Đại Hội Đại biểu Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh Nhiệm kỳ 2012-2016

DH

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Được Chư Tôn Đức hoan hỷ cho phép; Được sự chấp thuận của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam. Sáng nay đúng 08h00 ngày 11.03.2012 tại Tổ Đình Phước Khánh (đường Hùng Vương – Thành Phố Cam Ranh ); BHD GĐPT Cam Ranh bái thỉnh chư Tôn Thiền Đức quang lâm chứng minh Lễ Khai mạc Đại hội Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2012 – 2016, được tiến hành tại Đại Hùng Bửu Điện Chùa Phước Khánh.

Chứng minh cho Lễ Khai mạc, toàn thể Đại hội hân hoan cung nghinh:

– Đệ nhất Chứng minh: Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm – Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh.

– Đồng chứng minh: Thượng Tọa Thích Đức Lưu – Trụ Trì Chùa Pháp Vân (huyện Cam Lâm); Đại Đức Thích Giác Không – Trụ Trì Chùa Phước Long; Đại Đức Thích Quảng Thuần – Trụ Trì Chùa Phước Khánh; Đại Đức Thích Chúc Lạc – Chánh Thư Ký BĐD Phật giáo TP Cam Ranh.

10606069_600940420017296_4637036672966809284_n

– Thân lâm Chủ tọa có Anh Ủy Viên Nội Vụ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam HTr Cấp Tấn Tâm Huy – Phan Đình Thăng; Anh Phụ tá Ủy Viên Nội Vụ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam HTr Cấp Tấn Thị Nguyên – Nguyễn Đình Khôi.

– Anh Ủy Viên Truyền Thông BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam HTr Cấp Tấn Quảng Thành – Châu Mạnh Cường quan sát viên và hỗ trợ Đại hội.

– Về phía BHD GĐPT Cam Ranh , có toàn thể quý Anh chị Trưởng Phó Ban, Ban Thường vụ, Ủy Viên, Phụ tá Ủy viên BHD, Hội Đồng Huynh Trưởng: Cấp Tấn, Cấp Tín, Đại diện 19 Đơn vị Gia đình với tổng số 78 Đại biểu hiện diện, trong đó có 66 đại biểu chính thức bao gồm : 04 Huynh trưởng Cấp Tấn, 53 Huynh trưởng Cấp Tín, 07 Huynh trưởng Cấp Tập, 02 Gia Trưởng và 12 đại biểu dự thính.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, Chào kỳ hiệu Sen trắng, tưởng niệm chư anh linh tiền bối hữu công đã trọn đời hy sinh cho lý tưởng GĐPT Việt Nam. Anh Quảng Thừa Tôn Thất Phú – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh kiêm Trưởng Ban tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc:

“… Lời nói trước và trên hết của chúng con là xin thay mặt toàn thể Lam viên trong Đại Gia Đình Áo Lam Cam Ranh – Cam Lâm thành kính dâng lên Hoà Thượng chứng minh cùng Chư Tôn Thượng Toạ , Đại Đức Tăng cố vấn Giáo Hạnh lời tri ân kính ngưỡng sâu đậm trước lòng từ bi vô lượng, đã bi mẫn cho phép chúng con được tổ chức Đại hội Huynh Trưởng nhiệm kỳ 2012 -2016 và hiện diện chứng minh. Chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ Hoà Thượng và Chư Tôn Đức, nguyện cầu Chư Tôn pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, toả sáng bồ đề cho chúng con ân triêm công đức gội tắm nguồn pháp lạc…

…Kính niệm ân Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT VN, đã ủy nhiệm quý Anh Đại diện cho BHD/TƯ chủ tọa Đại hội. Kính chúc qúy Anh thân tâm an lạc, chí nguyện vững bền, luôn là những tấm gương trung kiên sáng chói…”.

10646623_600940470017291_5274922382251601151_n

Anh Quảng Thừa trình bày lược sử GĐPT Cam Ranh (bao gồm Cam Ranh và Cam Lâm) đã hình thành sinh hoạt kể từ năm 1967, với quá trình hoạt động có quy củ, đúng truyền thống GĐPT Việt Nam dưới danh xưng BHD.GĐPT Cam Ranh, được ghi trong Nội quy GĐPT.Việt Nam và khắc tên tại Trại trường Lục Hòa Đà Lạt…Từ đó đến nay, dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn đứng vững trên đường phụng sự Đạo Pháp và lý tưởng Áo Lam.Cuối cùng, nhân danh Trưởng BHD.GĐPT Cam Ranh – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, Anh Quảng Thừa tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2012 – 2016

Sau phần Diễn văn khai mạc của Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh là phần gắn phù hiệu lưu niệm cho chư Tôn thiền đức cùng quý Anh trong BHD TƯ.

10626567_600940456683959_5081430380135501872_n

10672211_600940410017297_6845092904187462058_n

Những đóa sen tươi được các em Đoàn Sinh Ngành Đồng GĐPT Phước Khánh – đại diện cho hơn 1.000 Đòan Sinh GĐPT Cam Ranh dâng lên chúc mừng Đaih hội, phát biểu cảm tưởng cầu chúc Đại hội thành tựu viên mãn:

“… Trong lòng chúng con – chúng em, quý Thầy và Anh Chị Trưởng mãi mãi là niềm tin yêu, là nguồn sống an vui cho chúng con – chúng em hôm nay và sau này. Chúng con – chúng em có vững bước trên con đường học pháp Phật để trở thành người con Phật chân chính là nhờ ở sự hướng dẫn, dắt dìu của quý Thầy và Anh Chị Trưởng. Do đó, chúng con – chúng em vô cùng mừng vui khi nghe tin Anh Chị Trưởng họp bàn Phật sự, tất cả cũng chỉ vì hướng đến tương lai tươi sáng cho thế hệ đàn em thân yêu. Ơn đức của quý Thầy và Anh Chị Trưởng chúng con – chúng em không bao giờ dám quên. Thành kính dâng lên Chư Tôn Đức và Anh Chị Trưởng những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa nghĩa tình, để thay cho lời tri ân tôn kính chào mừng Đại hội…”

10660288_600940490017289_8195890093337638364_n

Anh Ủy Viên Nội Vụ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam HTr Cấp Tấn Tâm Huy – Phan Đình Thăng, thừa ủy nhiệm của Anh Trưởng Ban và BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ban Huấn từ. Anh cung kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức quang lâm chứng minh Lễ Khai mạc Đại hội Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh; chuyển lời Anh Trưởng ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam chào mừng toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Cam Ranh. Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam rất vui mừng trước thành tựu Phật sự mà GĐPT Cam Ranh đã thực hiện được. Anh nhắn nhủ HTr Cam Ranh – Cam Lâm:

1604878_600940576683947_5208431749753172110_n

“…Tình thương yêu đã thấm nhuần vào từng Huynh Trưởng; hãy làm hết sức mình để xứng đáng là người con Phật, phụng sự chánh pháp; làm tốt công tác giáo dục đối với Đoàn Sinh; tạo tình thương và mối dây đoàn kết. Không được nới lỏng trong việc tu tập và hành trì.Xây dựng gia đình riêng của mình được hạnh phúc, ấm no…”

Anh chuyển lời của Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam nhắn nhủ:

“…Tân Ban Hướng Dẫn xây dựng phương hướng chặt chẽ, tổ chức mọi Phật Sự trong tình thương yêu đoàn kết. Chọn lựa lớp trẻ đưa vào tân BHD để họ kế thừa sự nghiệp giáo dục của GĐPT Việt Nam.Tiếp tay với Giáo Hội để ngăn chặn các tệ nạn xã hội trong Thanh Thiếu Niên…”

10620520_600940620017276_234398121881988327_n

Trong niềm hân hoan, tôn kính của Lam viên Cam Ranh – Cam Lâm, Hòa Thượng Chứng minh bi mẫn ban đạo từ. Ngài tán thán BHD GĐPT Cam Ranh vượt qua khó khăn, tạo nhiều kết quả trong sinh hoạt. Hòa Thượng ân cần khuyến nhủ: “…Hộ trì ngôi Tam Bảo, giúp đở tất cả chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Đi đúng mục đích GĐPTVN tức là Phụng sự chánh pháp. Các Anh Chị Huynh Trưởng là chủ Gia Đình, sinh sống trong xã hội phải nuôi dạy con nên người hữu ích cho Xã Hội…Rất mong GĐPT VN ngày càng phát triển, càng ngày càng được uy tín trong quần chúng, ngăn ngừa tầng lớp Thanh Thiếu Niến sống sa đọa. Chúng tôi rất tin tưởng vào Huynh Trưởng GĐPT VN đã ra sức giáo dục Thanh Thiếu Niên nên người , trở thành người tốt cho Xã Hội. Chúc qúy Anh trong BHD TƯ GĐPT Việt Nam, BHD Cam Ranh, Qúy Anh Chị Đại Biểu dồi dào sức khỏe gìn giữ Lý tưởng GĐPT VN. Cầu nguyện Tam bảo Hộ Trì Đại hội thành công viên mãn…”.

PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI

10364127_600940433350628_2477183582189256554_n

Vào lúc 9h00 tại Đoàn quán GĐPT Phước Khánh, sau phần niệm Phật cầu gia bị, Đại hội tiến hành phiên họp khóang đại dưới sự chứng minh của Đại Đức Thích Quảng Thuần – Trụ Trì Chùa Phước Khánh – ân sư cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh.

Đại Đức Chứng minh đã ban pháp thoại: “…Theo tinh thần Đại thừa, theo tinh thần chơn ngã, chấp thuận tồn tại của tổ chức GĐPT ViệtNam. Nội ma, ngoại chướng cũng không cần tiêu diệt, vì có nó thì sẽ làm cho chúng ta càng thêm kiên cường, dũng mãnh. GĐPT có Châm ngôn Bi- Trí- Dũng, đối với nội ma, ngoại chướng chúng ta rất hoan hỷ, dù bảo táp mưa sa chúng ta vẫn đứng vững. Hòa Thượng Trí Quang dịch quyển kinh Hoa Nghiêm – phẩm Hạnh nguyện Phổ Hiền: “…tựa như Hoa Sen, không hề dính nước; cũng như Nhật – Nguyệt, không vướng không gian…” . Ý nghĩa : Dũng- lực- thanh- thảng vượt qua nội ma ngoại chứơng; không nao núng; không màng đến hư danh

Đức Phật của chúng ta là Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, các tổ chức xã hội hiện nay lấy lý tưởng hòa bình của Đức Phật làm căn bản để phát triển tổ chức của mình. Đó cũng là mục đích phụng sự lý tưởng GĐPT Việt Nam. Tinh thần của người Phật Tử làm sao trong Gia Đình, bà con, bè bạn phải phụng thờ, đảnh lễ đức Bổn Sư. Biểu tượng của GĐPT Việt Nam là Hoa Sen, ở trong bùn mà không dính bùn, khi tổ chức Đại hội Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh tưởng chừng gặp nhiều khó khăn, nên đến giờ này đã có nhiều thuận duyên, cầu nguyện cho Đại hội thành công viên mãn…”.

Đại hội công cử thành phần điều hành chương trình Đại hội gồm quý Anh, Chị:

– Chủ Tọa Đoàn: Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Huy Phan Đình Thăng, Ủy Viên Nội vụ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam; Huynh Trưởng Cấp Tấn Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi, Phụ Tá Ủy Viên Nội vụ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam; Huynh Trưởng Cấp Tấn Quảng Thừa Tôn Thất Phú, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh; Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Hải Tôn Nữ Lương, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT CamRanh.

1907437_600940316683973_1113285090719149535_n

– Thư Ký Đoàn: Huynh Trưởng Cấp Tín Nguyên Niệm Nguyễn Văn Cường; Huynh Trưởng Cấp Tín Minh Thiền Phạm Bá Quyết; Huynh Trưởng Cấp Tín Nhuận Hùng Nguyễn Anh Tuấn; Huynh Trưởng Cấp Tập Quảng Dũng Đặng Ngọc Tuấn.

10624675_600940340017304_7687501909806348514_n

1908085_600940323350639_3612186760252625321_n

– Kiểm Soát Viên và Kiểm Tra tư cách Đại biểu: Huynh Trưởng Cấp Tấn Đồng Minh Lê Văn Mới; Huynh Trưởng Cấp Tín Nguyên Thọ Trần Nguyện; Huynh Trưởng Cấp Tín Đồng Sanh Đào Văn Lộc; Huynh Trưởng Cấp Tín Đồng Tịnh Trần Cảnh Tỉnh; Huynh Trưởng Cấp Tín Huệ Yến Lê Thị Vân.

– Tiếp sau đó, Huynh Trưởng Cấp Tín Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, Tổng thư ký BHD đọc Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2009-2012 và Đề án Phật sự trọng tâm nhiệm kỳ 2012-2016. Đại hội tập trung thảo luận và thông qua hai văn kiện nói trên.

Đầu giờ chiều, vào lúc 13h00, BHD GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2009-2012 tuyên bố mãn nhiệm kỳ. Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ: “… Sau một thời gian dài gần 10 năm gặp nhiều chướng duyên do cả chủ quan lẫn khách quan. Được sự minh xét của BHD Trung Ương, GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm đã được phục hồi nguyên vị qua thời khắc lịch sử đáng ghi nhớ nhất là Hội Nghị Huynh Trưởng ngày 05.7.2009, tại Chùa Pháp Vân. Song vẫn còn vài Phật sự dỡ dang, vẫn còn nhiều điều bất như ý trong lãnh đạo và điều hành. Ngoài lý do “lực bất tòng tâm”, đâu đó chính là do tinh thần trách nhiệm của BHD chưa thật sự phát huy cao độ. Chúng tôi xin nghiêm khắc kiểm thảo những gì còn khiếm khuyết trong nhiệm kỳ đã qua…Giờ phút này, toàn Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2009 – 2012 xin tuyên bố mãn nhiệm, trao trả phù hiệu chức vụ, để Đại hội giới thiệu, bầu thành phần tân BHD cho nhiệm kỳ mới 2012-2016…”.

Đại Diện BHD TƯ GĐPT Việt Nam chấp nhận lời từ nhiệm của BHD GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2009-2012.

10678804_600940543350617_1578128855080824175_n

Đại hội đã công cử tân Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2012-2016 với thành phần:

10686754_600940556683949_858124862643488499_n

– Trưởng Ban: HT. Tâm Hải Tôn Nữ Lương.

– Phó Trưởng Ban Ngành Nam: HT. Minh Thiền Phạm Bá Quyết.

– Phó Trưởng Ban Ngành Nữ: HT. Tâm Bản Nguyễn Thị Sô.

– Tổng Thư Ký: HT. Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang.

– Phó Tổng Thư Ký: HT. Nguyên Niệm Nguyễn Văn Cường.

– Thủ Quỹ: HT. Nhuận Hoa Huỳnh Thị Khánh.

– Ủy Viên Nội Vụ: HT. Chúc Gia Lê Đình Cư.

– Ủy Viên Tổ Kiểm: HT. Nguyên Thọ Trần Nguyện.

– Ủy Viên Nghiên Huấn: HT. Nguyên Bình Lưu Xự.

– Ủy Viên Tu Thư: HT. Nhuận Hùng Nguyễn Anh Tuấn.

– Ủy Viên Văn Nghệ: HT. Chúc Hỷ Phan Duy Khánh.

– Ủy Viên Doanh Tế: HT. Quảng Tu Huỳnh Văn Tiến.

– Ủy viên Hoạt Động Thanh Niên – Xã Hội: HT. Tâm Thông Trần Văn Hữu.

– Ủy Viên Nam Phật Tử: HT. Nguyên Đồng Sử Hồng Xuân.

– Ủy Viên Nữ Phật Tử: HT. Diệu Vân Ngô Thị Xuân Hương.

– Ủy Viên Thiếu Nam: HT. Quảng Đạo Nguyễn Văn Nức.

– Ủy Viên Thiếu Nữ: HT. Huệ Yến Lê Thị Vân.

– Ủy Viên Oanh Vũ Nam: HT. Quảng Nhu Nguyễn Mạnh Cường.

– Ủy Viên Oanh Vũ Nữ: HT. Diệu Mai Nguyễn Thị Dậu.

– Đại Diện BHD tại Cam Lâm: HT. Nguyên Hiện Phạm Xuân Ẩn.

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Vào lúc 160h00, Hội Nghị đã cung đón Đại Đức Thích Quảng Thuần, Trụ Trì Chùa Phước Khánh, ân sư Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh quang lâm chứng minh Lễ bế mạc Đại hội Đại biểu Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh.

DSC01108

Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Huy Phan Đình Thăng – pháp hiệu Phước Minh – Ủy Viên Nội vụ BHD.TƯ – Thay mặt tổ chức GĐPT Việt Nam công nhận kết quả bầu cử và gắn phù hiệu chức vụ cho tân BHD GĐPT Cam Ranh.

148754_600940553350616_3191874186465673926_n

Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Hải Tôn Nữ Lương, tân Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh đọc lời phát nguyện: “… Giờ phút này, thành phần nhân sự tân Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Cam Ranh – qua sự tín nhiệm của Đại hội Đại biểu Huynh trưởng nhiệm kỳ 2012 – 2016 – đang trình diện trước Chư Tôn Chứng minh và trước Đại hội. Đây là niềm vinh dự lớn lao cho toàn thể thành viên tân Ban Hướng Dẫn, nhưng đồng thời cũng là trọng trách được Đại hội giao phó trong việc lãnh đạo, điều hành Lam viên Cam Ranh thực hiện chu toàn đề án Phật sự nhiệm kỳ mới mà Đại hội đã thông qua. Với tinh thần trách nhiệm của người Huynh Trưởng GĐPT; với tâm nguyện hy hiến phục vụ cho Đạo pháp và mục đích, lý tưởng của Tổ chức GĐPT Việt Nam. Trong giờ phút trang trọng này, trước Tam Bảo chứng minh, toàn thể thành viên tân BHD.GĐPT Cam Ranh xin nhận lãnh nhiệm vụ và nhất tâm phát nguyện:

Nguyện quy ngưỡng Tam Bảo, phục vụ Chánh Pháp.
Nguyện trung kiên với mục đích lý tưởng của Tổ chức Áo Lam.
Nguyện kết nối Lam tình keo sơn gắn bó để gìn giữ mạng mạch, phát triển GĐPT Cam Ranh ngày càng thăng tiến lên tầm cao mới ”.

Thay mặt tổ chức GĐPT Việt Nam, Đại diện BHD TƯ GĐPT Việt Nam công nhận lời phát nguyện của tân BHD GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2012-2016. Đại Đức chứng minh ban đạo từ chúc mừng Đại hội thành công viên mãn ”

Thay mặt Thư ký Đoàn, Huynh Trưởng cấp Tín Minh Thiền Phạm Bá Quyết đọc Báo cáo Tổng kết Đại hội.

Cuối cùng Huynh Trưởng Cấp Tín Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, tân Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh đọc lời cảm tạ, tri ân Chư Tôn Đức, BHD TƯ GĐPT Việt Nam, quý vị Đại biểu đã trợ duyên cho Đại hội Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2012 – 2016 thành tựu viên mãn.

Đại hội Đại biểu Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh bế mạc, hồi hướng và Dây thân ái lúc 16h30 cùng ngày, trong niềm vui mừng của toàn thể Huynh trưởng Đại biểu.

10622721_600940380017300_8899171432997600957_n

Tin và hình ảnh: PV Trang nhà GĐPT Cam Ranh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb