About banbientap

Post by banbientap

Thành kính phân ưu cùng HTr Chúc Cang Nguyễn Khắc Tâm và tang quyến

Thành kính phân ưu cùng HTr Chúc Cang Nguyễn Khắc Tâm và tang quyến

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT – BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH; – BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPT KỲ VIÊN; – HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN GĐPT CAM RANH. Nhận được tin buồn: – Cụ bà: MAI THỊ CHẤP, Pháp danh: Chúc Pháp. Sinh năm: Đinh Sửu. Nguyên quán: Hoài Nhơn – […]

Kính mừng Vu Lan PL.2567 – DL.2023

Kính mừng Vu Lan PL.2567 – DL.2023

Giai đoạn 2 Liên Trại HLHT Lộc Uyển 16 – A Dục 14

Giai đoạn 2 Liên Trại HLHT Lộc Uyển 16 – A Dục 14

Trong hai ngày 08 – 09/7/2023, Liên Trại HLHT Lộc Uyển khóa 16 – A Dục khóa 14 đã kiến lập Trại trường để tiếp tục chương trình Huấn luyện giai đoạn 2. Đặc biệt, trong giờ sinh hoạt tinh thần, tối ngày 08.7.2023 Ban Quản trại kính mời HTr Trưởng ban và quý HTr […]

Lễ Tưởng niệm – Kỳ siêu Tứ thất trai tuần HTr cấp Dũng – Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

Lễ Tưởng niệm – Kỳ siêu Tứ thất trai tuần HTr cấp Dũng – Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

Cố Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín  NGUYỄN CHÂU, Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ, Trưởng ban Thường trực Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, Trưởng ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, Trưởng ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam, đã xả bỏ báo thân lúc 13g30′ ngày 11 […]

Video: tang lễ Cố Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu – Trưởng ban BHD Trung ương GĐPTVN

Video: tang lễ Cố Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu –  Trưởng ban BHD Trung ương GĐPTVN

Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU – Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng Xả báo thân lúc 13g30′ […]

Lam viên GĐPT Cam Ranh về thăm người Anh Cả.

Lam viên GĐPT Cam Ranh về thăm người Anh Cả.

7 năm trước, ngày 18.6.2017, phái đoàn Lam viên GĐPT Cam Ranh lên Đà Lạt vấn an người Anh Cả kính yêu của Tổ chức GĐPT Việt Nam. Giờ đây…trong tâm tư chúng em còn mãi hình bóng và tâm hạnh sáng ngời của Anh. Được tin HTr cấp Dũng Nguyên Tín-Nguyễn Châu, Trưởng ban […]

Thành kính tiễn biệt người Anh Cả của GĐPT Việt Nam

Thành kính tiễn biệt người Anh Cả của GĐPT Việt Nam

Khấp báo: Trưởng ban BHD Trung ương GĐPTVN Nguyên Tín – Nguyễn Châu xả báo thân

Khấp báo: Trưởng ban BHD Trung ương GĐPTVN Nguyên Tín – Nguyễn Châu xả báo thân

 

Nhất tâm cầu nguyện HTr cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Công – Lương Hoàng Đế vãng sanh Cực lạc quốc

Nhất tâm cầu nguyện HTr cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Công – Lương Hoàng Đế vãng sanh Cực lạc quốc

Lạc thành Văn phòng Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh

Lạc thành Văn phòng Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh

Được Chư Tôn đức BTS Phật giáo TP.Cam Ranh thương tưởng tạo thắng duyên, cùng với sự tích cực đóng góp của Lam viên các cấp. Sau một thời gian thi công sửa chữa văn phòng BTS (trong đó có văn phòng BHD GĐPT Cam Ranh), công trình đã lạc thành. Chiều ngày 16.5.2023 (27.3 […]