Ngành nữ GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm 47 năm sinh hoạt và phục vụ tổ chức.

I. DUYÊN KHỞI

 A. CƠ DUYÊN HÌNH THÀNH GĐPT CAM RANH:

Từ đầu thập niên 1950, Cố Hòa Thượng THÍCH THIỆN MINH – lúc bấy giờ là Chánh Hội Trưởng tỉnh hội Phật học Khánh Hòa; cố vấn giáo hạnh của BHD.GĐPT Trung phần – chính là người tiên phong cổ súy thành lập phong trào GĐPT tại tỉnh Khánh Hòa. Đầu năm 1951, Ngài sáng lập và chứng minh lễ ra mắt đơn vị GĐPT đầu tiên của tỉnh Khánh Hòa là GĐPT THIỆN ĐẠO (nay là GĐPT Long Sơn – Nha Trang).
Tiếp theo đó, dưới sự dẫn dắt của Ngài, năm 1952 khởi nguồn từ hai đơn vị đầu tiên là Thiện Tín (nay là GĐPT Từ Vân) và Thiện Đức (nay là GĐPT Từ Ân). Từ đó, phong trào GĐPT tại Cam Ranh được hình thành, tính đến nay đã hơn 60 năm.

B. HÌNH THÀNH BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH:

Năm 1966, quận Cam Lâm trở thành Thị xã Cam Ranh (tương đương cấp Tỉnh). Cũng từ thời điểm đó, Chi Hội Phật học Cam Lâm chính thức trở thành Giáo Hội Phật giáo thị xã Cam Ranh.Theo sự thống nhất của Giáo Hội địa phương và BHD trung ương GĐPT Việt Nam, để điều hành phong trào GĐPT trong toàn thị xã cần thành lập một Ban Chấp Hành GĐPT lâm thời, tiền đề cho việc hình thành BHD.GĐPT Cam Ranh.
Do sự phát triển lớn mạnh của GĐPT Cam Ranh và để phù hợp với hệ thống điều hành chung. Ngày 30.4.1967, Đại hội Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh đầu tiên được cử hành dưới sự chứng minh của Thầy Thích Hạnh Phát – Chánh đại diện thị giáo hội Phật giáo Cam Ranh; chủ tọa là anh Nguyên Tín Nguyễn Châu – đại diện BHD Trung ương GĐPT.VN.
Người nữ HTr đầu tiên được thăng cấp Tín và lãnh trọng trách Phó Trưởng ban ngành nữ BHD Cam Ranh ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên là chị Diệu Xuân Nguyễn Thị Kim Xuyến (hiền thê của cố HTr cấp Dũng Tâm Châu Nguyễn Trưng).
47 năm qua tính từ ngày chính thức là một Ban Hướng Dẫn (năm 1967).Theo dòng thời gian, theo định luật vô thường, GĐPT Cam Ranh cũng có thịnh có suy, có ly có hợp. Nhưng trong cái biến thiên vần vũ ấy, Lam viên vẫn luôn luôn khẳng định mình để tồn tại và vươn lên trong mọi hoàn cảnh; thuận duyên cũng không tự mãn, buôn lung; nghịch duyên cũng không nản lòng oán thán.
47 năm với nhiều thế hệ Đoàn viên cùng chung chịu sự trưởng thành trong cam go, thử thách; rèn luyện tâm Bi-Trí, kiên trung vượt qua bao chông gai chướng ngại để lập thân và giáo dục các thế hệ đàn em để tiếp nối truyền thống cố hữu của Tổ chức.

II.  TIẾN TRÌNH SINH HOẠT CỦA NGÀNH NỮ GĐPT CAM RANH:

Đồng hành với Lam viên ngành Nam, ngành Nữ GĐPT Cam Ranh cũng đã tinh tấn tu học, góp phần vào việc chung xây mái nhà Lam Cam Ranh vững vàng cho đến tận ngày hôm nay.
Những nữ Huynh trưởng đã lần lượt lãnh đạo, dẫn dắt ngành Nữ Cam Ranh từ 1967 đến 2014 là: chị Diệu Xuân Nguyễn Thị Kim Xuyến, chị Nguyên Hòa Hoàng Thị Mỹ Ngọc, chị Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương, chị Tâm Bản Nguyễn Thị Sô.
Ngoài chị Nguyên Hòa Hoàng Thị Mỹ Ngọc đã từ trần, những chị còn lại dù tuổi cao sức yếu vẫn đang đứng vững tại hàng để phục vụ cho tổ chức: chị Diệu Xuân Nguyễn Thị Kim Xuyến hiện nay sinh hoạt tại GĐPT Phước Khánh – Cam Ranh; chị Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương đương kim Trưởng ban;  chị Tâm Bản Nguyễn Thị Sô đương kim Phó Trưởng ban ngành nữ BHD.GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2012 – 2016.
Năm 1969 và mùa hè năm 1974, ngành nữ GĐPT Cam Ranh vinh dự được đón tiếp chị cả Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc về thăm, ủy lạo tinh thần.

· TÓM TẮT SINH HOẠT TRONG GIAI ĐOẠN 2011 – 2014:

1.     Nhân sự: đến nay, số lượng Đoàn viên ngành nữ thường xuyên tại hàng của GĐPT Cam Ranh là 799.
–         Huynh trưởng: 154 chị. Trong đó: HTr cấp Tấn: 02, HTr cấp Tín: 25, HTr cấp Tập: 35. Đã trúng cách Trại Lộc Uyển: 37; Trại A Dục: 47; Trại Huyền Trang: 21; Trại Vạn Hạnh: 02. Hiện có 06 chị đang tham dự Trại Vạn Hạnh VII. Số HTr nữ kiêm nhiệm tham gia công tác phật sự tại BHD là 15 chị (có 03 chị trong Ban Thường vụ). HTr cầm Đoàn Thiếu nữ: 48 chị; HTr cầm Đoàn Oanh Vũ nữ: 66 chị; giữ các chức vụ khác: 24 chị.
–         Đoàn sinh nữ tại 17 đơn vị trực thuộc là 645 em. Chia ra: ngành Đồng: 368 em; ngành Thiếu: 277 em.
2.     Phật sự trọng tâm đã thực hiện:
–         Nữ Đoàn viên luôn tinh tấn trong tu học và sinh hoạt. Thể hiện tinh thần trung kiên, thống thuộc. Trưởng dưỡng công hạnh, tác phong, tư cách của một người nữ Đoàn viên GĐPT theo đại hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm và hạnh nguyện của người chị cả Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc.
–         Trên 98% thực hiện tốt Nội qui hình thức GĐPT từ đồng phục, kỳ hiệu, cấp phù hiệu. Tình trạng HTr và ĐS ngành Nữ mặc Trại phục khi đi sinh hoạt đến nay đã hạn chế rất nhiều.
–         Hằng năm đều duy trì tổ chức kỷ niệm ngày Hạnh truyền thống để Chị Em Lam viên ôn lại những việc đã làm, soi rọi lại mình, giao lưu học tập lẫn nhau những điều hay, ý đẹp… Qua đó, tự thân mỗi Chị Em chiêm nghiệm, quán chiếu để tinh tấn sinh hoạt – tu học, trau dồi đức hạnh hầu trưởng dưỡng đạo tâm, hy hiến cho mục đích – lý tưởng của GĐPT Việt Nam. Quy mô tùy duyên nhưng vẫn theo định hướng cứ 2 năm một lần sẽ tổ chức Trại Hạnh Tâm Chánh tập trung toàn ngành Nữ, những năm khác thì đơn vị hoặc Liên đơn vị phối hợp tác lễ.
Riêng năm 2013 Trại Hạnh tổ chức trong 2 ngày đêm với trên 350 HTr và ĐS ngành nữ tham dự. Hình thức và nội dung Trại phong phú, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Trại vinh dự được đón phái đoàn ngành nữ BHD Trung ương về thăm và tham dự suốt thời gian Trại.

III.           HỒI HƯỚNG:

Nhân kỷ niệm 50 năm ngành nữ GĐPT Việt Nam sinh hoạt riêng ngành và 25 năm húy nhật của chị Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc. Để sống xứng đáng là người nữ Đoàn viên của tổ chức GĐPT Việt Nam;  ngành nữ GĐPT Cam Ranh nguyện sách tấn nhau phát tâm lập nguyện:
 –         Tu học pháp môn nhĩ căn viên thông của đức Quan Thế Âm, là huân tập tự tánh biết lắng nghe – quán chiếu những tiếng đời thở than đau khổ như thật, phát huy trí tuệ sáng suốt, khởi tâm từ bi vô lượng như đoá sen trắng muốt, toả ngát hương thơm trên mặt hồ gợn sóng, thương xót mọi người chung quanh, tùy duyên thị hiện chuyển hoá, đem đến cho tha nhân một nguồn giải thoát – an lạc, chân hạnh phúc thực sự. Để thành toàn được công hạnh huyền nhiệm nói trên, người nữ Phật tử phải thực hiện trọn vẹn bốn hạnh của Bồ tát Quán Thế Âm, đó là Tứ Vô Lượng Tâm: Từ – Bi – Hỷ – Xả.
 –         Noi theo “Hương đức hạnh Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc – người chị Cả tôn quý của Ngành Nữ GĐPT Việt Nam” để rèn luyện đức tính;  sống Hòa Hợp – Thanh Tịnh – Thương Yêu; trung kiên phụng sự lý tưởng Áo Lam.
 –         Để phát triển ngành nữ GĐPT Cam Ranh toàn diện cả về số lượng lẫn chất lượng, Đoàn viên nữ Cam Ranh phải thực sự vào đời, bằng tâm nguyện từ bi, ứng hiện mọi diệu pháp thiện xảo, tạo nhiều thiện duyên, khơi nguồn tâm thức, dìu dắt các bạn còn chơ vơ lạc lõng ngoài thế gian ảo hoá, mãi mê lăn lóc trong chốn trần ai nhốn nháo nhanh chóng bước vào đường đạo, tham gia sinh hoạt GĐPT.
– Xin kính vọng nén tâm hương tưởng niệm ân đức chư Thánh Tử Đạo, chư Ân Sư, tiền bối hữu công, Lam viên quá cố. “ Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ”.
– Xin kính vọng tri ân chị cả Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc nhân kỷ niệm húy nhật lần thứ 25 của chị,  thế hệ chúng em hôm nay nguyện vững tâm dũng chí chèo lái đưa chiếc thuyền Lam Cam Ranh đi đúng Chánh pháp và đường hướng, mục đích GĐPT.Việt Nam  để cuộc sống nở hoa, tỏa ngát Thanh Khiết Hương.
– Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức giáo phẩm, cố vấn giáo hạnh đã tạo thắng duyên lành cho chúng con được sinh hoạt; che chở, bảo ban, giáo dưỡng để cho chúng con không ngừng trưởng thành huệ mạng trong khung trời giác ngộ, giải thoát.
– Xin cảm niệm công đức của BHD Trung ương, của quý chị lãnh đạo ngành nữ đã thương yêu, dìu dắt chúng em trên lộ trình đầy gian nan, thử thách của con thuyền Gia Đình Phật Tử Việt Nam để cùng nhau hân hoan về bến bờ pháp lạc.

Tâm Bản – Nguyễn Thị Sô

Phó Trưởng ban ngành Nữ BHD.GĐPT Cam Ranh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb