Hình ảnh Liên trại A Dục XIII – Huyền Trang V (giai đoạn 2)

22078758672_d1b9bcd446_z

Trong hai ngày 10 và 11/10/2015 Liên Trại HLHT A Dục khóa XIII – Huyền Trang V của GĐPT Cam Ranh tiếp tục chương trình huấn luyện giai đoạn 2.

21467820544_d6b321ee78_z

21905896259_c43c537389_z

NGÀY 10/10/2015

NHẬP TRẠI

21904407790_ba1bf0e6fa_z

21905494109_70062184db_z

22102401661_5f3640eae4_z

22092351215_03681c64de_z

21904064610_27007e38dc_z

21904035640_0115199bf8_z

HỌC KHÓA 7

21904223318_ae24636aae_z

21902008540_5821599729_z

21905173439_90cf63ca5f_z

21905194069_46d6561935_z

HỌC KHÓA 8

22092002575_811ede0b83_z

22092138765_3250d0f4ee_z

SINH HOẠT THƯ GIÃN

21469145884_57c2b4071c_z

22065687636_ccb4299229_z

21903746260_184899bb70_z

21903894098_299318a083_z

22091688745_210174f9e0_z

HỌC KHÓA 9

21470092943_9f4bfc1566_z

21903328478_e394631aa6_z

22078709652_28b2c0487b_z

21903307478_0c0261e993_z

22082543296_b3b3d38800_z

GIẢI NGHI – MẠN ĐÀM

22096174302_6b99ab78dc_z

22096163332_184133b030_z

21485888504_6624fa8df9_z

22082475866_2df8dc9462_z

22108643735_e424cbbba1_z

21920442800_9ed120ba12_z

21921601189_34beb5054d_z

22108512615_cdc94a2640_z

VUI QUANH ĐÈN

22101171591_2eef0c70de_z

22078639832_d469dc2d32_z

21903229228_cbb0cf1a8f_z

21904193119_c0afbba461_z

21903204978_97cf216dff_z

21468238874_d2aea4c619_z

22078300792_5d242e5897_z

22078572442_23fb42e77a_z

22078551452_c7bdc00778_z

21903135598_690b47480f_z

21903112898_e96ea6e9bc_z

21903097738_47c1e401f1_z

21902835230_3ba11dfbce_z

22078475172_5d21bae039_z

21903041598_e23ec345e1_z

21468078484_1c6112facd_z

22078410612_b1045cd26a_z

22078450522_6f83981aba_z

22090901095_b64a84445f_z

21903975719_2352c1e2f5_z

21902985538_c45f0b3d2c_z

21469708553_8d898e5372_z

NGÀY 11/10/2015

LỄ PHẬT ĐẦU NGÀY

21902551940_fd981f370a_z

21467895954_71de475d83_z

21903843899_026cedd625_z

22064587366_468e246c75_z

21902885418_e77fed4413_z

22100815001_3c012a1605_z

21902821148_fefacaa4eb_z

21902538410_872eea2d00_z

21903711259_2edba16a56_z

LỄ GĐPT – CÂU CHUYỆN DƯỚI CỜ

21902420910_7f134604ee_z

22078079992_eed35ea517_z

21902665788_96c63c941b_z

21467649484_83121c8990_z

21903618289_ab1ed2eb13_z

HỌC KHÓA 10

22090421095_1b3db1d65c_z

22100431851_df415a91ca_z

21902153300_c0a8de3bfe_z

22090426545_65b227676e_z

21902244990_bae705605e_z

HỌC KHÓA 11

22118508341_3e87186a44_z

21485637014_e78780e986_z

22100321781_a0f33ba168_z

21903287788_824d354929_z

HỌC KHÓA 12

21467357324_1ebc682cf0_z

12087290_973596676039771_5429913955541909516_o

21902335238_60e7bd6bed_z

21467369964_9674d0d40b_z

21904365099_450f2f7c27_z

 Ảnh: Phước Chiếu và Nhật Trường

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb