GĐPT Cam Ranh đảnh lễ Giác Linh Hòa thượng Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

15135858_568935539980718_8444384257593061026_n

Sáng ngày 22/11/2016, tại chùa Sắc Tứ Long Sơn, thành phố Nha Trang. Phái đoàn Ban Hướng dẫn và các đơn vị thuộc Gia đình Phật tử Cam Ranh đã vân tập trước linh đài, thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng đạo hiệu thượng Thiện hạ Bình – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Trưởng BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa – Bậc Tăng tài đã thể hiện trong suốt cuộc đời một tinh thần phụng sự không biết mệt mỏi vì lý tưởng Bồ Tát đạo, vì sự hưng thịnh của Đạo pháp và Dân tộc.

Đặc biệt, đối với tổ chức Gia đình Phật tử, Ngài đã đại từ mẫn cố giáo dưỡng, bao dung cho sinh hoạt của Gia đình Phật tử toàn tỉnh Khánh Hòa suốt từ năm 1968 cho đến khi Ngài viên tịch.

Với niềm kính tiếc vô hạn, toàn thể Lam viên GĐPT Cam Ranh thành kính đảnh lễ tưởng niệm, thọ tang, nhất tâm  nguyện cầu Giác linh Hòa thượng Cao Đăng Thượng Phẩm.

NAM MÔ LÂM TẾ TỨ THẬP TAM THẾ, VIỆT NAM PHẬT GIÁO GIÁO HỘI CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG PHÓ PHÁP CHỦ, KHÁNH HÒA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRỊ SỰ BAN TRƯỞNG BAN, XUÂN KINH THIỀN TÔN TỔ ĐÌNH – KHÁNH HÒA SẮC TỨ LONG SƠN NHỊ TỰ TRÚ TRÌ HÚY THƯỢNG TÂM HẠ ĐỊA, TỰ THIỆN BÌNH, HIỆU CHÁNH TÂM TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG GIÁC LINH THÙY TỪ CHỨNG GIÁM.

(Ảnh: HTr Trương Văn Tạo – GĐPT Khánh Hòa & HQ)

15094272_990523444385031_3658869729019625793_n

15193429_568935503314055_7235291085118556033_n

15095626_568935746647364_4436870358633291173_n

14563524_568935799980692_2761756703317201322_n

15094876_568935836647355_7681867047493596476_n

15192526_568935856647353_2192211929373654198_n

15181643_568935899980682_1445071680047043949_n

15192655_568936016647337_8402959129067351547_n

15135945_990523164385059_1941587970485836232_n

15178072_568936063313999_4987762551136402524_n

15203406_990523037718405_1609816957708062768_n

15107337_990522901051752_2406164465342333344_n

15178229_568936253313980_7961921412665717536_n

15078580_568936323313973_8105046374493988452_n

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb