HTr Thị Nguyên – Nguyễn Đình Khôi chính thức xuất gia

Huynh trưởng Thị Nguyên – Nguyễn Đình Khôi, nguyên Tổng Thư Ký BHD TƯ GĐPT Việt Nam
đã thế phát xuất gia.
Sáng ngày 18.01.2015, Thượng tọa trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên và các vị tôn túc trong tông môn tổ chức Lễ xuất gia: Huynh Trưởng Thị Nguyên -Nguyễn Đình Khôi, nguyên Tổng Thư Ký BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, được Bổn sư Thượng Toạ Thích Trúc Thông Phổ, thành viên Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang thế phát xuất gia, truyền thụ 10 giới Sadi và đắp Y đúng theo nghi thức của thiền môn, ban pháp hiệu Thích Trúc Thạnh Không. Xuất gia là một tâm hạnh rất cao cả, siêu vượt cả thế gian, vì đã làm việc mà người thường khó làm được. Ngài Đạo An khuyên nhắc môn nhân như sau: “Xuất gia vì đạo rất nặng rất khó chẳng thể tự xem thường, chẳng thể tự cho là dễ dàng. Nghĩa là gánh vác đạo đức, đeo mang nhân nghĩa, vâng giữ tịnh giới đến chết mới thôi. Còn khó là sao? Nghĩa là, dứt lìa thế tục cắt đứt hẳn đường ân ái, xa tình đổi tánh chẳng đồng với mọi người, làm những điều mà người không thể làm, cắt đứt những điều người không thể cắt, nhẫn chịu khổ nhục, bỏ cả thân mạng nên gọi là khó, được tên là đạo nhân”.
BBT Trang Nhà GĐPT Việt Nam.
Nguồn www.gdptthegioi.org
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb