Hình ảnh: Lễ Báo Ân tại GĐPT Từ Hiệp (Năm 2016 – PL.2560)

Sáng ngày 15/7/ÂL (17/8/2016) tại Chùa Từ Hiệp. GĐPT Từ Hiệp cử hành lễ Báo Ân, Cài Hoa Hồng dưới sự chứng minh của Đại đức trụ trì Thích Trí Niệm –  ân sư cố vấn giáo hạnh.
Dưới đây là những hình ảnh ghi lại diễn tiến của buổi lễ.
Hình ảnh: CTV Trang nhà tại GĐPT Từ Hiệpdigg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb