Tưởng nguyện húy nhật thứ 15 cố HTr Trí Thành – Hồ Xuân Lộc

1938 – 2005

Năm nay (2020) là năm thứ 15 ngày HTr cấp Tấn Trí Thành Hồ Xuân Lộc – Cố Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh – quay về cõi tịnh lạc. Sinh thời, Anh đã dâng hiến trọn tâm nguyện bồi đắp cho mái nhà Lam GĐPT Cam Ranh trường tồn và phát triển; nhất là trong những giai đoạn gặp nhiều chướng duyên nghịch cảnh bũa vây, bản thân anh bệnh duyên trầm trọng, anh vẫn vô úy an nhiên phục vụ lý tưởng áo Lam cho đến tận hơi thở cuối cùng.

Tưởng nhớ đến công hạnh của người HTr tinh tấn, trung kiên đáng tôn đáng quý; và để Lam viên Cam Ranh cùng nhau tinh tấn tiếp bước anh trên đường tu học và phụng sự mục đích, lý tưởng của tổ chức Gia đình Phật Tử Việt Nam. BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ HTr TRÍ THÀNH HỒ XUÂN LỘC, cử hành lúc 9 giờ ngày 05/7/2020 (nhằm ngày 15/5/Canh Tý), tại tư gia của anh. Tham dự buổi lễ gồm thành viên BHD, đại diện BHT các Đơn vị GĐPT trực thuộc; quý đạo hữu Phật tử đạo tràng chùa Thiên Long; chị Tâm Mỹ Phan Thị Tuyết, hiền thê của anh Trí Thành Hồ Xuân Lộc và toàn gia quyến.

Đạo tràng Lam viên trang nghiêm cung nghinh Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu thượng Tịnh hạ Nghiêm, đệ nhất Phó Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Trưởng ban Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh, quang lâm chứng minh; hiệp cùng Chư tôn thiền đức ân sư trong Ban Cố vấn Giáo hạnh: Thượng tọa đạo hiệu Thích Giác Không, Thượng tọa đạo hiệu Thích Trí Tấn, Thượng tọa đạo hiệu Thích Quảng Hậu (thành viên Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam).

Sau nghi thức niệm Hồng danh Bổn sư cầu gia bị, cử bài ca Sen Trắng, phút tưởng niệm; HTr Minh Thiền – Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh tuyên lời tưởng niệm tri ân công hạnh của cố Trưởng ban Trí Thành Hồ Xuân Lộc (toàn văn bài tưởng niệm đăng kèm phần cuối bản tin này).

Đạo tràng Lam viên cung kính lắng nghe Hòa thượng Chứng minh ban đạo từ. Hòa thượng chỉ dạy: “…Tôi tán thán công đức của Phật tử Trí Thành lúc sinh thời đã đóng góp cho Chánh pháp, cho GĐPT Cam Ranh; đặc biệt nhất là trong những thời điểm Giáo hội Phật giáo Cam Ranh và GĐPT Cam Ranh gánh chịu nhiều chướng duyên, nhưng với tinh thần tùy duyên bất biến và dũng lực của một người con Phật, Trí Thành đã nhẫn nhục trước thị phi để uyển chuyển hành sự, giúp Giáo hội và GĐPT thắng vượt nghịch cảnh hanh thông Phật sự…”. Qua đó, Hòa thượng khuyến nhủ Lam viên Cam Ranh và gia đình anh Trí Thành: “…Đạo pháp và GĐPT cần có nhiều những người tận hiến tâm huyết phục vụ như Trí Thành; gia quyến phải khắc ghi đạo hạnh của Trí Thành như một truyền thống tốt đẹp; GĐPT Cam Ranh phải noi theo hạnh nguyện của Trí Thành để tinh tấn tu học, phụng sự Chánh pháp, phục vụ mục đích của Tổ chức GĐPT Việt Nam…”

Thay mặt cho gia quyến, chị Tâm Mỹ – Phan Thị Tuyết dâng lời tri ân lên Chư tôn thiền đức chứng minh, cảm tạ quý đạo hữu Phật tử và Lam viên GĐPT Cam Ranh hiện diện:

“… Hôm nay, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức lễ tưởng niệm nhân húy nhật lần thứ 15 của Chồng, Cha, Ông chúng con. Được Chư tôn thiền đức từ mẫn quang lâm chứng minh; cùng sự hiện diện của  Lam viên GĐPT Cam Ranh và quý đạo hữu đạo tràng chùa Thiên Long. Đạo tình thâm sâu ấy là niềm vinh hạnh lớn lao, là nguồn an ủi vô biên cho gia đình chúng con. Đối trước ân đức cao quý của Chư tôn thiền đức, dù đang trong mùa an cư kiết hạ nhưng quý Ngài đã đáp lời thỉnh cầu quang lâm tệ xá của chúng con để chứng minh hiếu sự. Gia đình chúng con không biết lây gì đền đáp, chỉ xin cúi đầu đảnh lễ tri ân. Nguyện noi theo đạo hạnh của Chồng, Cha, Ông của chúng con để sống đúng bổn phận, trách nhiệm của một người Phật tử tại gia.

Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích, chân thành niệm ân trước nghĩa cữ của BHD GĐPT Cam Ranh đã chủ động tổ chức hiếu sự đầy ý nghĩa sâu sắc hôm nay. Lam tình này chắc chắn sẽ làm cho hương linh Chồng, Cha, Ông kính yêu của chúng tôi vô lượng hoan hỷ; sẽ là chất liệu tình thương cao cả giúp gia đình chúng tôi chung vai, sát cánh với quý Anh, Chị trong sứ mệnh hộ trì Chánh pháp và gìn giữ mạng mạch nhà Lam.

Kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư tôn thiền đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Kính chúc quý Huynh trưởng GĐPT, quý Đạo hữu Phật tử thân tâm thường an lạc, Bồ Đề tâm kiên cố…”.

Sau nghi thức Hồi hướng, Hiếu sự tưởng niệm húy nhật lần thứ 15 cố HTr Trí Thành Hồ Xuân Lộc hoàn mãn lúc 11 giờ cùng ngày trong niềm cảm xúc Hiếu đạo thâm sâu, Đạo tình chan chứa.

TƯỞNG NIỆM

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN TRÍ THÀNH – HỒ XUÂN LỘC

******

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

  • Ngưỡng bạch Trưởng lão Hòa thượng chứng minh.
  • Kính bạch Chư tôn thiền đức ân sư Cố vấn giáo hạnh.
  • Kính thưa chị Tâm Mỹ Phan Thị Tuyết, cùng toàn gia hiếu quyến của anh Trí Thành.
  • Kính thưa anh chị em Lam viên trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh.

Hôm nay ngày rằm tháng 5 năm Canh Tý – PL.2564. Nhân húy nhật lần thứ 15 của cố Huynh trưởng cấp Tấn Trí Thành – Hồ Xuân Lộc. BHD GĐPT Cam Ranh trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm công hạnh của một người Huynh trưởng đã dâng hiến trọn tâm nguyện bồi đắp cho mái nhà Lam GĐPT Cam Ranh trường tồn và phát triển; nhất là trong những giai đoạn gặp nhiều chướng duyên nghịch cảnh bũa vây, bản thân anh bệnh duyên trầm trọng, anh vẫn vô úy an nhiên phục vụ lý tưởng áo Lam cho đến tận hơi thở cuối cùng.

Trong giờ phút hiếu đạo trang nghiêm này, được Chư tôn thiền đức ân sư từ bi quang lâm chứng minh trợ duyên cho hiếu sự của chúng con để âm dương đồng lưỡng lạc, công đức được ân triêm. Chúng con thành kính dâng lởi tri ân quý Ngài, nguyện cầu mười phương chư Phật thùy từ gia hộ Chư tôn thiền đức pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, Bồ đề viên mãn.

Chúng tôi chân thành cảm nhận tấm lòng đồng cảm, đồng hành của chị Tâm Mỹ và toàn gia quyến. Cảm nhận Lam tình của anh chị em Lam viên hội tụ về tham dự buổi lễ hôm nay. Sự hiện diện của quý anh chị em đã thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “biết tri ân và báo ân” trong tổ chức GĐPT của chúng ta.

Sau đây, chúng con xin nương vào oai lực, nguyện lực hộ trì của Chư tôn thiền đức để dâng lời truy tán công hạnh chân linh cố Trưởng ban BHD, người anh tôn quý của GĐPT Cam Ranh chúng con.

Huynh trưởng cấp Tấn HỒ XUÂN LỘC, pháp danh TRÍ THÀNH, thọ tại gia Bồ Tát giới – pháp tự ĐỨC PHONG. Sinh ngày 24.3.1938 (Mậu Dần) tại quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

Duyên khởi là một Hướng Đạo sinh Việt Nam tại Quảng Trị, năm 1959 anh gia nhập vào tổ chức GĐPT bắt nguồn đầu tiên từ Đơn vị GĐPT Triệu Phong, làm Huynh trưởng chuyên truyền đạt bộ môn hoạt động thanh niên cho đoàn sinh ngành Thiếu.

Năm 1973, vì thời cuộc biến động nên anh và gia đình vào Cam Ranh sinh sống, anh tiếp tục sinh hoạt GĐPT tại BHD.GĐPT Cam Ranh.

Các chức vụ mà anh đã từng nhận lãnh qua quá trình sinh hoạt:

– 1960 – 1973 : Ban viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Trị.

– 1974 – 1991 : Ủy viên HĐTN và Xã hội – BHD.GĐPT Cam Ranh.

– 1992 – 1997 : Tổng thư ký Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh.

– 1997 – 1998 : Tổng Thư Ký kiêm UV Nội Vụ BHD.GĐPT Cam Ranh

– 1999 – 2002 : Trưởng ban Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh.

– 2002 – 23.6.2005: (thời điểm hai BHD Khánh Hòa – Cam Ranh hợp nhất): Ủy viên Nghiên Huấn BHD.GĐPT Khánh Hòa; Phụ trách Tổ kiểm cho Ban đại diện BHD Trung ương tại miền Liễu Quán.

Qua bao tháng năm thăng trầm trước sức ép khủng khiếp của “nội ma ngoại chướng”, HTr Trí Thành – Hồ Xuân Lộc vẫn trung kiên với lý tưởng Áo Lam, dũng mãnh giữ chặt tay chèo chống, cùng tập thể Lam viên Cam Ranh – Khánh Hòa đưa con thuyền GĐPT vượt bão táp phong ba, góp phần phụng sự Đạo pháp và Dân tộc cùng với sự nghiệp giáo dục của GĐPT tỉnh nhà thành tựu khả quan nhiều mặt. Nhất là chăm lo truyền thống tu học, huấn luyện đào tạo hàng Huynh trưởng hậu tấn.

Với tinh thần trách nhiệm của người Huynh Trưởng cấp Tấn GĐPT Việt Nam, dù ở cương vị nào anh cũng tận tâm tận lực phục vụ tổ chức và hộ trì chánh pháp; thách thức cả với tuổi tác và bệnh tật để toàn thành nhiệm vụ.

Những ngày cuối của năm 2004, căn bệnh ung thư gan đè nặng lên thân xác, anh vẫn nén nỗi đau, giấu giếm Lam viên và gia đình riêng để hoàn thành trách nhiệm “Trại trưởng Trại A Dục khóa X – GĐPT Khánh Hòa”. Nhưng lực bất tòng tâm, sau nhiều lần nhập viện điều trị bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Vô thường chuyển lấp một vì sao, anh mệnh chung lúc 14 giờ 55 phút ngày 23.6.2005 (nhằm ngày 17.5 năm Át Dậu), hưởng thọ 68 tuổi. Anh đã dâng hiến trọn tâm nguyện bồi đắp cho GĐPT Quảng Trị, Cam Ranh, Khánh Hòa phát triển trường tồn; nhất là trong những giai đoạn gặp nhiều chướng duyên nghịch cảnh bũa vây, bản thân anh bệnh duyên trầm trọng, anh vẫn vô úy an nhiên phục vụ lý tưởng áo Lam cho đến tận hơi thở cuối cùng.

Kính bái Chân linh anh Trí Thành,

Công hạnh mà Anh đã dâng hiến cho GĐPT Cam Ranh (nói riêng) cao cả quá. Đạo hạnh mẫu mực – ý chí kiên định – tinh thần bất thối chuyển của Anh là tấm gương sáng ngời để chúng em luôn noi theo.

Hôm nay, nhân húy nhật lần thứ 15 của Anh. Trước sự chứng minh của thập phương thường trụ Tam Bảo và Chư tôn thiền đức Ân sư, Lam viên Cam Ranh nhất tâm dâng nén tâm hương tưởng niệm tri ân người Anh đáng tôn đáng quý. Chúng em lòng dặn lòng nguyện noi theo công hạnh của Anh, tinh tấn tiếp bước Anh để vô úy tự tại phụng sự lý tưởng Áo Lam với tín tâm vào tương lai Phật giáo Việt Nam và GĐPT Việt Nam sẽ trường tồn rạng rỡ.

          Kính nguyện chân linh Anh an nhiên trong Chánh pháp nhiệm mầu.

 Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb