Văn nghệ mừng Phật Đản PL.2559 – GĐPT Từ Hiệp

DSC_0301 (FILEminimizer)

Đêm 11/4 Ất Mùi (28/5/2015) tại chùa Từ Hiệp xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm

DSC_0266 (FILEminimizer)

DSC_0269 (FILEminimizer)

DSC_0313 (FILEminimizer)

DSC_0314 (FILEminimizer)

DSC_0370 (FILEminimizer)

DSC_0272 (FILEminimizer) 

DSC_0275 (FILEminimizer)

DSC_0281 (FILEminimizer)

DSC_0283 (FILEminimizer)

DSC_0284 (FILEminimizer)

DSC_0287 (FILEminimizer)

DSC_0288 (FILEminimizer)

DSC_0290 (FILEminimizer)

DSC_0292 (FILEminimizer)

DSC_0293 (FILEminimizer)

DSC_0297 (FILEminimizer)

DSC_0301 (FILEminimizer) 

DSC_0302 (FILEminimizer)

DSC_0309 (FILEminimizer)

DSC_0310 (FILEminimizer)

DSC_0315 (FILEminimizer)

DSC_0319 (FILEminimizer)

DSC_0320 (FILEminimizer)

DSC_0325 (FILEminimizer)

DSC_0326 (FILEminimizer) 

DSC_0330 (FILEminimizer)

DSC_0332 (FILEminimizer)

DSC_0336 (FILEminimizer) 

DSC_0341 (FILEminimizer)

DSC_0347 (FILEminimizer)

DSC_0353 (FILEminimizer)

DSC_0354 (FILEminimizer)

DSC_0358 (FILEminimizer)

DSC_0359 (FILEminimizer)

DSC_0364 (FILEminimizer)

DSC_0366 (FILEminimizer)

DSC_0367 (FILEminimizer)

DSC_0372 (FILEminimizer)

DSC_0374 (FILEminimizer) 

DSC_0378 (FILEminimizer)

DSC_0380 (FILEminimizer)

DSC_0384 (FILEminimizer) 

DSC_0386 (FILEminimizer)

DSC_0389 (FILEminimizer)

DSC_0391 (FILEminimizer)

DSC_0392 (FILEminimizer)

Ảnh: Vạn Vương Phan Tấn Pháp

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb