Phái đoàn BHD thăm các đơn vị trực thuộc tại Cam Lâm.

ta

Từ  tháng 05/2015 đến nay, BHD đã và đang cử nhiều phái đoàn đến thăm viếng các đơn vị trực thuộc để đôn kiểm, góp ý cho Ban Huynh trưởng Gia Đình hoàn thiện các mặt sinh hoạt từ hình thức đến nội dung. Trước đó, vào ngày 3/5/2015, BHD đã thăm 3 Đơn vị: Thạnh Nhuận, Thiên Bình và Long Định.

Tiếp tục chương trình thăm viếng, chiều ngày 14/6/2015, BHD cử 3 phái đoàn:

– Phái đoàn thứ nhất đến thăm đơn vị Thanh Lợi, do chị Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương làm Trưởng đoàn, cùng với các Anh, Chị Quảng Đạo Nguyễn Văn Nức, Quảng Nhu Nguyễn Mạnh Cường, Từ Ngọc Nguyễn Thị Mẫn.

– Phái đoàn thứ hai đến thăm đơn vị Từ Ân, do chị Tâm Bản Nguyễn Thị Sô làm Trưởng đoàn, cùng với các Anh, Chị Nguyên Bình Lưu Xự, Nguyên Đồng Sử Hồng Xuân, Diệu Đức Nguyễn Thị Thêm.

– Phái đoàn thứ ba đến thăm đơn vị Thanh Sơn, do anh Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang làm Trưởng đoàn, cùng với các Anh Chúc Gia Lê Đình Cư, Minh Lễ Lê Thắng, Nhuận Hùng Nguyễn Anh Tuấn.

Tại mỗi nơi đến, phái đoàn BHD đảnh lễ vấn an chư Tôn đức trụ trì; cùng dự suốt buổi sinh hoạt của Đơn vị; họp Ban Huynh trưởng để kiểm tra số lượng Đoàn viên, công tác quản trị hành chánh, đánh giá tình hình thực hiện Nội quy hình thức GĐPT, góp ý những phương diện còn khiếm khuyết trong sinh hoạt và tu học.

Lịch thăm viếng các Đơn vị còn lại sẽ được tiếp tục cho đến cuối tháng 7 năm 2015.

HÌNH ẢNH THĂM VIẾNG ĐƠN VỊ TỪ ÂN

Ảnh: Nhật Trường – Nhật Văn

HÌNH ẢNH THĂM VIẾNG ĐƠN VỊ THANH SƠN

11418922_1594908877433934_5441082121833947916_o

10682308_1594908900767265_8102523995454324513_o

11415504_1594908804100608_7280134308772636142_o

11411639_1594908777433944_6021425439874956422_o

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb