Thông tư: Tổ chức Lễ cầu siêu – Lễ cầu an cho nạn nhân bị động đất ở Nepal

dong_dat_nepal_2-1

43. VanThuThongBao LeCauSieu-LeCauAn DongDatTai NePan -30.04.2015_00143. VanThuThongBao LeCauSieu-LeCauAn DongDatTai NePan -30.04.2015_002

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb