THƠ LỤC ĐỘ

 Để việc học tập và thực hành giáo lý được dể dàng và thuận tiện hơn, xin gửi đến anh chị em Phật tử bài thơ Lục Độ để chúng ta tham khảo.

 

Người con Phật phát tâm rộng lớn

Phải ngày đêm tinh tấn trau dồi

Thực hành SÁU HẠNH không thôi

BA LA MẬT PHÁP Thầy thời dạy khuyên

Hạnh thứ nhất hành tâm Bố Thí

Nội, ngoại tài nhớ nhé đừng quên

Chuyên tâm hoàng pháp vững bền

Mang niềm vô úy nhẹ tênh đến người

Hạnh thứ hai phải luôn Trì Giới

Nguyện giữ gìn bền chí bền tâm

Tránh xa dục vọng mê lầm

Đễ hòng thoát khỏi trói cầm nghiệp mang

Hạnh thứ ba bình tâm Nhẫn Nhục

Bởi biết thân, khẩu, ý vô thường

Quán từ thấm đẫm lòng thương

Mỉm cười hỷ lạc trên đường độ sanh

Hạnh thứ tư luôn luôn Tinh Tấn

“Tứ chánh cần” bốn phẩm nào xa

Tạc lòng diệt sạch tâm ma

Niệm lành nuôi dưỡng ấy là tấn tu

Hạnh thứ năm siêng năng Thiền Định

Tập trung từng niệm xứ không lơi

Quán thân ngũ uẫn chơi vơi

Nhất tâm dẹp vọng tìm nơi an bình

Hạnh thứ sáu phát dương Trí Tuệ

Nội minh bền chánh kiến xá chi

Nương theo kinh kệ tu trì

Đạo thời vững chắc Phật tri kiến mình

Phát nguyện rồi hằng luôn ghi nhớ

Sáu hạnh này tu tập không thôi

Ngày đêm tinh tấn trau dồi

Ắt rằng cõi Phật hiện thời trong ta.

                                                                                                          TRÍCH  phanthanhlanh@gmail

 

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb