Thông tư chiêu sinh Trại A Dục 13 và Huyền Trang 5/2015 BHD Cam Ranh

dh_19-5-2014173449

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG

BAN HƯỚNG DẪN CAM RANH

———-

Số : 39/2015/HDCR/TB

           

             GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

                       BI – TRÍ – DŨNG

                                ******

               PL. 2559

               Cam Ranh ngày 14 tháng 05 năm 2015

  THÔNG TƯ CHIÊU SINH

TRẠI SINH TRẠI HLHTr A DỤC KHÓA 13, HUYỀN TRANG KHÓA 5

             –         Căn cứ đề án Phật sự năm 2015 của Ủy viên Nghiên Huấn được BHD.GĐPT Cam Ranh thông qua trong Hội nghị ngày 01/3/2015.

             –         Chiếu biên bản cuộc họp Thường vụ BHD ngày 13/5/2015.

                   Nay BHD.GĐPT Cam Ranh ban hành Thông tư chiêu sinh Trại sinh Trại HLHTr cấp I A Dục – khóa 13 và Trại HLHTr cấp II Huyền Trang – khóa 5 cho những HTr đang sinh hoạt thường xuyên tại các Đơn vị GĐPT trực thuộc như sau:

                    I. ĐIỀU KIỆN TRẠI SINH:

                    A. Trại HLHTr cấp I A Dục:  

  1. Đối tượng 1:

          + Tuổi đời từ 22 tuổi trở lên (sinh từ năm 1993 trở về trước).

          + Đã trúng cách Trại HLHTr sơ cấp Lộc Uyển.

          + Đã trúng cách bậc Trì toàn phần và đang tham gia bậc học cao hơn trong năm 2015.

       2. Đối tượng 2:

          + HTr đã được đặc cách xếp cấp Tập nhưng chưa dự Trại A Dục.

        3. Đối tượng đặc cách:

          + HTr là thành viên BHD; HTr đang giữ chức vụ Gia trưởng, Quyền Liên Đoàn trưởng, Quyền Đoàn trưởng.

          + Đã trúng cách Trại HLHTr sơ cấp Lộc Uyển.

          + Đã trúng cách bậc Trì 1 – Đang học bậc Trì 2 năm 2015.

                    B. Trại HLHTr cấp II Huyền Trang:

          + Tuổi đời từ 25 tuổi trở lên (sinh từ năm 1990 trở về trước).

          + Đã trúng cách Trại HLHTr cấp I A Dục.

          + Đã thọ cấp Tập

          + Đã trúng cách bậc Định toàn phần và đang tham gia bậc học cao hơn trong  năm 2015.

                       II. HỒ SƠ TRẠI SINH:

                       A. Trại HLHTr cấp I A Dục: (mỗi loại văn kiện 1 bản)

  1. Đối tượng 1:

          + Đơn xin tham dự Trại (mẫu số 16.BHD.TƯ – tập tài liệu hành chánh)

          + Bản sao Chứng chỉ (hoặc QĐ) trúng cách Trại Lộc Uyển

          + Bản sao Chứng chỉ (hoặc QĐ) trúng cách bậc Trì 2 (toàn phần)

          + 2 tấm ảnh 3×4 (mặc đồng phục, nam có đội mũ tứ ân): 1 dán vào đơn; 1 kèm theo hồ sơ (ghi Họ tên, Pháp danh, Đơn vị sau ảnh).

        2. Đối tượng 2:

          + Đơn xin tham dự Trại (mẫu số 16.BHD.TƯ – tập tài liệu hành chánh)

          + Bản sao Quyết định xếp cấp Tập.

          + 2 tấm ảnh 3×4 (mặc đồng phục, nam có đội mũ tứ ân): 1 dán vào đơn; 1 kèm theo hồ sơ (ghi Họ tên, Pháp danh, Đơn vị sau ảnh).

         3. Đối tượng đặc cách:

          + Đơn xin tham dự Trại (mẫu số 16.BHD.TƯ – tập tài liệu hành chánh)

          + Bản sao Chứng chỉ (hoặc QĐ) trúng cách Trại Lộc Uyển

          + Bản sao Quyết định trúng cách bậc Trì năm thứ nhất.

          + 2 tấm ảnh 3×4 (mặc đồng phục, nam có đội mũ tứ ân): 1 dán vào đơn; 1 kèm theo hồ sơ (ghi Họ tên, Pháp danh, Đơn vị sau ảnh).

                          B. Trại HLHTr cấp II Huyền Trang: (mỗi loại văn kiện 1 bản)

          + Đơn xin tham dự Trại (mẫu số 17.BHD.TƯ – tập tài liệu hành chánh)

          + Bản sao Chứng chỉ (hoặc QĐ) trúng cách Trại A Dục

          + Bản sao Quyết định xếp cấp Tập.

          + Bản sao Quyết định trúng cách bậc Định 3 (toàn phần).

          + 2 tấm ảnh 3×4 (mặc đồng phục, nam có đội mũ tứ ân): 1 dán vào đơn; 1 kèm theo hồ sơ (ghi Họ tên, Pháp danh, Đơn vị sau ảnh).

                          III. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN HUYNH TRƯỞNG ĐƠN VỊ:

           – Đề nghị Ban Huynh Trưởng các Đơn vị chọn HTr trực thuộc hội đủ điều kiện Trại sinh theo mục I ghi trên để yêu cầu HTr đương sự lập hồ sơ Trại sinh.

          – Ban Huynh Trưởng tiếp nhận hồ sơ Trại sinh, kiểm tra văn kiện, lập phiếu chuyển gửi về VP.BHD hạn cuối ngày 01.6.2015.

          Nay Thông tư đến BHT các Đơn vị GĐPT trực thuộc và A/C thành viên BHD để chiếu hành theo phần hành trách nhiệm .

          Kính chúc Phật sự viên thông. Trân trọng kính chào Tinh Tấn./-

                                                                                                                                                                                                                 TRƯỞNG BAN

                                                                                                                                                                                        Tâm Hải CÔNG TẰNG TÔN NỮ LƯƠNG

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb