Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ

NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ GIÁC LINH TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THƯỢNG MINH HẠ CHIẾU

ĐỆ NHỊ THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ

Nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng cao đăng Phật Quốc.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb