GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2024 – 2028

Lễ phát nguyện của Tân Phụ tá Ban viên BHD GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2024 – 2028

Vừa qua, trong 2 ngày 20 và 21.04.2024, tại Chùa Từ Vân, Đại hội Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2028 thành tựu viên mãn. Đại hội đã suy cử thành phần nhân sự tân BHD GĐPT Cam Ranh gồm 19 Anh, Chị, được BHD Trung ương GĐPT Việt […]

Hội nghị Hội đồng HTr cấp Tập GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2024 – 2028

Hội nghị Hội đồng HTr cấp Tập GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2024 – 2028

Được Ủy ban Quản trị Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh thuận duyệt Đề án, sáng ngày 26/05/2024, tại Đoàn quán GĐPT Ngọc Mỹ, Hội đồng HTr cấp Tập GĐPT Cam Ranh đã tiến hành Hội nghị nhằm Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2020 – 2024, thảo luận Đề án Phật sự nhiệm kỳ 2024 […]

Trại Tất Đạt Đa PL.2568 – GĐPT Từ Lâm

Trại Tất Đạt Đa PL.2568 – GĐPT Từ Lâm

Mỗi năm cứ đến Đại lễ Phật Đản, khắp năm châu bốn bể, muôn triệu con tim cùng hoà chung nhịp hân hoan kỷ niệm ngày Đản sanh của Đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài thị hiển ở đời như đoá hoa bất diệt nở trong vòng sanh diệt. Tôn vinh […]

Thành kính tưởng niệm Cố HTr cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu

Thành kính tưởng niệm Cố HTr cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu

Hôm nay, ngày 11.4.Giáp Thìn (18.5.2024) là ngày Tiểu tường của Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu, cố Trưởng ban BHD Trung ương GĐPT Việt Nam. Lam viên GĐPT Cam Ranh vọng hướng về gia đường của Anh tại TP.Đà Lạt, nhất tâm kính lễ tưởng niệm tri ân người Anh Cả tôn […]

Tâm thư của Trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh

Tâm thư của Trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh

  TÂM THƯ  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật            Kính thưa quý Anh, Chị Huynh trưởng và các Em Đoàn sinh trực thuộc Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Cam Ranh. Nhờ hồng ân Chư Phật, Lịch đại Tổ sư, Anh linh Chư Thánh tử đạo, Hồn thiêng sông núi trên […]

Hòa thượng THÍCH TUỆ SỸ: “Tâm tư trong sạch thì bảo vệ Chánh Pháp mới trong sạch”

Hòa thượng THÍCH TUỆ SỸ: “Tâm tư trong sạch thì bảo vệ Chánh Pháp mới trong sạch”

Hòa thượng THÍCH TUỆ SỸ Bảo vệ Chánh Pháp là ích lợi cho cả con kiến, con sâu, con bò… chứ không phải ích lợi cho phe nhóm của mình, cho bản ngã mình hay cho cái đạo của mình. Hay chỉ ích lợi cho những người theo mình. Khi chưa tu thì tham sân […]

More from Phật Pháp

Tâm thư của Trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh

Tâm thư của Trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh

  TÂM THƯ  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật            Kính thưa quý Anh, Chị Huynh trưởng và các Em Đoàn sinh trực thuộc Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Cam Ranh. Nhờ hồng ân Chư Phật, Lịch đại Tổ sư, Anh linh Chư Thánh tử đạo, Hồn thiêng sông núi trên […]

More from Tâm Tình Lam

Đi tìm nguyên bản của một bài hát (bài Trầm Hương Đốt)

Đi tìm nguyên bản của một bài hát (bài Trầm Hương Đốt)

TVGĐPT – Tìm lại lịch sử hình thành các Hội Phật Học, Hội Phật Giáo – tiền thân của tất cả các Giáo Hội Phật Giáo hiện nay của Việt Nam ở trong và ngoài nước; tìm lại lịch sử các Ban Đồng Ấu, Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục, Gia Đình Phật Hóa […]

More from Văn Thể Mỹ

Trại Tất Đạt Đa PL.2568 – GĐPT Từ Lâm

Trại Tất Đạt Đa PL.2568 – GĐPT Từ Lâm

Mỗi năm cứ đến Đại lễ Phật Đản, khắp năm châu bốn bể, muôn triệu con tim cùng hoà chung nhịp hân hoan kỷ niệm ngày Đản sanh của Đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài thị hiển ở đời như đoá hoa bất diệt nở trong vòng sanh diệt. Tôn vinh […]

More from Đoàn Quán Đơn Vị