Thông tin: Lịch thăm viếng các đơn vị trực thuộc của BHD.GĐPT Cam Ranh.

sen 2

Theo đề án Phật sự năm 2014, BHD thông tri lịch thăm viếng thường kỳ các đơn vị trực thuộc như sau:

  1. Thời gian và các phái đoàn:

Ngày 12/10/2014, lúc 14 giờ:

–  ĐV Thạnh Nhuận: A. Xự, A. Hòa, C. Hương, C. Ánh Hồng

–  ĐV Thiên Bình: A. Văn Cường, A. Khanh, A. Song

–  ĐV Long Định: A. Nguyện, A. Mạnh Cường, A. Lê Thắng, C. Vân, C. Dậu

–  ĐV Từ Ân: Chị Sô, A. Hữu, A. Hải, C. Khánh

Ngày 19/10/2014, lúc 14 giờ:

–  ĐV Từ Hiệp: A. Ẩn, A. Tiến, A. Quý, C. Thêm

– ĐV Thanh Sơn: A. Quyết, A. Khanh, A. Tuấn, C. Nguyệt

– ĐV Kỳ Viên: C. Sô, A. Nguyện, A. Hồng Xuân, A. Song, C.Ly

Ngày 26/10/2014, lúc 14 giờ:

 ĐV Tây Thiên: A. Xự, A. Văn Cường, A. Đậm, C. Mẫn

– ĐV Phước Hải: A. Ẩn, A. Cư, C. Nguyệt, C. Cúc

– ĐV Phước Khánh: A. Quyết, A. Hải, C. Hương, C. Dậu

Ngày 02/11/2014, lúc 14 giờ:

– ĐV Hòa Do: A. Xự, A. Long, C. Hồng, C. Hà Sơn

– ĐV Ngọc Mỹ: A. Hữu. A. Nức, A. Lê Thắng, C. Nguyệt

– ĐV Quảng Phúc:  A. Quang, A. Chí Thắng, C. Vân, C. Hương

* Riêng các  ĐV Thanh Lợi, ĐV Từ Lâm, ĐV Cam Bình: Toàn Ban Thường vụ BHD sẽ đến thăm viếng sau khi bàn bạc với đơn vị về thời gian thích hợp.

  1. Chương trình sinh hoạt của các phái đoàn BHD khi về thăm đơn vị:

– Đảnh lễ vấn an chư Tôn đức trụ trì.

Dự buổi lễ Phật và lễ GĐPT thường tuần cùng với đơn vị.

Kiểm tra và kiểm diện sĩ số HTr và ĐS.

Kiểm tra Nội quy hình thức (Kỳ hiệu, đồng phục, huy hiệu, cấp hiệu, phù hiệu)

Kiểm tra đề án sinh hoạt, tu học năm 2014 của Gia Đình và các Liên Đoàn.

Kiểm tra việc quản trị hành chánh, các loại sổ sách chuyên dụng.

Kiểm tra việc tổ chức tu học cho Đoàn sinh

Nhận xét, góp ý và ghi nhận những ý kiến, nguyện vọng của đơn vị. Kết Dây

  thân ái.

 VP.BHD. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb