Bản tin số 2: Tang lễ Huynh trưởng Diệu Mai – Nguyễn Thị Dậu

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Banner-Tang-le-chi-Dau-01.jpg

LỄ TRUY THĂNG CẤP TẤN & TƯỞNG NIỆM CÔNG ĐỨC

Với tất cả niềm kính tiếc một Huynh trưởng đã góp nhiều công hạnh phục vụ tổ chức. Chiều ngày 07.01.2020 (13.12.Kỷ Hợi), thừa ủy nhiệm của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, BHD.GĐPT Cam Ranh long trọng tổ chức Lễ Truy thăng cấp Tấn và cử hành lễ tưởng niệm truy tán công hạnh của Huynh trưởng Diệu Mai – Nguyễn Thị Dậu.

Hội chúng vinh hạnh được cung nghinh Đại đức đạo hiệu Thích Quảng Hậu – thành viên Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam – thành viên Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh, quang lâm chứng minh.

Buổi lễ thành tựu viên mãn trong không gian trang trọng, trong niềm xúc cảm vô bờ của đạo tình thiêng liêng và Lam tình thủy chung như nhất.

Thực hiện: Nhật Trường – Lê Đức Thọ

HÌNH ẢNH CÁC PHÁI ĐOÀN VIẾNG TANG

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là OnvKzCRrAZ8r8YUfAZCKjVpXFVBZ2Flo7Hjqi0bMTfsG3eW2mp3D5abZBozOT0ZVlCWvoU849t8OoEPt2RJ4uS8QBUfA_qQ9teqp-cIoZskXi73FffX9aQ1bm0aYf4I4qxJX8ky2kRt1uWO4gScEKoMgl7Y7bv69oC6HEAzA0GbFm5Y_vNbPdXs4QrsHryQQ-f66kfzZJFpPdBRI28dfcvAgcvApxG63dnOaU2KY6s8BKrJzOYG2ep3GL1sI6DqDk3d6Fl378rFLrKzzAF3nOA-fszui_60gvUQiKdeISloRSyC7eOcF7kzYCdtDnsWA-qTDI_-A4eP2DcbEEoIoYC0CE-mpzs-VAc1gKvj4jkAgakTJ3ptBPkwlxcKUepkVORUgL3z7QPkBTucxHLy5ZEO9aBIlHesIahtY69t2Iu4B5VXfKj7zRHZMlwMxPF9hmZcvUZQOEGPDfiaU9gYtY3zfU-DrtoAcYYlSnluDkI_5Uld_aKSmBPA8gKi4M6KP3XqnV4zEFnsZjJJWZxJRSN-qoWfoZrBltR5UR3prQyf91YV3QKkAKrG6p404haQxulnV2nsGv5dPX-vQFsoPguhgZ1RXnqeyKQhZwuvgdWCWy1K5MRbrj79Y1Jm07FAf_CdmQBaujJ1l6u3eNVpayJNdPYjWGCqqbqLl5pShPTo8BLwb6DILKw=w1111-h625-no
Phái đoàn BHD.GĐPT Khánh Hòa

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là MsxHrebru8tcYEAiOb5_Awuf90_Duprm6niJhm_YkbjHORsZwMRx38BNclQeWKyObStLa8T2CHiu6IORfLIMIz_vCTUq1a0Qk94dJKHa6O5DX_862-yG-HNBvtdE4JGrXNfD8HVf0G4a7UgpiDHWkBGjKisQ9hbaLmhCeBxzy9JmuXCfrtHamdgh5wLCMpf-BXZ5FjsryE1RwveHcOm-4_U-cqLZqBfu8RLBquf8J-lF0Pg5csbDGkbyeRmcbKLKZh1CqsdoQtcvDYbes3Urb954HTFfymk6Rjn1ZBALvxQSjFvbmH3Ei2t_Q9DkFm6QKSfERac306-xih4_tDeTAvTEEAj8lF-0cneldsRPHeL4NJPrU-mumKG5UCI3EWAUYlfZjMmGlLPCeSWywhCEgeG06wdcoIxadptxOnWPZvpGL8mmYcv08DFqRMMLt356O1SMjv_WYRgKrtiM_EbuthTU12qQsg2gPAMWjHl_Fkd5hE2v3UskZ3JJoc70iKfzoAMYfPu_d2x1WtIzmDltsYMIxoopZL2UGlEHn_buclYUXyVzKET-QoXBs94BvTzpWWY88IGUsmsgS6q32PKQXH_4naaDd1-uilEV34Qx9kiEaHpobh1Tjy0cZXhzk9vwEYhYAhp3IMAG7r1UsG0Wp9Ile1kNupaKvN9i4oUy8bc8Cvn_qCqKOA=w1111-h625-no
Đại diện Ngành Đồng BHD.Trung ương GĐPT Việt Nam

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là URW7z_sZkQJDLsgf0RWxXJJf9OYvYtGl8lBO9zGRmnQ5HHr8I20k_l-ofeIWSBzE7NypAGOJSO8wwAkwfW2JJAPMDnuBdlxgVDe17etH8jzopOLoFAadWvKtmnYoD-TrbjI-xltlfagrx9Bv_EI17g7gFwTl7GOSRYRqcs9F4cUdLwfKcUzgn64rKjf8jAWtDUsYcMT_fq4sjZ3hDagrfBOz69ArN2yzU2he7zJhtVYv7EarxGVGn_7tbudOqG3kSizVYlbyOxLaQ4aL3Wsl0NIwEK_nCTA4fkUlTFeC4YHbhvgfkwFPS9FEF8LcZ3MSGEgUqsmYOIWIQY1rjjZYJX7nV5gZ08sWhdoguEfpQ8YgGOJgXVW4Ib4BR0kStSSFIioRGtEN_CaN6bmRDcOXhmkmLTZsuppYM-4eWvLP1OglpcwnQ0ep8XsI3-6CmZxr50bBcZczx-Y3k9l7ZYjeN6JnNFn165SnYefQfPfFOWtNoKWJ136fdfs5h0TDgXW98DtSiej8z6vwOrfg9CsM8UGbCUjWEva-2QikOb_WiigmtqdjNUWRza3UkzTrNwh8VWR68mdlyq4TXix94sgq0Jb3uqSrewgswvRLxapsj8T5jveF1CM5975fvVKdY7aifcNX_sX6MohSiKSYr7aghW8-SywFZsckpUO2zwkSO4Xgv1w5hzMVPw=w1111-h625-no

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là K-1dSX9_Tc9sk8hc8PihVMD7OnJh2JlyBGrHqDMslFg8dKdsjueyz3OG4EEdwuWedoO2N90FtIyDSQ3Aejm_gixiH9yJ0UPfmEPKv2cC5OdCmHfdqw9xdZzh_kvB6aSIYTT23GcsO5V35Q1lSCmrmVkY5v2hka4RvK6_0ui2YtqXW7VfhOWortDLMao_rPYX59w2cgbgsUaiBg26P_VA15m_8xA9EIX385dVOPE8DFFXSP3odNwGUzjIGxA4xaxk8od_AvDpMsZl4iyQ9y9zMn8XsBnWcRNzJk1BTAw_uPauU35ec0kb-MN5tCd6wHlrOOa41RDyQIYHMvNkFxrY76XlA6mQEwjwhTRCDXNHogB97Dd_T3OkGWVyVYgoE2hk52BHDvH9jPYr6I1w9Qd6UZly1smzJJOPODDZUIKx0P49xbPyYprjp6Bpn-StdpaPs9FSzEcRgkV4wMaz4ElxxrskLuP8_gCcVt9xo-B9y_5LXLrI40EPiEGoWrZIGoZRbJFCm-jJIkIcTMTJECbtZO36G2KXg3kZFNvIGARNqQqAgCHPwmNvAGoO90UgzrMC5wHJ01Nxhgt36FGkxwK1Gal96x0qwr0wZ11W-EO-oGnxdYEYet5R54XWziJLNqwfro-f9N-yBIx3-qHqpdFzkYBG8Cgw_L8jPlhXIMW-tVuldeKsVBtEWw=w1111-h625-no
Phái đoàn BHD.GĐPT Cam Ranh

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là DwekWxanc0xXO52FpIHCqVfPSQVNdSOdKUntXkJlvyJGcsQN2nV-gB23NcEu-t7V1mQiRD9XOmeQ_l87OJmAm26uigVL9cClMvri0VbrmE1GouBnTPVGSvJmg6HG6Zh74gj5Qe2PI5tg_8UIAGmK4nQ3JTg5_t6VV_JqlG2wUobijF74ljARklvWUc0bWyHbJBObJlQvSUqL-a_2xH0NP40eR-EG1X7fZRIpbqmnRehj4UEil79WGB4ch4qvPRFJHCtFPMd6DUsEjDqmuGRx2Tp0AwsXED3wwxetyuIgVODvdziq6neXHpZqRrfC6R6igWV4GkVgyrSVOwrQdtyKexWYyW5rVx4YVVdZw9pbeTgKTgom8kWkiZq2H5SURgnSdDyJFlUkSjwA1Q8wksz3llbkhsUw0qxHkrRgHcBGZGWuqE6Fazd7urc1rW_stzQqr8yqirVyH4uZlmWC41e8R6PF25DufkuxzZuGBK6yExYuhG2riFsnUksXTq7DkG2pAZ59XpZBAAmqd6mGNDN1mXhi1EBriZqo8GzrRW66MeZ9P48jRhF1hYV4j8J-bt4wjFkKlbseRmqh8J4mtnYlnB6cjrRpy6FkhEetiy_ycc65z5SzkNfDMkhhg0XDCgkn3WsbbHDjd_3JU1oxYV4ZFAh-bP3IWswnLbcDBFxFZ301TJSpm8dKVw=w1111-h625-no

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là I94TGp6GHH31DxrgH-YjoE6d3tsI_O6qbmxHhNsWSq_M7Hz9mtBKNne_5ER4Ryqt45PQ2QzwyM0iQpFHlAiqBYMAshuBIAFvqMVLq-CrXMf39B6XBYm_l59rE5UslCZ-SoPGEh9JzohOefNo6qtfBH2vNFaqtNX4WzS3gypXmw6qDVdbQuf449BXUAPm3iAOUFJX61woz_e2Fn1Vsm6LmT407SsOkPPRlYNihFdPdPg9LJtjuqkpmZuF_Oe5l4YdfIzRGq_h9x69EBqXMWDi5Sgr1Y0Z0t3WawO9zpoUUrf8rIvaYOTQxlsclZa-PNytA5NdLProo7g_Mzj--NyZiousYyvPMcV291JdWDmC1ce9_IOKGxHQUoOKPw_K6_oOerD_J28yeudrqTQ-7479WHKx7tzeuEa9h4hiYLa0pjtAOm39zp9p_aZ6IPjA7PGmakM88DVdOGy2umx7tt0SUC24oy-LITzzG20DS6JlxBFKmUa10jE8RxcBwBMz5LfRzGRCHhqqRWcWbGOLIl1cQmG_wjroJpBaM6RqhnDscmDykhqN1Okrkm2436IxXIsfGsBZqLhh6nQsKNjaK7Y9LvxXuZvOEfsEbk-aSWp9-qs44Kzla-72FDT1lp0O3RQF3YODgrOlU0R-jYs4dIGXInGGocG-FZiMtoT6ZghjHOwuM-BPVSoxMw=w1111-h625-no
Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn GĐPT Cam Ranh

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là oJZPZcTVHcapQuLsj4eYwQMrIBdhqDQ_byt10awsmV8DoeBzxd9X28J8qZ8eHo6TWf6eZOHTq8QClRkBag_MikuAR9yqfs_wyj-_lppaewGcoFMEH2kc7_aunW-r3weo3YUcaGBM7xb66Z9gw_9RFjW-T_nY7ekZBTwOlLj-JKE793C_QFCZcm-h5eoom63JQ4UMvy3sNaZaG9lL01_OxczS0QjvN7H-U5Wp3VltGbAggQrMMed5cmzLBOjPy8OzuI6pUUSC0S-H3OMJtQ0014AYVVDcXfzkSkaty8iSVDdvuOfX5GYe9McUH3e5cirapTE-Grk1qHURW7CZl6Rh7Eqfe-fRutHmjS2GdZkMfrbqSquicZsconLoToUhDumett7rvA4hmrpxlXUUmGKzL3snkEhqpfTgMsexCGCgH0kFOdc3U-IteGboyG8qMb_M3Cu2HvTPGdayadH87IvdDz5g8ohLHi1B-OOalLRkBgpDBuH862B7qz09viaDkbkNzc2c7K64KT80RV7y4FnGk6GaDj2p-r55szyzlSXjmiS7XiRj-SLUeWAnfbb1LKM0NiqhKFasdy2xDgvOaviekx54gFelxsq8UMEnVAyUkX5276QwYTL01C1hZvGuwQJj5-Lhpu5xbbbHo1cF1LWqSHLeBZEL0ZkI7EdMfouUeYvRS1S3lYTOVQ=w1111-h625-no

Hội đồng Huynh trưởng cấp Tín GĐPT Cam Ranh

Hội đồng Huynh trưởng cấp Tập GĐPT Cam Ranh

HÌNH ẢNH LỄ TRUY THĂNG CẤP TẤN VÀ TƯỞNG NIỆM CÔNG ĐỨC

Cung nghinh Đại đức đạo hiệu Thích Quảng Hậu, thành viên Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam, ân sư Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh, quang lâm chứng minh.

Đại đức chứng minh lâm nghi niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo

Cử hành nghi thức hành chánh GĐPT

HTr Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh tuyên đọc Quyết định của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam truy thăng cấp Tấn cho HTr Diệu Mai – Nguyễn Thị Dậu

Đại đức chứng minh trao Cấp hiệu để tôn trí lên linh đài

HTr Tâm Bản Nguyễn Thị Sô, Phó trưởng ban Ngành Nữ, tuyên đọc Điếu văn tưởng niệm của BHD.GĐPT Cam Ranh

HTr Quảng Tu Huỳnh Văn Tiến, chủ tịch Hội đồng HTr cấp Tín GĐPT Cam Ranh, tuyên lời cảm niệm

Em Nguyễn Đặng Bảo Khang, đại diện đoàn sinh GĐPT Ngọc Mỹ, dâng lời cảm niệm.

Đại đức chứng minh ban đạo từ

HTr Nguyên Thọ Trần Nguyện, Phó trưởng ban Ngành Nam, Trưởng ban Ban Tổ chức Lễ tang, tuyên lời tri ân cảm tạ.

Nghi thức niêm hương tưởng niệm hương linh, thọ tang, nhiễu quan và Hồi hướng

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb