Lễ Khai khóa Tu học Huynh trưởng và Đoàn sinh Ngành Thanh – niên khóa 2024

Thực hiện Đề án Phật sự năm 2024 của Ủy viên Nghiên huấn BHD.GĐPT Cam Ranh. Vào lúc 7h30 ngày 30.06.2024, tại Chùa Khánh Phước. Được Ni trưởng viện chủ và Sư cô trụ trì hoan hỷ tạo thắng duyên, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức Lễ Khai khóa các bậc Kiên, Trì, Định của Huynh trưởng và bậc Hòa, Trực của Đoàn sinh Ngành Thanh – năm Tu học 2024.

HTr cấp Tấn Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang – Trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh, Chủ tọa; HTr cấp Tấn Nguyên Thọ Trần Nguyện – Phó Trưởng ban Ngành Nam, HTr cấp Tấn Nhuận Hoa Huỳnh Thị Khánh – Phó Trưởng ban Ngành Nữ, đồng Chủ tọa. Cùng sự hiện diện tham dự của Quý Anh, Chị là Thành viên BHD; Thành viên Hội đồng Tu Học; Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng; học viên các bậc Kiên – Trì – Định và Đoàn sinh Ngành Thanh tại các đơn vị GĐPT trực thuộc.

Sau nghi thức hành chánh, HTr cấp Tấn Quảng Nhu Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Nội vụ BHD, tuyên đọc Quyết định thành lập Ban điều hành Hội đồng Tu học năm 2024, do HTr Nguyên Thọ Trần Nguyện làm Trưởng ban Ban điều hành, và các Nhóm chuyên trách các bậc học HTr và ĐS Ngành Thanh.

Tiếp đến, HTr Nguyên Thọ Trần Nguyện, Phó trưởng ban Ngành Nam kiêm Trưởng ban Ban điều hành Hội đồng Tu học GĐPT Cam Ranh, tuyên đọc Diễn văn khai khóa. HTr Nhuận Hùng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Nghiên huấn BHD, Phó ban Ban điều hành Hội đồng Tu học, thông qua báo cáo Tổng kết tu học niên khóa 2023 và công bố Quyết định khen thưởng những HTr đạt Thủ khoa, Á khoa các bậc học HTr năm 2023, gồm:

+ Thủ khoa Bậc Kiên: HTr Huệ An – Nguyễn Đặng Bảo Khang (GĐPT Ngọc Mỹ)

+ Thủ khoa Bậc Trì (năm thứ hai): Tâm Nguyên – Lê Chí Khang (GĐPT Thanh Sơn)

+ Á khoa Bậc Kiên: HTr Nguyên Hưng – Ngô Nguyễn Thành Long (GĐPT Long Định)

+ Á khoa Bậc Trì (năm thứ hai): Nguyên Từ – Lê Thị Bích Thuyền (GĐPT Long Định)

HTr Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, Trưởng ban BHD, sách tấn Lam viên “…Từ những nhiệm kỳ trước cho đến nhiệm kỳ này, BHD luôn đặt nặng việc tổ chức tu học, huấn luyện Huynh trưởng là mục tiêu hàng đầu trong mọi Phật sự của BHD. Việc tu học và huấn luyện của Huynh trưởng là để trau dồi trí tuệ, tích trữ tư lương nhằm dẫn dắt Đoàn sinh, góp phần giáo dục thế hệ đàn em của mình đi đúng đường hướng trong việc phụng sự Mục đích – Lý tưởng của GĐPTVN. BHD yêu cầu Quý HTr thành viên Hội đồng Tu học, Nhóm chuyên trách các bậc học phải tổ chức điều hành tu học cho các bậc học thật hiệu quả; HTr học viên và Đoàn sinh ngành Thanh cần tinh tấn tu học…”.

Sau nghi thức tụng Tứ Hoằng thệ nguyện và Hồi hướng công đức, ban chủ nhiệm các bậc học tiến hành sinh hoạt riêng từng bậc.

Lễ khai khóa tu học năm 2024 hoàn mãn vào lúc 9 giờ cùng ngày.

Tin: Huệ An – Hình ảnh: Diệu Lý

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb