GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CÓ CÒN ĐƯỢC TIẾP TỤC SINH HOẠT TU HỌC NỮA HAY KHÔNG?

 

Dựng cờ

LỜI HUẤN THỊ CỦA CHỊ CẢ TÂM CHÁNH – HOÀNG THỊ KIM CÚC

TẠI ĐẠI TRAI ĐÀN CHẨN TẾ KỲ SIÊU HIỆP KỴ GĐPT GIA ĐỊNH NĂM 1980 

“…Như trên đã nói dân tộc còn thì đạo pháp còn, mà đạo pháp còn thì Gia Đình Phật Tử còn. Vì Gia Đình Phật Tử là một tổ chức được sinh ra trong lòng đạo pháp và dân tộc và lớn lên do sự nuôi dưỡng của dân tộc và đạo pháp với một mục đích là phụng sự cho đạo pháp, phục vụ cho dân tộc.
GĐPT không phải sinh ra để chiếm một thế đứng trong xã hội để mưu cầu địa vị và quyền lợi vật chất, GĐPT phục vụ đạo pháp và dân tộc không vì địa vị vật chất trong xã hội, GĐPT lại không phải là một sản phẩm của ngoại lai du nhập để có ý đồ tạo hậu thuẫn cho ngoại bang. Như vậy được tiếp tục sinh hoạt tu học nữa hay không là do chúng ta, do lớp người Huynh trưởng đã được đào tạo trong nhiều thế hệ với ý niệm vì đạo mà dấn thân, vì lý tưởng mà hy sinh.
Nếu chúng ta đều có một ý niệm như vậy, có một lập trường vững chắc để thực hiện trọn vẹn lời nguyện của mình trước Tam Bảo: Dù hư không này có bị hủy hoại mất đi, nhưng tâm Bồ Đề của con vẫn không lay chuyển và bốn lời nguyện: Chúng sanh không số lượng thề nguyện đều độ khắp. Phiền não không cùng tận, thề nguyện đều dứt sạch. Pháp môn không kể xiết, thề nguyện đều tu học. Phật đạo không gì hơn, thề nguyện được viên thành.
Được như vậy thì lo gì GĐPT không tồn tại để tiếp tục sinh hoạt và tu học, và luôn ghi nhớ “Con sư tử chết không vì ai khác mà chết vì con trùng trong xương thịt của nó…”.

(Trích từ: GĐPT GIA ĐỊNH NỬA THẾ KỶ PHỤNG SỰ)

tinh tan

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb