Cảm niệm Phật Đản PL.2561 – Hòa Thượng Thích Đức Chơn

CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2561

Kính lạy Đức Phật danh hiệu bậc Thánh dòng họ Thích, đấng Cha Lành, đấng Đạo Sư của cả Nhân – Thiên

Hôm nay, một lần nữa tất cả chúng con lại cùng nhau hòa hợp dưới chân hóa thân đản sanh của Ngài, vui mừng kỷ niệm lần thứ 2.641 ngày Ngài xuất hiện ở thế gian, đem thông điệp về ánh sáng trí tuệ và từ bi của một Đức Phật gửi đến nhân loại. Bức thông điệp chỉ cho con người thấy khả năng làm Phật trong bản thân mọi loài, để phát huy và phát triển, nhằm thấy rõ và giải quyết mọi vấn đề trong tồn tại của mình, chuyển hóa cuộc sống của mình từ bóng tối đến ánh sáng, từ khổ đau đến an vui. Chúng con, một số ít ỏi trong vô lượng chúng sanh được thấm nhuần ân giáo hóa từ thông điệp ấy, kính dâng lên Ngài tất cả những gì chúng con có được để báo ân trong muôn một. Kính xin Ngài thương xót chứng minh.

Kính bạch Chư Tôn Đức.
Kính thưa toàn thể Phật Tử.

Đại lễ kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Từ Phụ chính là một thiện duyên lớn giúp người con Phật trổi dậy những thiện căn đã gieo trồng, và cảm nghiệm những chánh pháp vi diệu mà mình đã thấm nhuận.

Bằng giáo lý về tính chất vô ngã của tất cả các pháp sinh khởi qua nguyên lý tương quan, Đức Thế Tôn đã đặt nền móng tư tưởng cho việc giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ của thần linh hay vật chất. Giáo lý này mở ra cái sự thật rằng con người chịu lấy trách nhiệm kiến tạo đời sống của mình qua mọi hoạt động của mình. Khổ hay sướng là kết quả của hành vi thiện hay ác. Đây là lý do cho thấy tại sao đối với bản thân, Đức Thế Tôn luôn luôn phủ nhận Ngài là Giáo Chủ, là lãnh đạo tối cao của Tăng, mà chỉ nhận là một Đạo Sư, một người chỉ dẫn đường tốt cho chúng sanh đi. Mặc dầu, dưới con mắt của tất cả các đệ tử, Ngài mãi mãi là chỗ y cứ, là cội nguồn của Chánh Pháp. Còn đối với đệ tử, Ngài luôn luôn khai thị, khuyến khích, và làm họ hoan hỷ vững tiến trong việc hộ trì các căn, rèn luyện chánh niệm và thực hành con đường chân chánh để hoàn thiện bản thân, dẫn đến sự giải thoát hoàn toàn khổ đau, và thành tựu một cuộc sống an vui cho mình và người.

Vô Ngã, trong giáo lý Ngài dạy, không phải phủ nhận hiện hữu của bản thân mình, của người khác hay của muôn vật. Vô ngã trước hết và chủ yếu là sự từ bỏ ấn tượng cái tôi luôn ám ảnh và chi phối nội tâm mình. Chính cái ý thức này đã làm dấy lên những tâm lý tham lam, hận thù và kiêu mạn đầy dơ bẩn, đẩy tất cả hành vi của mọi loài bị nhận chìm trong ác đạo. Vô ngã như vậy chính là điều kiện tiên quyết làm cho tâm trong, trí sáng, tạo tiền đề cho việc chuyển hóa bản thân và cho việc kiến thiết một thế giới an lành, ở đó mối quan hệ mình với người là mối tương quan được xây dựng trên ý thức làm lợi ích cho nhau. Nó loại bỏ tập quán đấu tranh sinh tồn đầy vị kỷ, tham vọng, và tự tôn, trong suốt dòng lịch sử bi hùng, đẫm máu và nước mắt của nhân loại.

Nhờ đặt sinh hoạt và phát triển của đạo mình trên nên tảng giáo lý vô ngã, lịch sử Phật Giáo trên hai ngàn rưỡi năm qua là lịch sử của một tôn giáo đem ánh sáng trí tuệ và an lạc đến cho nhân loại. Vì vậy ngày đản sanh của Đức Từ Phụ được cơ quan Liên Hiệp Quốc chọn làm ngày lễ tôn giáo vì hòa bình cho thế giới.

Thừa hưởng dư huệ của đấng cha lành, tất cả những người con Phật muốn đền đáp thâm ân cao cả ấy trong dịp lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Đạo Sư, thì không có sự cúng dường nào có ý nghĩa thiết thực bằng việc nỗ lực thực hiện trọn vẹn giáo lý vô ngã Ngài dạy, để chuyển hóa bản thân và lợi ích cho mọi người. Có như vậy, chúng ta mới có đủ khả năng để vượt qua được những thách thức trong bản thân, trong tổ chức của mình và của xã hội trên bước đường hoằng pháp lợi sanh.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ chúng ta luôn giữ được chánh niệm vô ngã trong từng ý nghĩ; lấy đó làm ngọn đèn soi sáng mọi hành vi trên con đường đi đến Tự Giác và Giác Tha.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Sa-môn THÍCH ĐỨC CHƠN
Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già
Viện Chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam

Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đổng Tăng Gìà
THÍCH ĐỨC CHƠN
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb