Hội đồng tu học (BHD Cam Ranh) họp triển khai Phật sự.

Hình0158

Để chuẩn bị cho lễ “tổng khai khóa các bậc học trường kỳ của HTr và ĐS năm học 2015”, sáng ngày 08 tháng 3 năm 2015, Hội đồng tu học (thuộc BHD Cam Ranh) đã tổ chức phiên họp để triển khai các Phật sự:

1. Tổng kết tình hình tu học năm 2014.

2. Thảo luận Đề án phương thức tổ chức tu học và nhân sự bảo huynh, trợ khóa năm 2015.

3. Các công việc chuẩn bị cho lễ “Tổng khai khóa” vào ngày 05/4/2014 (17/2 Ất Mùi)

Tham dự phiên họp gồm có chị Trưởng ban và các anh chị Thường vụ BHD Cam Ranh; quý anh chị Ủy viên và phụ tá Ủy viên các ngành Thanh, Thiếu, Oanh; quý anh chị nguyên là Bảo huynh, Trợ khóa các bậc học HTr năm 2014.

Hình0205

Hình0161

Hình0159

Hình0162

Hình0163

Hình0165

Hình0166

Hình0167

Hình0168

Hình0169

Hình0170

Hình0172

Hình0173

Hình0174

Hình0179

Hình0180

Hình0181

Hình0182

Hình0183

Hình0184

Hình0186

Hình0188

Hình0189

Hình0191

Hình0192

Hình0196

Hình0199

Hình0202

Hình0203

Hình0204

Hình0164

Tin và hình ảnh: Phóng viên Trang nhà gdptcamranh.net

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb